fbpx
VITAFIT - portal za zdravo in aktivno življenje

ZZZS – obvešča, svetuje …

Nov seznam medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjimi priznanimi vrednostmi od 19. novembra 2009 dalje – prihranki v višini 4,8 milijonov evrov letno…

SPOROČILO ZA JAVNOST!

Nov seznam medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjimi priznanimi vrednostmi od 19. novembra 2009 dalje

– prihranki v višini 4,8 milijonov evrov letno –

Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) je v drugi polovici oktobra na seji med drugim sprejel tudi Sklep o določitvi seznama najvišjih priznanih vrednosti za skupine medsebojno zamenljivih zdravil, ki bo zaradi nižjih cen generičnih zdravil zagotovil zdravstvenemu zavarovanju letni prihranek v višini 4,8 milijonov evrov.

Sprejeti sklep Upravnega odbora ZZZS z 19. novembrom uvaja nov seznam medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo (v nadaljevanju: seznam), ki bo po novem vseboval  77 (sedanji 74) zdravilnih učinkovin, 189 (sedanji 183) oblik zdravil oziroma skupno 536 (sedanji 542) zdravil z lastniškim imenom. Na novem seznamu je naslednjih 6 novih zdravilnih učinkovin oz. njihovih kombinacij:

  • enalapril in hidroklorotiazid: zdravilo za zdravljenje zvišanega krvnega tlaka,
  • trandolapril: zdravilo za zdravljenje zvišanega krvnega tlaka,
  • tizanidin: zdravilo za zmanjševanje mišičnih krčev pri nevroloških boleznih,
  • risedronska kislina: zdravilo za zdravljenje osteoporoze,
  • escitalopram: zdravilo za zdravljenje depresije,
  • betahistin: zdravilo za zdravljenje vrtoglavice.

Najvišja priznana vrednost, ki jo krije obvezno oz. dopolnilno zdravstveno zavarovanje, je določena za posamezno skupino zdravil glede na splošno ime, jakost, obliko in pakiranje, in sicer na nivoju odmerka. Nižje cene generikov in s tem nove nižje najvišje priznane vrednosti in nove skupine medsebojno zamenljivih zdravil omogočajo letni prihranek v višini 4,8 milijonov evrov pri odhodkih za zdravila (skupaj sredstva obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja). Tako kot pri predhodnih seznamih bo tudi pri trinajstem zaporednem, jesenskem seznamu v vsaki skupini medsebojno zamenljivih zdravil vsaj eno zdravilo, ki ne bo presegalo najvišje priznane vrednosti in zato zanj zavarovani osebi ne bo potrebno doplačati razlike med ceno zdravila in najvišjo priznano vrednostjo, ki jo krije obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Tovrstna doplačila so namreč posledica cenovne politike posameznih proizvajalcev zdravil in zato v strokovno medicinsko utemeljenih primerih niso potrebna oz. smiselna. Ker se lahko seznam sproti dopolnjuje z novo razvrščenimi zdravili, ki so medsebojno zamenljiva in ki imajo učinkovino, za katero je bila določena najvišja priznana vrednost, imajo proizvajalci zdravil možnost ceno znižati kadarkoli oz. prilagoditi ceno najvišji priznani vrednosti, zato pričakujemo, da doplačil ne bo veliko.

Sklep o določitvi seznama najvišjih priznanih vrednosti za skupine medsebojno zamenljivih zdravil, ki ga je sprejel Upravni odbor ZZZS, je objavljen na spletni strani ZZZS in prične veljati 30 dni po sprejetju t.j. 19. novembra 2009. Novo razvrstitev zdravil na liste in nov seznam medsebojno zamenljivih zdravil bo ZZZS objavil tudi v novi številki biltena Recept št. 2/2009, ki ga bo v prvi polovici meseca novembra posredoval zdravstvenim delavcem, ki predpisujejo in izdajajo zdravila v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, poleg tega pa bo v elektronski obliki objavljen tudi na spletni strani ZZZS http://www.zzzs.si/egradiva .

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

manuela

Prijava na novice

[recaptcha]