fbpx
VITAFIT - portal za zdravo in aktivno življenje

REINKARNACIJSKA PAST 4. del – Evolucija Stvaritve (1. nadaljevanje)

Past je past samo takrat, ko ne veš za njo.
Če veš za njo, postane izziv.
China Miéville

Pozivam vas, da te informacije skrbno pretehtate in do njih ohranite objektivno držo. Prav tako vas pozivam, da ne pozabite, da ne pozabite, da vse v Vesolju morda deluje drugače, kot to deluje v tem hologramskem/frekvenčnem Matriksu.

Primož

Povzetek dosedanjih spoznanj

V vseh teh mesecih neutrudnega pisanja in »poplesavanja« po najrazličnejših tematikah iz roba znanosti, mi je le uspelo vsebino pripeljati do astralnega polja bivanja, kjer »biva« tudi naš um. Zakaj se mi je zdelo tako pomembno pripeljati vsebino do te točke? Zato ker biblijska vojna vseh vojn poteka v astralnem polju v našem umu in se samo manifestira v naši fizični realnosti v mnoštvu najrazličnejših oblik vojn, mučenja, trpljenja, genocida … Zato ker je to tista dimenzija bivanja, v kateri se parazitska bitja lahko »prisesajo« na napačne in sprevržene zamisli/ideje v tem polju in preko njih manipulirajo kolektivni človeški um do točke
popolne blaznosti in sprevrženosti, ki smo ji »v živo« priča danes. Astralno polje je torej stičišče dveh popolnoma različnih si svetov – Matrixa in Creatrixa.

Zelo pomembno sporočilo iz tega spoznanja je torej naslednje:

Ne kupuj sprevrženih, umazanih in mokrih zamisli drugih, ampak raje oblikuj svoje tako, da so podprte z znanjem in vedenjem (moško načelo delovanja človekove psihe) na eni strani in hkrati podprte z moralno in etično integriteto (žensko načelo delovanja človekove psihe).

V nadaljevanju (3. del) sem brez ovinkarjenja »prešel k stvari« in poiskal odgovore na nekatera bistvena vprašanja, ki razmišljujočega človeka običajno tarejo do obsmrtne izkušnje. Kaj se zgodi s propadom fizičnega telesa? Prepričan sem, da vam ni potrebno posebej pojasnjevati, da se nima smisla naslanjati na »ugotovitve« uradnih cerkva in lažnih duhovnih mož in žena. Če uporabite sámo ulično modrost za ovrednotenje zadnjega stavka, potem boste hitro prišli do zaključka, da po več kot 2.000 letih cerkev (katerekoli denominacije) in New age gibanja niso niti približno uspeli izkoreniniti zla oziroma izkoreniniti umske obolelosti človeštva. Ne samo to, cerkve vseh svetovnih denominacij so najmočnejše orodje in orožje v rokah črnih svečeniških magov.

Zato zdravo-razumskemu človeku ne preostane drugega kot da »zaviha rokave« in se poda na pot lastnega ozaveščanja in učenja. To ga privede do literature, ki je večini ljudi popolna neznanka in hkrati »bogokletna«, saj so zgodbe/vsebine iz te literature v popolnem nasprotju s cerkvenimi in drugimi dogmami.

Spoznanje iz 3. dela tega tematskega sklopa, da se vsaka božanska/ognjena iskrica iz božanskega/ognjenega sestava inkarnira v zemeljsko telo samo enkrat, je zelo obremenjujoče razmišljanje za vsakogar.

Naše predstave o tem, kaj je duša, so popolnoma popačene. Naučeni smo (s pomočjo črne magije črnih svečeniških magov), da se človeška duša inkarnira/utelesi na Zemlji v človeško telo in ga tudi ob njegovem propadu zapusti ter se ponovno inkarnira v drugo telo na vodoravni časovni premici. To je popolnoma zgrešen in popačen pogled na integriteto Duše – ki je ognjeni/božanski sestav – in duše – ki je ognjena/božanska iskrica iz tega istega sestava (poglejte si sliko božično-novoletne iskrice iz prejšnjega poglavja/dela).

Duša se torej iz Creatrixa – ki je KHAA – »spusti« v ta Matrix – ki je hologramsko ustvarjen fizični svet kot ga v zelo omejenem obsegu lahko v teh telesih zaznavamo. Božanske/ognjene iskrice ali duše iz svojega božanskega/ognjenega sestava ali Duše se po vsej vodoravni časovni premici utelesijo/inkarnirajo naenkrat, saj je v Creatrixu ali pravi realnosti edini čas, ki obstaja, ZDAJ! Vse se torej dogaja sočasno in mogoče je samo zaznati sosledje sočasnih trenutkov ZDAJ v neko zgodbo iz preteklosti, sedanjosti in prihodnosti.

To pomeni, da ima skoraj vsak od nas po celotni vodoravni časovni premici inkarniranih ta trenutek mnoštvo njegovih božanskih/ognjenih iskric dvojčic/dvojčkov, do katerih pa ima prekinjeno kozmično povezavo. Ta umeten Matrix, ki je zamišljen in ustvarjen kot trajni zapor za božanske/ognjene iskrice mnoštva Duš iz najrazličnejših kozmičnih skupin Duš, ne bi mogel »uspešno« delovati, če ne bi utelešanje božanske iskrice v človeško telo/zarodek povzročilo amnezijo ali izgubo spomina na povezanost božanskih iskric med seboj in tudi s Seboj/Dušo.

Ta prekinjena kozmična povezava ali občutek odtujenosti/ločenosti človeka iz mesa in krvi od njegove božanske iskrice in od ognjenega sestava … in do Izvora samega, povzroča, da je »logistika«, po kateri se »pretaka« sama izkušnja bivanja/zgodba/kompozicija, ki je smisel celotne stvaritve, do Izvora samega motena in celo prekinjena.

Vendarle pa niti tako mogočen umeten in žal hudodelen Matrix nikoli ni bil popoln in sama amnezija na sočasnost bivanja po celotnem umetnem konstruktu v vodoravnem/linearnem času in prostoru ni bila dovolj. Zato je odpadniški Angel skupaj s svojimi pajdaši ustvaril še eno »podzemlje ali klet 2« (ali se vam morda zdi znano?).

Poleg utelešenja/inkarnacije, ki ga lahko imenujem podzemlje ali klet 1, je ustvaril ponovno utelešenje/reinkarnacijo, ki ga lahko imenujem podzemlje in klet 2.

