fbpx
VITAFIT - portal za zdravo in aktivno življenje

Revščina v starosti v Nemčiji

?Revščina v starosti je vse večji problem, ki ga naša družba ne more več ignorirati.

Tudi v Nemčiji je vse več ljudi v starosti izpostavljenih finančni negotovosti, število zaposlenih upokojencev pa nenehno narašča. Delež prebivalstva, ki se zanaša na državno podporo, vsako leto narašča.

Precejšnje nesorazmerje v pokojninah

Znano je, da se pokojninski sistem sooča z ogromnimi finančnimi izzivi zaradi podaljševanja pričakovane življenjske dobe, spreminjajočih se vzorcev dela in globokih demografskih sprememb. Znižanje pokojninskih prispevkov, naraščajoči izdatki za pokojnine ter neravnovesje med upokojenci in plačniki močno ogrožajo obstoječi sistem.
S pokojninami v Nemčiji ne gre posebej dobro, saj je osnova, na kateri temeljijo, iz leta v leto bolj majava.
In čeprav je to znano že dolgo in so blagajne vse bolj prazne, velike, že dolgo pričakovane pokojninske reforme ni na vidiku. Kratkoročna volilna zmaga se politikom zdi pomembnejša od dolgoročne finančne varnosti državljanov. Mnogi ljudje so prisiljeni delati tudi v starosti.

Ohraniti blaginjo v starosti – ampak kako?

Glede na to dogajanje in za zapolnitev finančne vrzeli v zakonsko določeni pokojnini je dodatna zaščita do upokojitvene starosti ključnega pomena za vsakega državljana, da si dolgoročno zagotovi lastno kupno moč.
To vedno bolj vpliva na vse nas, ne glede na trenutno življenjsko obdobje. Izkoristite lahko predvsem dolgoročne naložbene strategije, ki so prilagodljive in jih je enostavno prilagoditi vašim življenjskim razmeram ter so smiselne tudi do upokojitvene starosti.
Trenutna nepremičninska kriza nam kaže, da opredmetena sredstva vedno nudijo določeno stopnjo varnosti, vendar pa lahko neprilagodljiva opredmetena sredstva, kot so nepremičnine, utrpijo znatno izgubo vrednosti.

Zlato in srebro kot zaščita pred revščino v starosti – dobra ideja?

Dolgoročno naložbo v fleksibilna materialna sredstva, kot so plemenite kovine, zato vse več državljanov ceni kot eno najvarnejših možnosti.
To ni samo zaradi lastnosti stabilne vrednosti zlata in njegovega zgodovinskega pomena kot hranilca vrednosti, ampak tudi zato, ker portfelju ponuja stabilno finančno podporo. Zlato je neodvisno od valutnih nihanj in političnih pretresov, zaradi česar je oblika naložbe, odporna na krize.
V okviru uravnotežene diverzifikacije portfelja in v okviru celovite strategije za stabilno kupno moč ob upokojitvi igra zlato pomembno vlogo kot dokazan varnostni dejavnik.

Ali mora biti načrt varčevanja z zlatom, da ustvarite bogastvo?

Prilagodljiv načrt varčevanja z zlatom, ki ga lahko kadarkoli prilagodite svoji življenjski situaciji, je ena izmed najlažjih možnosti za dolgoročno kopičenje bogastva.Ponuja visoko stopnjo prilagodljivosti z različnimi možnostmi tudi ob upokojitvi. Nakopičene plemenite kovine lahko še vedno obdržite in jih uporabite kot naložbo. Seveda lahko plemenite kovine pri Auvesti kadar koli dostavimo zavarovane na vaš dom.Zlato in srebro lahko uporabimo tudi kot likvidna sredstva, tako da ju po potrebi ali redno prodajamo in tako povečamo mesečno pokojnino. To omogoča stabilen dodaten dohodek ob upokojitvi.

Vračilo z zlatim varčevalnim načrtom – kako je to mogoče?

Z rednim nakupom plemenitih kovin v zelo dolgem časovnem obdobju lahko izkoristite tako imenovani učinek povprečne cene z zlatimi varčevalnimi načrti. Nihanja cen se skozi leta uravnotežijo navzgor in navzdol, tako da je mogoče doseči boljšo povprečno ceno.Auvesta v okviru zlatega varčevalnega načrta omogoča tudi povečanje donosov brez dodatnih vlaganj. Z AUVESTA Switch Pilot lahko stranke fleksibilno preklapljajo med zlatom in srebrom, pri čemer upoštevajo tako imenovano razmerje zlato-srebro. Na ta način je mogoče sredstva ne le dolgoročno zaščititi, temveč tudi zgraditi. Z vključitvijo belih kovin v portfelj, ki so zavarovane v brezcarinskem skladišču, prihranimo tudi prometni davek. Žlahtne kovine se vsekakor lahko uporabijo za izogibanje revščini v starosti.

Zakaj torej plemenite kovine v portfelju?

• Že tisoče let dokazano v ščitijo pred krizami

• Zagotavljajo kupno moč

• Zaščita pred inflacijo

• Služijo kot zavarovanje v portfelju

• Za mlade so primerne kot dolgoročna naložbe (npr. z depozitom v zlatu/fleksibilnim varčevalnim načrtom v zlatu)

• Dobre možnosti donosa za dolgoročne naložbe

• Uporaba učinka povprečnih stroškov

• V obliki deležev stvarnih kovin omogočajo menjavo med seboj (SWITCH funkcija).

Zaključek

Pri načrtovanju robustnega kopičenja premoženja je priporočljiva skrbna diverzifikacija portfelja. Plemenite kovine, kot sta zlato in srebro, imajo pomembno vlogo.

Ne glede na valutna nihanja in politične negotovosti nudijo stabilnost vrednosti, zaščito pred inflacijo in donose, na primer z upoštevanjem razmerja zlato-srebro in učinka povprečnih stroškov kot del načrta varčevanja z zlatom.
Redna prodaja plemenitih kovin med upokojitvijo lahko zlahka ustvari stabilen dodaten dohodek.
Zlato in bele kovine, kot je srebro, torej služijo kot odgovorna možnost za ustvarjanje bogastva in zanesljivo prispevajo k uravnoteženi finančni zaščiti pred revščino v starosti.

»Kako pa financiramo svojo starost? To bo res velik izziv! In če nas v starosti doleti revščina, bo to imelo tudi posledice za gospodarstvo kot celoto. … To pomeni, da če je gospodarstvo v depresiji, potem potrebujem zavarovanje pred fazami šibkosti v svojem delniškem portfelju. In edini način, da to dobim, je zlato. In po mojem mnenju morajo državljani to dolgoročno preprečiti – tako kot so navajeni pri delnicah (ne kupijo jih naenkrat) – z zaporednimi nakupi.« pravi dr. Franz Hölzl, član uprave Auvesta Edelmetalle AG med panelno razpravo na Borznem dnevu v Hamburgu 2022.

Zakaj objavljamo prevod bloga na spletni strani nemškega podjetja Auvesta? Ker imamo pozitivne osebne 5- letne izkušnje na obravnavani temi. Info: 041 710-277. Več: https://shorturl.at/grvT8

Objava na blogu Auvesta:?https://t1p.de/auvesta-blog-altersarmut
Angleško: https://shorturl.at/grvT8
Prevedel: Miro Mihec (041 710-277)

vitaFIT

Dodaj komentar

Prijava na novice

[recaptcha]