fbpx
VITAFIT - portal za zdravo in aktivno življenje

Kaj je zamisel in kako deluje?

Uvod

Zagotovo se boste strinjali z izjavo, da se misli/ideje/idejne zasnove/zamisli oblikujejo v Umu. Vendar če bi vas vprašal: »Kaj je Um?« bi dobil v veliki večini napačne ali v najboljšem primeru pomanjkljive odgovore.

Ljudje Um popolnoma zgrešeno enačijo z možgani. Tisti malo bolj razmišljujoči dodajo k možganom še srce in morda kakšno žlezo.

Vendar ti človeški organi niti samostojno niti skupaj ne tvorijo Uma. To so organi človeškega avatarja v igri življenja, ki omogočajo prenos že »presejanih« informacij do Uma.

Um zato ni življenjski mehanizem, ampak je življenje samo. UM je ŽIV! Um – ki je živ – torej na podlagi vnaprej presejanih informacij iz igre življenja (zemeljska izkušnja) gradi (ali pa ruši) zavedanje, ki daje dinamiko življenju in posledično Stvaritvi. Naš Um je torej tisti, ki v tem svetu premika stvari na boljše ali na slabše.

Razumevanje delovanja našega Uma in mehanizmov za pretok informacij iz igre življenja do samega življenja/Uma je v današnjem genocidu nad človeškim Umom izjemno pomembno. Zato bom v teh informativno-izobraževalnih materialih vedno znova preusmerjal pozornost na delovanje Uma.

Ker vas v pozivu obveščam, da sem oblikoval zamisel v svojem Umu, in vas hkrati tudi nagovarjam, da jo preučite in ovrednotite, je smiselno da si poenostavljeno pogledamo, kako delujejo te skrivnostne interakcije med ljudmi.

»Zamisel je rezultat najvišje umske dejavnosti, ki nakazuje uresničitev, izvedbo nečesa,« pravijo v Slovarju slovenskega knjižnega jezika.
(https://fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika/3614720/zamisel?page=6&Query=rezultat&View=2&AllNoHeadword=rezultat&FilteredDictionaryIds=130)

Precej dobra in enostavna definicija, ki pa jo bom poskušal smiselno razširiti. Beseda zamisel ima tudi svoje sopomenke: misel, ideja, zasnova, koncept … Vsi ti pojmi označujejo rezultate procesa, ki se dogaja v Umu.

Tako kot vse, kar obstaja v Stvaritvi na vseh nivojih bivanja, ima zaradi načela dualnosti/polarnosti – tudi zamisel – svoja dva ekstrema/polaritete. Zamisli so lahko v ekstremu GOSTITELJSKE ali PARAZITSKE. In prve in druge so zamisli, vendar se bistveno razlikujejo po energetski intenziteti.

Precej dobra in enostavna definicija, ki pa jo bom poskušal smiselno razširiti. Beseda zamisel ima tudi svoje sopomenke: misel, ideja, zasnova, koncept … Vsi ti pojmi označujejo rezultate procesa, ki se dogaja v Umu.

Tako kot vse, kar obstaja v Stvaritvi na vseh nivojih bivanja, ima zaradi načela dualnosti/polarnosti – tudi zamisel – svoja dva ekstrema/polaritete. Zamisli so lahko v ekstremu GOSTITELJSKE ali PARAZITSKE. In prve in druge so zamisli, vendar se bistveno razlikujejo po energetski intenziteti.

Gostiteljske zamisli imajo več-stokrat večjo energetsko moč/dinamiko zavesti kot parazitske zamisli!

  ZAMISEL

gostiteljska

parazitska
arhetip ljubezen
moč
usmeritev sodelovanje
tekmovanje
dinamika dajanje
prejemanje
vibracija visoka
nizka
rezultat moralno-etično obnašanje
sprevrženo obnašanje

Dovolite mi, da vam v tem kratkem uvodu poskušam na zelo preprost način pojasniti, kako deluje vaš/naš Um.