Že sama beseda RE-inkarnacija ali PONOVNO-utelešenje pove, da gre za ciklično ponavljanje istih utelešenj, ki vsakokrat znova »proizvajajo« skoraj do potankosti iste zgodbe. Če to ne bi držalo, bi za proces reinkarnacije raje uporabili izraz nova inkarnacija ali kak drug bolj natančen izraz.

Spoznanje, da se vsak izmed nas vedno znova in znova uteleša v skoraj identično zgodbo z vedno istimi igralci, je bilo za mene šokantno in strašljivo. Fenomen Deja-vu, ki je občutek, da si nekoč že doživel isti dogodek ali neko situacijo, samo logično potrjuje to možnost.

Poduhovljenemu človeku ob takem spoznanju takoj pride na misel vprašanje, kako se izogniti tej pasti »hrčka na vrtečem se kolesu«?

In tako začne brskati in »požirati« informacijo za informacijo in iz koščkov – ki so »razmetani« po mnogih mejnih področjih raziskovanja – sestavljati sliko realnosti, ki je popolnoma drugačna kot ta, ki nam jo predstavljajo najrazličnejši »strokovnjaki«.

Predgovor

Če boste tudi sami brskali po literaturi in iskali odgovore na fenomen inkarnacijske in reinkarnacijske pasti boste naleteli na številne prispevke. Pri branju boste opazili, da so le redki tisti, ki ta dva fenomena analizirajo res natančno.

Sam sem vam navedel 3 vire, ki so po mojem mnenju in pridobljenih raziskovalnih izkušnjah najbolj verodostojni. To so materiali Wes Penre-ja in Ariel Glad-a, Life Phisycs Group in dr. A.R. Bordon-a ter material »Skrite roke« in »Eracidnega«. Seveda obstajajo tudi drugi materiali (na primer Pleadejci, ki jih kanalizira Barbara Marciniak, RA material, WingMakers in drugi), vendar nihče ne osvetli tega fenomena bolj natančno kot ravno omenjeni trije viri. Zato sem se pri analizi osredotočil na njih.

Prepričan sem, da tisti, ki vas ta tematika zares zanima in vibrira v sozvočju z vami, ne mislite več igrati nezrelih in neodgovornih kozmičnih »bedakov«, zato ste odločeni, da vas več ne zanima »sanatorij za duše« in ponovno utelešenje v isti prednapisan življenjski scenarij. Zato mi dovolite, da iz prejšnjega poglavja ponovim dva scenarija, ki sta v takem primeru mogoča:

  1. Božanska iskra bo poiskala izhod iz tega frekvenčnega zapora ali energetske Mreže. O tem, kako zapustiti to lažnorealnost, v naslednjih pisanjih. Če se takšna duša ne želi več inkarnirati na Zemljo, lahko zapusti to realnost in se pridruži drugim zvezdnim bitjem v KHAA. Lahko pokliče k Sebi tudi druge božanske iskrice dvojčice, ki so »obtičale« v tem umetnem konstruktu.
  2. Božanska iskrica/duša ob »smrti telesa« ne bo pobegnila iz tega zapora, ampak se bo opremljena z vedenjem in zavedanjem ponovno utelesila na Zemlji brez amnezije in brez svetlobnega tunela, zato da bo pomagala tudi drugim božanskim iskricam iz drugih Božanskih sestavov sestopiti iz tega ujetništva.1

V obdobju, ko sem se spoznaval s to »težko« RES, mi ni bilo lahko, saj sem lahko sogovornike, ki so bili pripravljeni razpravljati o tej temi, preštel s prsti ene roke. Občutek tesnobe in nemoči je bil velik: »Ali naj po smrti fizičnega telesa odidem »domov« ali se naj še enkrat inkarniram s celotnim spominom na prejšnja življenja in pomagam prebuditi tudi druge sestre in brate?«

To je bila dilema, ki je v meni »živa« še danes. Zanesljivo sem odločen, da se na Zemljo več ne utelesim kot hrček, ki goni vrteče se kolo. To ne pride več v poštev, saj nisem ponorel.

Prav tako me že od teh spoznanj naprej tare vprašanje: »Kaj sem v prejšnjem krogu »reciklaže« naredil narobe, da sem spet tukaj brez spomina na prejšnja življenja. Zakaj sem spet odšel v »snop svetlobe« in pristal na reciklažo?«

Predvidevam namreč, da sem tudi v prejšnjem krogu/krogih prišel do te točke spoznanja in zavedanja kot ga imam danes, pa sem vendarle kljub temu znova spet tukaj. Res neprijetna spoznanja, ki ZAHTEVAJO TRAJNO REŠITEV.

Zato se bom v tem 4. poglavju, ki ga bom zaradi obsežnosti vsebine razdelil na dele, osredotočil na to, da osmislim in opišem IZSTOP iz Matrixa in seveda hkrati VSTOP v Creatrix. Wes Penre je najbolj obširno med vsemi opisal ta proces, zato se spet naslanjam na njegov esej, ki sem ga za vas v celoti prevedel v slovenski jezik.

V tem poglavju se ne bom »poigraval« zmožnostjo ponovnega utelešenja s celotnim spominom, ampak bom najprej poskušal opisati okoliščine IZSTOPA iz Matrixa in VSTOPA v Creatrix. Zakaj? Zato ker smo ljudje izjemno vezani na tiste, ki jih ljubimo in nas najprej zanima ali jih bomo še kdaj srečali, če bomo mi izstopili in oni pač ne. Nihče ne želi zapustiti svojih najbližjih: »Ali bom še sploh kdaj srečal tiste, ki jih neizmerno ljubim, če bom izstopil iz Matrixa? Ali naj svoje ljubljene po »smrti« počakam, da skupaj izstopimo? Kaj pa, če oni nočejo izstopiti?«

Vprašanj je toliko, kolikor nas je ljudi. Nemogoče je iz enega vira zadovoljivo odgovoriti na vsa.

Zato vas ves čas opozarjam, da se bo naša skupna pustolovščina vseh pustolovščin enkrat končala in to je tam, kjer so vhodna vrata v same Sebe. Če kje, boste lahko tam našli odgovore na vsa ta »težka« vprašanja.

Uvodna pojasnila Absolutna zavest nasproti relevantnemu zavedanju

Če želite doumeti samo evolucijo Stvaritve, kot jo ponujam v obravnavo v okviru tematike o reinkarnacijski pasti, moram najprej dobro definirati pojma ZAVEST in ZAVEDANJE (ang. Conciousness and Awarness). Zakaj? Ljudje namreč ta dva pojma uporabljamo vsepovprek, ne da bi se zavedali njihovega pravega pomena.

