fbpx
VITAFIT - portal za zdravo in aktivno življenje

Izobraževalni kotiček: PRAVO, 3. del c/c – The Kybalion – 7 hermetičnih načel

Na portalu za aktivno in zdravo življenje Vitafit nadaljujemo z IZOBRAŽEVALNIM KOTIČKOM, ki bo gotovo razblinil marsikatero dogmo, ki jo imamo za resnično in nespremenljivo. A resnica je osvobajujoča.

V 3. delu z naslovom PRAVO smo najpraj pod a/c obravnavali tematike: Kaj je lastnina, Tri kraljestva bivanja – 4 jurisdikcije? in Hierarhija zakona; nadaljevali z obravnavo Naravnega zakona ali Zakona Zraka z osmimi načeli (a/b), danes sledi tema: Pravo in prevod knjižice The Kybalion – 7 hermetičnih načel.

Napisal: Primož via Prasindikat

Prevod II. poglavja iz knjižice The Kybalion – 7 hermetičnih načel

»Načel RES je sedem; tisti, ki to ve,
razumljivo poseduje magični ključ,
pred dotikom katerega
se odprejo vsa vrata Templja.«
Kybalion

Sedem hermetičnih načel, na katerih temelji celotna hermetična filozofija, je naslednjih:

  1. Načelo mentalizma;
  2. Načelo korespodence;
  3. Načelo vibracije;
  4. Načelo polarnosti;
  5. Načelo ritma;
  6. Načelo vzroka in posledice/učinka;
  7. Načelo spola.

  1. Načelo mentalizma

VSE je UM, Vesolje je umsko!« – Kybalion

(V hermetičnih učenjih VSE (ang. The All) označuje izvornega Stvarnika/Boga)

To načelo zaobjema RES, da je »Vse umsko«. Pojasni, da je VSE duh, ki je NEPOZNAN in NEDOLOČEN, ki pa se lahko smatra in se o njem razmišlja kot o UNIVERZALNEM, NESKONČNEM, ŽIVEM UMU. Prav tako pojasni, da je ves fenomenalen svet ali vesolje preprosto umska stvaritev VSEGA, glede na Zakone ustvarjenih stvari in da ima vesolje kot celota in njegove enote svoj obstoj v umu VSEGA in v tem umu mi »živimo in se gibamo in imamo svojo biti/bitje«. To načelo nam z vzpostavitvijo umne narave vesolja z lahkoto pojasni vse različne umske in fizične fenomene, ki okupirajo tako veliko mero javne pozornosti in ki pa so brez tega pojasnila nerazumljivi in kljubujejo znanstveni obravnavi. Razumevanje tega velikega hermetičnega načela mentalizma omogoča posamezniku, da brez oklevanja dojame zakone umskega vesolja in ga uporabi za svoje dobro počutje in razvoj. Učencu hermetike je omogočeno, da inteligentno uporabi velike umske zakone, namesto da jih uporablja naključno. To načelo razlaga pravo naravo »energije«, »moči« in »snovi« in kdaj, ter kako je vse podrejeno oblasti uma. Eden od starih hermetičnih mojstrov je pred mnogo stoletji napisal: »Tisti, ki dojame RES o umski naravi vesolja, je dobro napredoval na poti do mojstrstva.« In te besede so RES tudi danes, kot so bile RES, ko so bile prvič napisane. Brez tega mojstrskega ključa je mojstrstvo nemogoče in učenci zaman trkajo na mnoga vrata Templja.

2. Načelo korespodence/povezave/zveze

»Tako zgoraj, kakor spodaj; tako spodaj, kakor zgoraj!« Kybalion.

To načelo zaobjema RES, da vedno obstaja korespodenca/povezava/zveza med zakoni in fenomeni na različnih nivojih biti in življenja. Stari hermetični aksiom pravi te besede: »Tako zgoraj, kakor spodaj; tako spodaj, kakor zgoraj.« Dojemanje tega načela daje nekomu sredstvo za reševanje mnogih temnih paradoksov in skritih skrivnosti narave. Obstajajo načrti onstran našega védenja, ko pa na njih uporabimo načelo korespodence, smo sposobni razumeti mnogo tistega, kar bi nam v nasprotnem ostalo neznano. Načelo je univerzalne uporabnosti in manifestacija/izraza na različnih nivojih materialnega, umnega in duhovnega vesolja – je univerzalen zakon. Starodavni hermetiki so smatrali to načelo kot eno najpomembnejših umskih inštrumentov, s katerim je človek lahko potisnil na stran ovire, ki skrivajo pogled pred Neznanim. Njegova uporaba celo odstrani Izisino tančico (VeilofIsis, https://en.wikipedia.org/wiki/Veil_of_Isis. The veilofIsis is a metaphor and allegorical artisticmotif in which nature is personified as the goddess Isis covered by a veil or mantle, representing the inaccessibility of nature’s secrets) do tiste mere, da lahko ujamemo pogled na obraz same boginje. Tako kot znanje o načelih geometrije omogoči človeku, da meri oddaljena sonca in njihova gibanja, medtem ko sedi v observatoriju, tako znanje o načelu korespodence omogoča inteligentno sklepanje od znanega k neznanemu. Z opazovanjem monade, razume nadangela. (http://www.share-international.net/slo/publikacije/arhiv/ezoterika/aart_monada.htm. Monada je duhovna enota – iskra ali celica v manifestiranem telesu našega planetarnega Logosa).

3. Načelo vibracije

»Nič ne miruje; vse se giba; vse vibrira.« Kybalion.