Imam neko zamisel. Pa naj bo to ta ista zamisel, ki jo razvijam na tem mestu. Ker ste prišli v stik z njo, bi bilo na vašem mestu dobro »vprašati« vaš intelekt in hkrati intuicijo ali je ta zamisel gostiteljska ali parazitska.

Pravzaprav bi morali iskati odgovor na to osrednje vprašanje ves čas, ko ste v stiku s katerokoli zamislijo.

Če bosta vaš intelekt in intuicija »smatrala«, da je zamisel gostiteljska, se bo tudi vaš Um delno ali v celoti priklopil na energijsko frekvenco zamisli in jo začel polniti s svojo energijo. Vklop in odklop od zamisli je VEDNO v »sodni pristojnosti/jurisdikciji« živega – to je Uma.

Trdim, da je zamisel, ki jo razvijam, gostiteljska. Če ne bi bila, je ne bi razvijal. Seveda bralci zaenkrat ne morete zagotovo vedeti ali je moja trditev PRAV ali NAROBE, zato se v začetku spoznavanja zamisli zanašate bolj na intuicijo kot na intelekt.

Predpostavimo, da boste bralci sčasoma, ko bom razvijal zamisel, nedvomno spoznali, da je zamisel gostiteljska in vedno več ljudi se bo začelo »priklapljati« na njeno frekvenco in jo »polniti« s svojo energijo.

Ker so gostiteljske frekvence izjemno visoko energetske, se kaj hitro lahko zgodi, da se zamisel, ki je bila do »praga oživitve« moja oblika lastnine, »osamosvoji« in postane samostojno »živeča« in pod neposrednim pokroviteljstvom Izvornega Stvarnika/Stvarnice/Prvega Duha.

Problem

Človeštvo je kolektivno umsko obolelo. V kolektivnem smislu se je človeškemu Umu zgodilo, da zaradi popačenosti informacij iz igre življenja, raje polni s svojo energijo/osredotočenostjo parazitske zamisli, ki so v tem trenutku tako mogočne, da so samostojno »živeče« in pod neposrednim pokroviteljstvom Satana in/ali Luciferja.

Rešitev

Naša naloga je, da to – ali pa katero drugo – gostiteljsko zamisel razvijemo tako daleč, da se bo »osamosvojila« in »zaživela«.

Osnovne informacije o zamisli

Morda se bralcu zdelo malce pretirano, da porabljam dragoceni čas za takšne pisne sestavke, kot je pred vami.

Mnogi bralci veste, da sem pred dobrim mesecem dni »odprl« tematiko o vladavini prava. Zbranega imam ogromno zelo zanimivega materiala na to temo in seveda pripravljam pisno vsebino za uvod v esej, vendar sem kaj hitro ugotovil, da ne bo dovolj, da samo »teoretiziram« na to temo, saj je obči pogled na vladavino prava popolnoma zgrešen.

Zato vam bi rad tudi skozi to druženje in aktivizem, ki ga poskušam spodbuditi s pozivom k vstaji, pokazal, kaj je pravzaprav »vladavina prava«.

Vsi ti dokumenti bodo namreč upoštevali elemente vladavine prava in se bomo na njih ob teoretičnih/filozofskih pojasnjevanjih pogosto vračali.

Posebnost/Izvirnost  

Posebnost zamisli je, da nagovarja tiste »sorodne duše«, ki so neustrašne iskalke prave/pristne realnosti. Le- take se namreč lahko »priklopijo« na frekvenco te gostiteljsko usmerjene zamisli.

Namen/poslanstvo  

Ljudje se premalo – ali pa sploh ne – zavedamo, da se nahajamo v multidimenzionalnem labirintu igranja najrazličnejših bolj ali manj nevarnih in usodnih iger. Zaradi tega so naši napori za osvoboditev jalovi in »karavana« uničenja gre dalje.

  1. Obči namen

Namen/poslanstvo zamisli je vzpodbuditi občo spremembo paradigme/miselnosti iz parazitske/satanistične v gostiteljsko/božansko.

Posledica/materializacija takšne spremembe se pokaže v tem, da se obče vzpostavi mir med narodi in izgradi obča rajska družba obilja za vse.