ZAVEST ≠ ZAVEDANJE.

Ljudje napačno zavesti dajejo dinamiko. Kaj s tem mislim?

Ljudje – na primer – pravimo, da bi človeštvo moralo dvigniti/povečati zavest. Ta stavek je v popolnem neskladju s pravim pomenom te besede. Beseda zavest označuje ocean božanskega potenciala, ki je neizražen. Zato nima dinamike in se ne more ne povečati in ne zmanjšati. Zavest je zaradi tega absolutna, saj je temeljna značilnost Božanske Ženskosti.

Dinamiko zavesti ima zavedanje, zato bi bilo pravilno reči: »Dvignimo/povečajmo zavedanje!«

Če pozorno analizirate zgornji stavek, lahko vidite, da zavedanje nikoli ni absolutno, saj ga lahko povečujemo ali zmanjšujemo. Zavedanje je zato vedno samo relativno in ga lahko definiramo kot dinamiko zavesti.

Zato vas pri nadaljnjem branju opozarjam, da sem izraza zavest in zavedanje vedno uporabljal v povezavi z zgoraj navedenimi dejstvi.

Uvodno razmišljanje Zgodovina Galaksije, Zemlje in Človeka

Vse, kar sem do sedaj napisal o reinkarnacijski pasti, nekako »visi v zraku«. Če se pošalim na svoj račun, bi si nek bralec teh materialov, ki se prvič sooča s pisanjem »izpod mojih prstov«, lahko mislil, da sem malo »trčen« ali pa »zadet«.

Zato ni dovolj samo navesti dejstva in dati neka »navodila« za izstop iz Matrixa, ampak je potrebno opisati kozmično zgodbo, da si lahko vsak bralec ustvari lasten pogled na celotno Stvaritev.

V presojo vam zato ponujam kozmično zgodbo, ki nima skoraj nič skupnega s tisto zgodbo, ki nam jo »vsiljujejo« razni »lažni preroki« in »lažni božji predstavniki na Zemlji« in drugi.

Na ta način bi rad ustvaril vsebinski okvir, v katerega lahko »vstavimo« omenjeno vsebino o reinkarnacijski pasti. Prvi del tega poglavja je zato namenjen zelo strnjeno povzeti zgodbi o Stvaritvi, v katero bom v kasnejših poglavjih dodal tudi zgodbo o Orionovem imperiju in Kraljici Oriona, ki je naša prava Mati in kjer je naš pravi Dom.

Primož via Prasindikat

WesPenre: Obsmrtna past in kako se ji izogniti (orig. The Death Trap andHow to Avoid It)

https//battleofearth.wordpress.com/2018/09/15/article-2-the-death-trap-and-how-to-avoid-it/ 

V pisnih prispevkih Wes Penre-ja 1-5, kot tudi v moji e-knjigi Sintetična super-inteligenca in transmutacija človeštva – načrt do singularnosti (orig. Synthetic Super-Intelligence and the Transmutation of Humankind—A Roadmap to the Singularity)2 sem pisal o tem, kaj se normalno zgodi, ko človek umre in zapusti njegovo tri-dimenzionalno človeško telo. Razpravljal sem o tem, da je  »posmrtno življenje« le drugi vidik frekvenčnega zapora, v katerega smo ujeti. Posmrtno življenje je samo vmesna postaja, kjer si duše lahko odpočijejo, dokler niso spet reciklirane (reinkarnirane) v novo življenje na Zemlji.1Prav tako sem predlagal, kaj bi lahko naredili, da se izognemo tej pasti v posmrtnem življenju in razbijemo frekvenčni zapor v katerega smo ujeti kot da smo kriminalci, medtem ko nismo storili nikakršnega zločina. Zaradi pomembnosti te informacije, pišem ta članek in poizkušam, da povzamem te pojme/koncepte in jih naredim bolj dostopne na enem samem mestu.

Kot duhovna bitja smo bili zelo dolgo nazaj zavedeni in zmanipulirani, da vstopimo v ta fizična in gosta telesa, ki jih imenujemo »človeška« telesa. Ujeti smo v ta zelo omejen frekvenčni pas, ki ga imenujemo tretja dimenzija (za več podrobnosti glej zgornje reference do drugi drugih delov mojih pisanj). Ko smo enkrat bili zaklenjeni v to frekvenčno območje, smo obtičali v hologramu, ki ga je ustvarila zunajzemeljska skupina, ki jo večina ljudi danes imenuje »Annunaki«, ki pa jo v tem članku sam imenujem »Nezemeljska zavojevalna sila – NZS (orig. Alien Invader Force (AIF)) ali Močvirski stvori (orig. Overlords). Starodavna sumerska besedila pravijo, da Nezemeljsko zavojevalno silo nadzoruje En.ki (ki je tudi entiteta za arhetipom Luciferja). Ta hologram je  sestavljen iz vsega, kar mi lahko zaznamo z našimi petimi čutili in zato vključuje celotno nam poznano Vesolje.2

 Bilo bi pravilno reči, da je vse, kar je narejeno iz atomov del tega holograma in je popačenje ter le majhen del tega, kar lahko smatramo kot realno/pristno Vesolje.3

Predvidevamo, da trenutno uporabljamo le 5% naših možganskih kapacitet/zmogljivosti (prav tako uporabljamo le nekaj procentov naše DNK povezanosti s stvaritvijo) in da lahko zaznamo le okoli 4% celotnega Vesolja. Pravzaprav je celo teh 4% ogroženih, saj so »preplastene« s hologramom, ki je delna kopija delnega pristnega Vesolja. Ta kopija ali hologram je človeštvu predstavljen kot celotno Vesolje samo po sebi – s planeti, zvezdami, meglicami, galaksijami … Je zelo prepričljivo. Poleg našega koncepta tretje dimenzije (3-D) so ti zunajzemeljski (ET) manipulatorji prav tako izgradili astralno polje/ravnino, ki jo sestavljajo številne različne dimenzije in gostote. Vendar je to le virtualna realnost ali softwareski program, podobno kot nam ga predstavljajo v trilogiji Matrix. Pristno/realno Vesolje je Vesolje, ki ga ne moremo izkušati, medtem ko živimo v tem hologramu. Edini namig za njegov obstoj je to, kar imenujemo »temna energija« ali »temna snov«, ki skupaj sestavlja 96% celotnega Vesolja. Ostalih 4% je hologram, v katerega smo trenutno ujeti. Če bi ta hologram izginil, bi bili ponovno sposobni zaznavati 100% Vesolja – kot smo ga že zaznavali še preden smo bili ujeti. Pristno Vesolje je tukaj ves čas, čeprav ga lahko trenutno zaznavamo samo kot temen prostor.4

Razlika med duhom, dušo, umom in telesom

Ta vsebina lahko zmede človeka in zato potrebuje poglavje za sebe, vendar bom dal vse od sebe, da pojasnim, kako uporabljam različne pojme v mojih pisanjih. Začel bom z Božansko Ženskostjo in šel potem navzdol po kaskadi nivojev bivanja. Poglejmo, kako vidim te stvari.

