fbpx
VITAFIT - portal za zdravo in aktivno življenje

Podarjamo brezplačne masaže na delovnem mestu

Da boste pred prihajajočo jesenjo povečali svojo odpornost, v sodelovanju s Harmonia.si kar 5-im podjetjem (za do 9 sodelavcev) podarjamo brezplačne masaže na delovnem mestu.

Masaža na stolu Harmonia predstavlja neznansko sprostitev, obenem pa krepitev imunskega sistema. Tudi z masažo si lahko pomagamo do večje odpornosti, svetujejo strokovnjaki…

V nagradni igri lahko sodelujete tako, da kar v komentar napišete ime podjetja ali pa priporočajte podjetje, za katerega mislite, da bi jim masaže prišle še kako prav!

Prijave zbiramo od 15.8.2021, ko bomo nagradno igro objavili na facebook strani Vitafit.si, pa vse do srede, 18.8.2021. Izmed vseh sodelujočih podjetij bomo 19.8. izžrebali in objavili 5 podjetij, ki bodo prejeli brezplačno masažo na delovnem mestu za do 9 sodelavcev.

Minimalno število masiranjcev (sodelavcev) je 6. Nagrado lahko koristite vse do konca septembra!

Masaža na stolu Harmonia

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Člen 1

ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre na Facebook strani Vitafit.si je podjetje IT klinika d.o.o. Jesenice. Pri promociji nagradne igre sodeluje z marketinškim podjetjem Etika d.o.o. Maribor.

Člen 2

NAGRADE, SODELOVANJE IN IZBOR NAGRAJENCEV

Nagrada v nagradni igri je brezplačna masaža na masažnem stolu Harmonija za 5 podjetij – za do 9 njihovih sodelavcev.

Uporabniki Facebooka sodelujejo v nagradni igri tako, da v komentar pod objavo nagradne napišejo ime svojega podjetja ali podjetja, ki ga priporočajo za brezplačno masažo na delovnem mestu.

Nagradna igra traja od 15.8. do 18.8.2021.

Žrebanje bo izvedeno v prostorih podjetja IT klinika ali s pomočjo računalniškega programa in ne bo javno. Komisija za izbor je sestavljena iz treh predstavnikov podjetja IT klinika.

Organizator zmagovalca razglasi po zaključku nagradne igre v roku 3 dni po zaključku nagradne igre na facebook

Člen 3

PRAVICE IN POGOJI SODELOVANJA

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi predstavniki podjetij, registriranih v Republiki Sloveniji, ki so polnoletni in imajo slovensko državljanstvo.

Sodelujoči jamčijo, da so podatki, ki jih posredujejo za potrebe nagradnih iger, pravilni in resnični. Posredovati morajo ime in naslov podjetja, e-mail podjetja, telefonsko številko ter ime in priimek predstavnika podjetja.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči sprejemajo pogoje in pravila ter se strinjajo s pravili in pogoji nagradne igre.

Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator nagradno igro odpove. O tem mora prek Facebook strani obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani www.vitafit.si.

Člen 4

OSEBNI PODATKI IN PREVZEM NAGRADE

Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri soglaša, da organizator zbira in hrani zbrane osebne podatke za namene, za katere so bili pridobljeni. Udeleženec v nagradni igri oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko od organizatorja kadar koli zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma trajno ali začasno prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in ZVOP- 1). Sodelujoči to stori na elektronski naslov info@nucleus.si ali pisno na naslov organizatorja. Organizator se zavezuje, da bo posredovane podatke upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in ZVOP-1), prav tako pa podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi ali jih kakor koli drugače zlorabljal. Dokumentacijo v zvezi z nagrajencem bo organizator hranil skladno z ZVOP-1.

Nagrajenci morajo organizatorju posredovati ime in naslov podjetja, e-mail podjetja, telefonsko številko ter ime in priimek predstavnika podjetja.

Vsak nagrajenec je dolžan v roku 14 dni po prejetju obvestila o prejemu nagrade organizatorju posredovati zahtevane podatke, da se mu nagrado lahko izroči /pošlje. Če podatkov ne posreduje v roku 14 dni, ima organizator pravico nagrado dati drugemu ali je ne podeliti.

Člen 5

SPORI

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno sodišče na Jesenicah.

Člen 6

VELJAVNOST

Ta pravila veljajo v času veljavnosti te nagradne igre oz po podelitve nagrad.

Direktor IT klinika d.o.o. Jesenice                                                                            Jesenice, 15.8.2021

Klemen Šavli     

vitaFIT

Dodaj komentar

Prijava na novice

[recaptcha]