2. Zaseben namen

Izstop iz nevarnih iger smrti ali dveh komercialnih iger s poravnavo – bilanciranje.

 Vizija                                                                                                                                

KORAK 1

  1. Doumeti tri igre, ki jih igra naš um.
  2. Odigrati igre tako, da nam bo povzročena najmanjša škoda.
  3. Izstopiti iz dveh iger.

KORAK 2

Ustvarjati pogoje za izgradnjo rajske družbe obilja za vse.

Vrednote

Vrednote te zamisli temeljijo na poznavanju dveh stebrov poduhovljenja/duhovnega razsvetljenja.

Poduhovljenje ali duhovno razsvetljenje namreč ne pomeni nič drugega kot to, da veš, kaj se zares dogaja okoli tebe in v tebi (V enem od esejev sem že podrobno opisal ta dva stebra in obljubim, da bom tudi v prihodnje razširil to vedenje v mojih pisnih prispevkih). Pomeni tudi suvereno vedeti objektivno razliko med PRAV in NAROBE – med MORALNO-ETIČNIM in SPREVRŽENIM obnašanjem.

Prvi (levi) steber je opisan v načelu nenapadanja/miroljubnosti. Strinjali se boste, da to načelo opisuje žensko načelo delovanja človekove psihe. Lahko mu rečemo tudi »zlato načelo«. »Obnašaj se tako, kot želiš, da se drugi obnašajo do tebe,« pravi to načelo.

Drugi steber je opisan v načelu samo-obrambe. Tudi sedaj se boste strinjali, da to načelo opisuje moško načelo delovanja človekove psihe. Za razliko od nevarnih vraževerij New Age gibanj, to načelo pravi, da sicer res ne smemo vzganjati nasilja nad drugimi ljudmi, vendar tudi ne smemo dovoliti izvajanje nasilja nad nami samimi. To načelo torej govori, da imamo neodtujljivo pravico se braniti pred nasiljem drugega.

samo-obramba moško načelo miroljubnost žensko načelo
strategija vizija
pogum srčnost
odločenost sočutje
vztrajnost skrb
osredotočenost predanost

 Usmeritev                                                                                                                       

Gostiteljska

Vrste aktivnosti v začetnem razvoju zamisli

 Dve osnovni aktivnosti bosta vsaj v začetku polnili zamisel:

  1. informativno-izobraževalna;
  2. vstajniška.

Zaključna misel                     

Brez ustvarjalne usmerjenosti ženskega načela delovanja našega Uma v izgradnjo utopične rajske družbe obilja za vse (zlato pravilo nenasilnosti) in hkrati brez odločne usmerjenosti moškega načela delovanja našega Uma v samo-obrambo proti močvirskim stvorom in njihovim odpadniškim plačancem se bo ta biblijska vojna za človeški Um končala s »klanjem«.

Na televizijskem »reality showu« lahko gledate dve na videz nasprotujoči si zgodbi – dva ekstrema enega in istega kozmičnega procesa – ŽETVE človeških Umov/duš. Eno pooseblja Biden in drugo Trump. To pot poosebljata Lucifer in Satan (kot arhetipi). Značilnost tistih, katerih Um bo sodeloval v žetvi, je ta, da njihov Um deluje na enem od obeh ekstremov.

Izza tega »reality showa« pa obstaja »tretja pot (ali poti)«, ki je znak kozmičnega procesa VNEBOHODA človeškega Uma/duš. To pot pooseblja Jezus (kot arhetip). Značilnost tistih, katerih Um bo sodeloval v vnebohodu, je ta, da njihov Um deluje uravnoteženo – v igri življenja uravnoteženo uveljavlja načela nenasilnosti in samo-obrambe.

Korak po koraku boste spoznali, da zamisel o vstaji ves čas upošteva uravnoteženo uporabo obeh načel.

so-avtor

Fotografije: Colin Behrens, ElisaRiva

vitaFIT

Dodaj komentar

Prijava na novice

[recaptcha]