Božanska Ženskost

Božanska Ženskost je moj izraz za to, kar drugi imenujejo »Bog vsega«, »Izvor«, »Primarni Izvor«, »Boginja«, »VSE«, in tako naprej. Prepričan sem namreč, da je Vesolje po naravi žensko in zato imenujem Prvo Stvariteljico – Božanska Ženskost. Ona obstaja izven kateregakoli Vesolja, vendar je prav tako prisotna v vsem in v vseh Vesoljih – v Multivesolju vseh Vesolij. Božanska Ženskost živi v vseh nas, kot sem pojasnil v WWP – Drugi nivo učenja. Božanska Ženskost ni energija in ni misel. Je PRAZNINA (ang. Nothingness) in NEKAJ (ang. Somethingness) HKRATI – Božanska Ženskost preprosto JE. Mora sestopiti na nižji nivo, da bi  lahko postala ločen posameznik v kateremkoli Vesolju in ko je sestopila, začne ustvarjati z njenim zavedanjem.5

Prva stvaritev Božanske ženskosti: Vesolja

Božanska ženskost (Boginja) se je zavedala, da je vsevedna in je zato želela ustvarjati situacije ne-vednosti, da bi sebe izkusila iz različnih vidikov (dimenzij/gostot/gledišč). Zato se je predala svoji Prvi Stvaritvi, ki je božansko deviško rojstvo – stvaritev Vesolij, v katerih ima vsako Vesolje svoje značilnosti. Ustvarila je torej niz Vesolij, kot sem pojasnil v WWP – Drugi nivo učenja. Vesolja naj bi delovala kot predloge, ustvarjene v KHAA/PRAZNINI niča. To je bila Prva Stvaritev. Potrebovala je torej delce sebe, ki bodo delovali posamezno in neodvisno, da bi se Boginja lahko učila in izkusila več o sebi in se na ta način širila.

Druga stvaritev Božanske ženskosti: Duh

To, kar imenujem Duh, je druga stvaritev Božanske Ženskosti. V te predloge, ki jih imenujemo Vesolja, je torej poslala Duhove, ki so bili njeni podaljški in zato, le-ti ne morejo biti nič drugega kot Ona sama in so vedno povezani z Njo. To si lahko naslikamo tako, da si predstavljamo Boginjo, ki naenkrat iz sebe iztegne mnoštvo rok, ki vsaka za sebe neodvisno dela čisto svoje stvari
/gibe. Vsekakor je vsaka roka povezana z Božanskim Telesom in zato del Božanske Ženskosti v vsakem trenutku. Mnoštvo Duhov v teh Vesoljih je skoraj neskončno. Običajno te Duhove imenujemo »Nadduše«.

Tretja stvaritev Božanske Ženskosti: Ognjen sestav ali Duša

Božanska Ženskost se je odločila, da raziskuje še več dimenzij same sebe, zato je ustvarila različna Vesolja v KHAA. Ko je bila osnovna predloga za ta vesolja ustvarjena, je iz sebe poslala podaljške (delčke njenega duhovnega »telesa«) in tem podaljškom (Naddušam/Duhovom) je dala možnost, da zunaj ustvarjajo.

Duhovi so bili svobodni, da ustvarjajo karkoli hočejo, vendar pod določenimi pogoji. Najpomembnejše pravilo v našem duhovnem Vesolju je »zakon svobodne volje«, ki načeloma pomeni, da imajo duhovi pravico iti in raziskovati ter ustvarjati  karkoli hočejo, vendar so odgovorni za njihove stvaritve in izkušnje in to poročajo nazaj do Božanske Ženskosti, da se le-ta lahko  uči iz njene izkušnje preko manjših delcev same sebe.6

 Zato da bi Duhovi delovali v različnih Vesoljih, morajo sebe razdeliti v manjše delčke/frakcije kot obliko energije, saj vesolja delujejo preko enegije.7 Tako so »ognjeni/božanski sestavi ali Duše ustvarjeni kot podaljški Duha. Ognjene sestave ali Duše si lahko predstavljamo kot prste na mnoštvu rok (Duhov). Prsti so tisti, ki lahko občutijo in zaznajo okolje in ga tudi ustvarjajo. V fizičnem telesu, če sledimo tej analogiji, živčni sistem pošlje signale do roke (Duh) in dalje do možganov (Božanska Ženskost).

Vsaka Duša sestoji iz ognjenega sestava. Ognjen ali Božanski sestav je mnoštvo božanskih isker (manjši delci Duha), povezanih skupaj v eno posamezno »bitje/posamezen ognjen sestav«. S temi ognjenim sestavom iz božanskih isker lahko Duša potem tvori avatarja (telo s katerim deluje vzdolž Vesolja). Po navadi je ognjeni sestav »ustvarjen« iz »zvezdnega prahu« (od tod »iskra«) in ti ognjeni sestavi so običajno ustvarjeni iz skupine duš (zato »zvezdne rase« in »zvezdna bitja«). Zvezde so poseljene, odvisno iz katere dimenzije gledamo. Zvezde so mnoge različne stvari, spet odvisno iz katere dimenzije gledamo. Zvezde so čuteča bitja. Te skupine Duš/zvezdne rase,ki so sestavljene iz energije ali ognja, pogosto prevzemajo isto obliko, ko je govor o avatarjih, podobno kot ljudje izgledamo zelo identično, zato vidimo/zaznavamo različne vrste bitij v KHAA, kar je odvisno kateri skupini duš ali »zvezdni rasi« pripadajo in kakšen energijski odtis oddajajo (čeprav ima vsak ognjeni sestav čisto unikaten energetski odtis).

Vsak ognjeni sestav lahko spremeni obliko (ang. Shapeshipt) s pomočjo premodeliranja ognjenega sestava v različne pojave in oblike, če je to potrebno. Duša, potem ko sestopi iz glavnega telesa Duha, ustvari lasten »um« (zavedanje) iz naučenih izkušenj. Razlika med umom originalnega ognjenega sestava ali Duše v KHAA in med umom duše ali ognjene iskrice, je, da se ognjeni sestav ali Duša spomni, kaj se je naučila, saj prava smrt v duhovnem vesolju ne obstaja (z eno izjemo, ki jo bom pojasnil spodaj).

Na tej točki je bil vpeljan kozmični »Zakon o nevmešavanju«. Ta Zakon zapoveduje, da nikomur zunaj novo rojene skupine duš,  ni dovoljeno se vmešavati v evolucijo te skupine duš in njen proces učenja, medtem ko se neka določena zvezdna rasa razvija na podobno raven kot so ostale zvezdne rase. Potem šele lahko pride do interakcije.8

Nekatere »novo rojene« zvezdne rase nadaljujejo z življenjem na njihovi zvezdi/soncu ali pa zunaj v prostoru (tukaj se sklicujem na to, da vesoljsko prostranstvo ni tako »temno/črno« kot ga mi zaznavamo z našo omejeno zaznavo; več o tem kasneje). Redko je, da zvezdne rase ali zvezdna bitja živijo na planetih – to je nekaj, kar je dokaj omejeno v holografskem vesolju, v katerem živimo sedaj – namen uporabe planetov je drugačen. Živeti na planetu je bil eksperiment, ki ga je ustvarila Kraljica zvezd – prvi Duh Božanske Ženskosti – zato da bi raziskovala, če lahko zvezdna bitja živijo na prelepo urejenih planetih in bi še zmeraj bili z  mislimi sposobni potovati preko dimenzij, tako kot to lahko počnejo vsa druga zvezdna bitja.9 Pa tudi življenje na planetu je lahko včasih veliko bolj zahtevno kot je to sicer zaželjeno in Kraljica si je želela izvedeti, če bi takšna bitja, ki jih sam imenujem Namlú´u – Prvobitna Duhovna Ženskost (ang. Primordial Spiritual Womankind) – še zmeraj lahko počela to.10Nobena smrt ni bila vključena v Njen božanski eksperiment, ki je našel svoj prostor v KHAA. Pred tem ni bilo življenje na planetu nekaj, kar bi zvezdna bitja na splošno sploh počela – bila je nova ideja. Človeška skupina Duš je bila oblikovana prav za ta eksperiment, zato je ta skupina Duš še posebej draga in pomembna za Kraljico. Dala je tem Dušam svobodo, da ustvarja in prav tako je dala obljubo, da se bomo lahko vrnili v Orionov imperij, katerega je Kraljica, brez kakršnihkoli pogojev. Ta človeška skupina Duš smo seveda zemeljski ljudje.

Ognjeni sestav ali Duša v KHAA se po navadi spet razdeli in tako ustvari »kopije« sebe, ko gre naprej, saj želi raziskovati in ustvariti še več, vendar tudi zaščititi se v primeru, da bi en od delčkov Duše bil uničen v vojni ali od zlonamernih bitij. Tukaj na Zemlji delamo isto stvar. Res je, da se vsak posameznik tukaj na Zemlji reinkarnira znova in znova onstran linij časa, vendar je vsaka Duša iz Človeške skupine Duš prav tako razcepljena v druge dele same sebe, ki seprav tako reinkarnirajo znova in znova in imajo izkušnjo skozi to, kar imenujemo čas. Razlika med ognjenimi drobci v duhovnem Vesolju (KHAA) in drobci Duše v fizičnem Vesolju je ta, da prvi vedno vedo, kje je drugi drobec iz ognjenega sestava in kaj dela – povezani so kot Eno Bitje. Tukaj na Zemlji  pa imamo smrt in amnezijo. Zato se en drobec sebe ne zaveda drugega in se zato vsak drobec razvija različno v različne  osebnosti glede na individualne izkušnje vsakega drobca posebej.11

To je bilo storjeno zato, da bi se ustvarilo še več razdeljenosti.

WesPenre

Nadaljevanje sledi!

   Komentar in dopolnilno razmišljanje k 1. delu eseja                                 

Obsmrtna past in kako se ji izogniti (orig. The Death Trap and How to Avoid It)

Ne verjami vsemu, kar vidiš.
Celo sol izgleda zelo podobno kot sladkor.
Neznan avtor
  1. Razpravljal sem o tem, da je »posmrtno življenje« le drugi vidik frekvenčnega zapora, v katerega smo ujeti. Posmrtno življenje je samo vmesna postaja, kjer si duše lahko odpočijejo, dokler niso spet reciklirane (reinkarnirane) v novo življenje na Zemlji.

Bistvo ujetosti našega uma, ki je ključen za prenos izkušenj/življenjske kompozicije do Izvora, je v astralnem polju bivanja. Posmrtno življenje se torej odvija v frekvenčnem pasu, ki je umetno ustvarjen hologram, in obsega več hologramskih dimenzij. V tem frekvenčnem zaporu »bivajo« duše/ognjene iskrice. Vendar se duša ne zaveda, da je to frekvenčni/hologramski zapor, saj njeno zavedanje ob smrti fizičnega telesa ni nič večje kot je bilo zavedanje živega človeka iz mesa in krvi. To je seveda zelo logično sklepanje. Ognjena iskrica je torej v astralnem polju speljana v umeten hologram, namesto »v naročje« svoje Duše, s katero bi izmenjala pridobljene si izkušnje. V tem umetnem hologramu je ustvarjen neke vrste »sanatorij za duše«. Tu si duša lahko odpočije, se »posvetuje«, umiri, naredi načrt za »življenje«, nakar jo močvirski stvori spet reciklirajo/reinkarnirajov isto nesmiselno in ponavljajočo se zgodbo.

2. Ta hologram je sestavljen iz vsega, kar mi lahko zaznamo z našimi petimi čutili in zato vključuje celotno nam poznano Vesolje.

Zelo težko je sprejeti zamisel, da ljudje v bistvu zaznavamo samo 4% vsega Vesolja, saj ga lahko zaznamo le s pomočjo petih čutil. Pa še to »vesolje« je zelo zelo vprašljivo, saj živimo v multidimenziolnalnem hologramu, s katerim je pravo Vesolje v KHAA prekrito/preplasteno in ga mi ne moremo zaznavati.

Če boste brali nadaljevanja iz te tematike, potem se boste seznanjali tudi z drugačno zgodovino človeštva, katere verodostojnost potrjujejo mnogi starodavni mistični viri. Govorijo namreč o tem, da je bila človeška zvezdna rasa zapeljana s strani zunajzemeljskih parazitskih bitij, da »zasede« telesa, ki so bila degradirana v primerjavi s »telesi« izvornega človeka.

Predloga (ang. Template) za človeško telo je bila gensko spremenjena.

Eden izmed zelo pomembnih virov, ki govori o tej manipulaciji in zavojevanju človeške vrste, je Mauro Biglino, ki je eden redkih ljudi na svetu, ki lahko prevaja besedila, napisana v starem hebrejskem jeziku. Zaradi tega ga je Vatikan prosil, da bi za njih prevedel Staro zavezo v čimbolj neposrednem prevodu brez kakršnihkoli manipulacij z jezikom.

Mauro Biglino je prevedel večino (mislim da 17 od 22) knjig Stare zaveze in prišel do presenetljivih zaključkov, ki jih je zbral v knjigi – Mauro Biglino, Biblija nije sveta knjiga (orig. The Bible is Not About God), ki jo lahko najdete tukaj:

https://kupdf.net/queue/mauro-biglino-biblija-nije-sveta-knjiga-pdf_58cdae1edc0d604e56c3468e_pdf?queue_id=-1&x=1604143150&z=MTQ2LjlMi4yMjQu0Dg=

Knjiga je prevedena v srbski jezik in si jo lahko na zgornji povezavi brezplačno snamete in shranite na računalnik.

Drug zelo zanimiv vir je raziskovalec irskega porekla Michael Tsarion, ki v video predstavitvi govori o več kolektivnih travmah človeštva. Ena izmed njih je tudi genska manipulacija človeškega genoma. Predstavitev Michael Tsarion, Izvor zla (orig. The Origins of Evil) lahko najdete tukaj: https://www.youtube.com/watch?v=eKFk9lqh0Gg  

  3. Bilo bi pravilno reči, da je vse, kar je narejeno iz atomov del tega holograma in je popačenje teh le majhen del tega, kar lahko smatramo kot realno/pristno Vesolje.

Ko človek prebere tak stavek in začne intenzivno razmišljati o vsebovani informaciji, se mu ves znani svet obrne na glavo. Mi vendar poznamo skoraj izključno samo ta svet. Ali je RES to vesolje, ki ga presljepljeni ljudje zaznavamo, le popačena preslikava realnega/pristnega Vesolja?

Že ko si človek samo postavi zgornje vprašanje – brez da bi že brskal po odgovoru – mu je neprijetno, ker to povzroči stisko, ki jo sproži že sama možnost odgovora DA. Vendarle pa ob bolj natančnem pregledu tematike ugotovimo, da obstaja kar nekaj literature, ki je posveča vprašanju hologramskega vesolja. Med njo sem izbral dve knjigi, ki ju priporočam v branje:

Michael Talbot, Holografsko vesolje (orig. The Holographic Universe), ki jo lahko snamete tukaj: https://www.pdfdrive.com/the-holographic-universe-e156621081.html

Stephen Davis, Metulji so svobodni, da letijo. Nov in radikalen pristop k duhovni evoluciji (orig. Butterflies are Free to Fly: A New and Radical Approach to Spiritual Evolution), ki jo lahko brezplačno snamete tukaj: http://www.freespiritualebooks.com/uploads/5/0/5/8/50589505/butterflies-are-free-to-fly.pdf. 

  4. Pristno Vesolje je tukaj ves čas, čeprav ga lahko trenutno zaznavamo samo kot temen prostor.

Velikokrat ste poslušali ali brali astrofizike ali teoretične matematike ali druge znanstvenike o temni snovi (ang. Dark Matter) in kmalu obupali nad izrazoslovjem in zapletenostjo razlag. Iz strahospoštovanja do tako »pametnih« ljudi – ki tako spretno »žonglirajo« z matematično-fizikalnimi izrazi, da povprečni ljudje ne razumemo popolnoma nič – smo njihove »ugotovitve«sprejeli za RES.

Globalen problem večine svetovne človeške populacije je ta, da se več ne sprašujejo o tem, kaj je RES in kaj je laž. Raje kupimo mokre in sprevržene sanje/zamisli nekoga drugega, kot pa da bi oblikovali svoje lastne in jih polnili z energijo ljubezni, odelovanja, sočutja, negovanja, častivrednosti, srčnosti … Zaradi izjemno nizke in slabe kolektivne samopodobe je človeštvo umsko težko zbolelo. Rezultat umske obolelostije popolna degradacija kolektivne človeške inteligence v poblaznelo imbecilnost.

Čeprav se takšna izjava lahko sliši celo žaljiva, pa le kratek premislek pokaže na njeno verodostojnost.

Poskušal bom na zelo preprost način še enkrat definirati pojem KHAA in opisati Vesolje nasproti vesolju – oziroma realno/pristno Vesolje v KHAA in umetno/lažno vesolje v »Luciferjevem (En.ki-jevem hologramu)«.

KHAA je staroegipčanska/khemetska beseda za PRAZNINO/NIČ. Najdemo jo lahko tudi v egipčanski Knjigi mrtvih. Kako bi lahko s svojimi besedami opisali KHAA? Kaj je KHAA?

Mislim, da je sama interpretacija/tolmačenje – KHAA je praznina ali nič – napačna. Poskušal bom to izjavo pojasniti s pomočjo »ulične modrosti«.

Zamislite si, da je KHAA neskončno velika soba, ki je v popolni temi. Ker je v popolni temi, jo človek tolmači kot PRAZNINO ali NIČ. Vendar je ta popolnoma temna soba RES prazna? Če se naslonim na moja predhodna pisanja, lahko rečem, da je ta soba samo »navidez« prazna. Mi jo zaznavamo kot prazno, saj je naše zavedanje na tako nizki stopnji, da te sobe z zavedanjem ne moramo osvetliti in »videti« neštete zaklade v njej.

Ker ljudje v tej sobi živimo in je naša »luč« zelo slabotna ali pa sploh ne sveti več, živimo »v temi« in tudi ta prostor dojemamo kot črnino ali praznino ali nič. Vendarle pa je to daleč od RES.

  5. Božanska Ženskost ni energija in ni misel. Je PRAZNINA (ang. Nothingness) in NEKAJ (ang. Somethingness) HKRATI – Božanska Ženskost preprosto JE. Mora sestopiti na nižji nivo, da bi lahko postala ločen posameznik v kateremkoli Vesolju in ko je sestopila, začne ustvarjati z njenim zavedanjem.5

KHAA je torej Božanska Ženskost, ki je neizražena. Kaj to pomeni? To pomeni, da je Božanska Ženskost ali KHAA samo potencial – če sem bolj natančen je KHAA energetski potencial. KHAA je torej zavest, ki je energijski potencial vseh možnosti za dinamiko zavesti. Zavest je absolutna in vibrira tako hitro, da se zdi, kot da miruje. Podobno kot pri avtomobilu, ki vozi zelo hitro in se mu kolesa obračajo s takšno hitrostjo, da se zdi, kot da platišča mirujejo.

Zato mora zavest sestopiti, saj s tem pridobi dinamiko. Če bi se izrazil s fizikalnimi pojmi, bi lahko rekel, da KHAA predstavlja potencialno energijo. Zamislite si, da v visoko iztegnjeni roki držite kamen. Tak kamen ima veliko potencialno energijo, ki se lahko izrazi le tako, da se pretvori v gibanje oziroma kinetično energijo šele takrat, ko ga spustimo. Podobno je z Božansko Ženskostjo. Če hoče iz Sebe – ki je neskončen potencial zavesti – pridobiti dinamiko izkušnje oziroma zavedanje, se mora spustiti navzdol na nižje vibracijske nivoje.

Zaradi pomembnosti opisanega fenomena Stvaritve, bom to mnoštvo na videz nepreglednih izrazov, poskušal še enkrat pojasniti s pomočjo analogije s kamnom.

Zamislite si, da je Božanska Ženskost kamen, ki je visoko dvignjen nad zemljo. Tak kamen ima visok energijski potencial – Božanska Ženskost pa ima neskončen energetski potencial. V fiziki imenujemo tak energetski potencial – potencialna energija. V metafiziki pa ga imenujmo ZAVEST.

Če hočemo nadaljevati z zgodbo o kamnu, se mora najprej nekaj zgoditi. Potencialna energija kamna mora dobiti dinamiko. Zato je logično, da mora Božanska Ženskost pridobiti ZAVEDANJE.

Tako kot mora kamen sestopiti iz »polja« njegovega potenciala, če želi oblikovati izkušnjo in zgodbo, mora Božanska Ženskost sestopiti iz »polja« Njene absolutne zavesti, če želi oblikovati izkušnje in zgodbe.

Opozoril bi vas še na pojem PRAZNINA (ang. Nothingness).

Praznino si je nemogoče predstavljati, saj že sama predstava o praznini le-to napolni in ni več prazna. Vendarle pa obstaja orodje, s pomočjo katerega si je moč predstavljati nepredstavljivo.

To je matematika. Vendar ima človeštvo velik problem. To je, da vsesplošno sprejeta matematična paradigma temelji na popolnoma napačnih predpostavkah. Matematik bi namreč rekel, da se pojem praznina v matematiki označi s številom 0.

Vendar pa je Božanska Ženskost ali Zavest ali Bog neskončen potencial, zato jo spomočjo »uradne« matematike lahko zapišemo tudi kot ∞, kar je svojevrsten paradoks, ki kaže na to, da z našo matematično paradigmo nekaj ni v redu.

Nam poznana matematika namreč temelji na predpostavki, da so števila toga. Lahko bi rekli, da so »mrtva«. Predstavljajo namreč samo količinske vrednosti. Očitno taka paradigma predstavlja problem, saj skuša matematično pojasnjevati nepredstavljive fenomene, s pomočjo orodij Matrixa.

Pristna matematika temelji na pravi predpostavki, da so števila »živa«. Da v Creatrixu ne predstavljajo kvantitete, ampak kvaliteto. V tej paradigmi obstaja samo 9 števil: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 9. Med njimi je 6 zemeljskih števil (1, 2, 4, 5, 7, in 8) in 3 duhovna števila (3, 6 in 9).

Če bi samo poznali veličastnost števil 3, 6 in 9, bi imeli v rokah ključe
do Vesolja.
Nikola Tesla

Števila 3 in 6 predstavljajo dinamiko zavesti ali zavedanje. Število 9 pa predstavlja neskončni potencial zavesti.

Število 9 zato predstavlja Božansko Ženskost ali KHAA, medtem ko število 3 predstavlja žensko dinamiko zavesti in število 6 moško načelo dinamike zavesti.

Kaj več o tej zanimivi matematiki kdaj drugič.

  6. Najpomembnejše pravilo v našem duhovnem Vesolju je »zakon svobodne volje«, ki načeloma pomeni, da imajo duhovi  pravico iti in raziskovati ter ustvarjati karkoli hočejo, vendar so odgovorni za njihove stvaritve in izkušnje se poročajo nazaj do  Božanske Ženskosti, da se le-ta lahko uči iz njene izkušnje preko manjših delcev same sebe.

Mnogo je Zakonov duhovnega Vesolja, ki jih lahko strnemo v 7 + 1 načelo Naravnega Zakona ali Zakona Zraka. Zakon svobodne volje zagotovo »upravlja« 6. načelo Naravnega Zakona – načelo vzroka in posledice.

»Kar seješ, to žanješ.« »Kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade.«

7. Zato da bi Duhovi delovali v različnih Vesoljih, morajo sebe razdeliti v manjše delčke/frakcije kot obliko energije, saj vesolja delujejo preko energije.

Da bi Božanska Ženskost neskončen energijski potencial ali Zavest »premaknila v gibanje« ali Zavedanje, mora delčkom energije dati neko energijsko obliko ali energijski vzorec, da bodo lahko izkušali različne realnosti.

Vse od zgoraj navzdol deluje iz energijskega potenciala neskončne in absolutne zavesti, ki se kot neka oblika energije ali frekvenčni vzorec prenaša navzdol zato, da bi Božanska Ženskost iz izkušenj pridobila zavedanje o ustvarjenih realnostih.

  8. Na tej točki je bil vpeljan kozmični »Zakon o nevmešavanju«. Ta Zakon zapoveduje, da nikomur zunaj novo rojene skupine duš, ni dovoljeno se vmešavati v evolucijo te skupine duš in njen proces učenja, medtem ko se neka določena zvezdna  r asa razvija na podobno raven kot so ostale zvezdne rase. Potem šele lahko pride do interakcije.

Ker Zakon o nevmešavanju spada v kategorijo Naravnega Zakona ali Zakona Zraka, velja za vse nivoje bivanja. Tudi za zemeljski nivo bivanja v tem umetnem hologramu. Zato ves čas poudarjam, da moramo norcem pustiti, da do konca odplešejo svoj pobesneli ples.

To sicer ne pomeni, da moramo od strani in brez zanimanja opazovati početje omenjenih, še več, dolžnost imamo, da zaščitimo našo obliko energije iz katere delujemo kot drobcena dinamika vsemogočnega in neskončnega Izvora energiskega potenciala.

Vendarle pa si je vredno zapomniti:

     »Norec ne ve, da je nor, zato je prepričevati ga o tem butasto dejanje.«                                                    

9. Živeti na planetu je bil eksperiment, ki ga je ustvarila Kraljica zvezd – prvi Duh Božanske Ženskosti – zato da bi  raziskovala, če lahko zvezdna bitja živijo na prelepo urejenih planetih in bi še zmeraj bili z mislimi sposobni potovati preko  dimenzij, tako kot to lahko počnejo vsa druga zvezdna bitja.

To je tematika, ki za natančno pojasnilo zahteva popolnoma ločen esej. Če želite res natančno spoznati ta del kozmične/galaktične zgodbe, vam priporočam, da berete knjige Isaac-a Asimova, zelo poznanega ruskega pisca znanstvene fantastike. Da, prav ste prebrali. V knjigah in filmih, ki jih obravnavamo pod žanrom znanstvene fantastike, se skrivajo mnoga razkritja realnosti, ki pa je iz našega vsesplošnega gledišča in razumevanja stvari samo znanstvena fantastika. Seveda obstajajo tudi
mnogi drugi avtorji, ki obravnavajo te zelo zanimive tematike. Če vas zanima alternativna kozmična zgodovina in boste brskali po kvalitetnih informacijah, boste nemalo presenečeni, koliko izvrstne literature lahko najdete.

V nekaj stavkih bom poskušal povzeti ta del te zgodbe.

Kraljica Oriona ali Kraljica Zvezd, ki je prvi Duh Božanske Ženskosti, je ustvarila preizkus/eksperiment, ki ga nekateri imenujejo »eksperiment 12-ih živih knjižnic«. Kraljica je za ta eksperiment namreč ustvarila 12 med seboj ločenih destinacij (na planetu ali v planetu ali v zaprtem ekosistemu) in eden izmed njih je bil tudi planet Tiamaat, kjer je ustvarila Namlú´u-ja (več o tem uničenem planetu iz našega Osončja v nadaljevanjih).

10. Kraljica si je želela izvedeti, če bi takšna bitja, ki jih sam imenujem Namlú´u – Prvobitna Duhovna Ženskost (ang. Primordial Spiritual Womankind)-še zmeraj lahko počela to.

Problem fizičnega kraljestva bivanja je v izjemno močnem občutku ločenosti telesa od same božanske iskrice ali duše. Zaznave človeških zvezdnih ras v tem unikatnem eksperimentu so tako omejene, da preprosto ne morejo zaznavati velike večine pristne realnosti. Zaradi tega je potreben izredno velik napor in močna volja, da božansko bitje, ki sodeluje v tem eksperimentu, preseže te omejitve in spozna, kdo zares je.

11. Razlika med ognjenimi drobci v duhovnem Vesolju (KHAA) in drobcev Duše v fizičnem Vesolju je ta, da prvi vedno vedo, kje je drugi drobec iz ognjenega sestava in kaj dela – povezani so kot Eno Bitje. Tukaj na Zemlji pa imamo smrt in amnezijo. Zato se en drobec sebe ne zaveda drugega in se zato vsak drobec razvija različno v različne osebnosti glede na individualne izkušnje vsakega drobca posebej.

Živimo torej v nevzdržnih razmerah na katere nismo prostovoljno pristali. Bili smo prelisičeni že v trenutku, ko smo se odločili, da bomo zasedli ta fizična telesa, ki so jih oblikovale Zunajzemeljske zavojevalske sile. To, kar je naredil Lucifer kot En.ki (En.ki je titula/naziv za vladarja Zemlje) in kar je »nadgradil« njegov sin Marduk kot En.ki, je kriminalno dejanje tudi v kozmičnem smislu in zato imamo božansko pravico, da izstopimo iz tega eksperimenta, ki se je očitno izjalovil in sprevrgel v nekaj grozljivega in pogubnega.

Zaključna misel

V tem delu eseja Wes-a Penre-ja vam je bila ponujena alternativna zgodba o razvoju same Stvaritve, ki nima skoraj nič skupnega z »uradnimi« cerkvenimi ali posvetnimi zgodbami.

Prepirati se o tem, katera je prava in katera je lažna, je nesmiselno. Namen tematike o reinkarnacijski pasti ni v tem, da ustvarjali razdor in prepir med nami, saj sem prepričan, da je ponujena zamisel z nekaterimi v sozvočju, z drugimi pa v neskladju.

Vendarle pa točno leto 2020 najbolje dokazuje to, da je po vsej verjetnosti skoraj vse, kar smo se učili, zelo daleč od pristne realnosti. To lahko raziskovalcu ponudi motiv za raziskovanje tudi tistih »mejnih« vsebin, za katere bi še pred kratkim trdil, da so plod bujne domišljije ali pa znanstvene fantastike.

Namen teh materialov je v popolnem skladju z ljubeznijo do vas. Vi in Jaz smo med seboj za večno povezani, zato vas ves čas naslavljam z »drage sestre in bratje«. Rad bi vas seznanil z zelo verjetnim dokončnim izhodom iz te prevare, saj si želim, da bi nekje v KHAA nekoč skupaj ustvarjali rajske svetove obilja za vse.

Seveda je hkrati zelo mogoče, da to naredimo ravno tukaj – na Zemlji, vendar pa je za to potrebno prebuditi in poduhoviti mnoge posameznike. Pleadejci pravijo, da je to mogoče in da je ravno od nas odvisno v katero smer se bo obrnila globalna kozmična bitka med Kraljico Oriona in njenim odpadlim sinom Luciferjem.

V nadaljevanju tega poglavja vam bo Wes Penre ponudil mnoge zanimive informacije, ki se nanašajo na IZSTOP iz Matrixa in seveda na VSTOP v Creatrix, zato se že veselim nadaljnega pisanja.

Naj bo to za danes dovolj iz Ljudske pisarne, ki deluje kot idejna zamisel v občo korist celotne skupnosti,

Primož via Prasindikat

Viri:

1 Reiknarnacijska past- 3. del: Zbuditi se v isti dan

2 https://thecosmicconnections.files.wordpress.com/2017/10/wes_penre_ synthetic_super_intelligence_and_the_transmutation_of_man__a_roadmap_to_the_singularity.pdf

vitaFIT

Dodaj komentar

Prijava na novice

[recaptcha]