To načelo uteleša RES, da je »vse v gibanju«; »vse vibrira«; »nič ne miruje; dejstva, ki jih moderna znanost podpira in ki jih vsako novo znanstveno odkritje običajno preveri. In kljub temu so mojstri starodavnega Egipta to hermetično načelo potrdili tisoče let nazaj. To načelo pojasni razlike med različnimi manifestacijami materije, energije, uma in celo duha, ki je v veliki meri rezultat različnih stopenj vibracije. Od VSEGA (ang. The All), ki je čisti duh, navzdol do najgostejše oblike materije, je vse v vibraciji – višja kot je vibracija, višja je pozicija/položaj na lestvici. Vibracija duha je na takšni neskončni stopnji intenzivnosti in hitrosti, da praktično miruje – podobno kot hitro premikajoča se kolesa izgledajo kot da bi mirovala. In na drugi strani lestvice so goste oblike materije, katerih vibracije so tako nizke, da spet izgledajo kot da mirujejo. Med tema dvema poloma so milijoni in milijoni različnih stopenj vibracij. Od korpuscla do elektrona, atoma in molekule, do svetov in univerzumov, je vse v vibracijskem gibanju. To je tudi RES na nivoju energije in sile (ki sta samo različni stopnji vibracije); in tudi na umskem nivoju (katerih stanje je odvisno od vibracij); in celo na duhovnem nivoju. Razumevanje tega načela je v povezavi s primernimi formulami omogočilo študentom hermetike, da so nadzirali svoje lastne umske vibracije kot tudi vibracije drugih. Mojstri so uporabili to načelo za osvajanje naravnih fenomenov na različne načine. »Tisti, ki razume načelo vibracije, je zgrabil žezlo moči,« pravi eden starih piscev.

4. Načelo polarnosti

»Vse je dvojno/dualno; vse ima dva pola; vse ima svoj par nasprotij; vroče in mrzlo sta ista; nasprotji sta po naravi/značaju isti, vendar različna v moči; skrajnosti se srečajo; vse res-je so samo pol-RES; vsi paradoksi se lahko uravnajo.« Kybalion

To načelo uteleša RES, da »je vse dualno/dvojno«; »vse ima dva pola«; »vse ima svoj par nasprotij,« ker so vse stari hermetični aksiomi. Pojasni stare paradokse, ki so begali mnoge in se jih lahko povzame takole: teza in antiteza sta enaki po naravi, ampak različni po stopnji; Nasprotja so ista, vendar se razlikujejo samo po stopnji; Para nasprotij se lahko uskladita; Ekstremi se srečajo; vse je in ni istočasno;Vse RES so samo pol RES; vsaka RES je pol laž. Obstajata dve strani vsega; itd. To pojasni, da v vsem obstajata dva pola oziroma nasprotna vidika in da sta ti nasprotji samo dva ekstrema iste stvari, vmes pa so mnoge različne stopnje. Da ponazorimo: vroče in mrzlo, čeprav »nasprotji«, sta zares ista stvar, razlike sestavljajo samo stopnje iste stvari. Poglejte na svoj termometer, če lahko opazite, kje se konča vročina in začne mraz! Takšna stvar kot je absolutna vročina ali absoluten mraz ne obstaja – izraza vroče in mrzlo preprosto označujeta različni stopnji iste stvari in ta ista stvar, ki se manifestira kot vročina ali mraz je samo oblika, razlika in stopnja vibracije. Torej sta vročina in mraz dva pola iste stvari, ki je temperatura – in pojavi,ki jo spremljajo so manifestacija načela polarnosti. Isto načelo se izraža v primeru »svetlobe in teme«, ki sta isti stvari. Razlika se ustvari z različnimi stopnjami med dvema poloma tega fenomena. Kje se konča tema in se začne svetloba? Kaj je razlika med velikim in malim? Med trdnim in mehkim? Med belo in črno? Med ostrim in topim? Med hrupom in tišino? Med visokim in nizkim? Med pozitivnim in negativnim? Načelo polarnosti pojasni te paradokse in nobeno načelo ga ne more nadomestiti. Isto načelo deluje na umskem nivoju. Vzemimo radikalen in ekstremen primer – ljubezen in sovraštvo – dve stanji uma, ki sta na videz popolnoma različni. In kljub temu obstajajo stopnje sovraštva in stopnje ljubezni in na sredi, ko uporabljamo izraz marati in nemarati (ang. Like and Dislike), ki se prelivata drug v drugega, tako da včasih ne vemo več ali nekoga maramo ali ne maramo ali nič od tega. In kljub vsemu so to le stopnje iste stvari, kot boste videli, če boste za trenutek pomislili. In še več kot to (hermetiki so to smatrali za najbolj pomembno), možno je spremeniti vibracije sovraštva v vibracijo ljubezni in seveda obratno. V svojem lastnem umu in tudi umu drugih. Mnogi od vas, ki berete te vrstice, ste imeli zasebne izkušnje o neprostovoljni hitri spremembi od ljubezni v sovraštvo in obratno v vašem primeru in primeru drugih. In zato se zavedate možnosti, da to dosežete s pomočjo volje, s pomočjo hermetičnih formul. Dobro in zlo sta samo pola iste stvari in hermetiki razumejo umetnost pretvarjanja zla v dobro s pomočjo uporabe načela polarnosti. Na kratko, »umetnost polarizacije« postane »umska alkimija«, ki so jo poznali in prakticirali starodavni in moderni hermetični mojstri. Razumevanje tega načela nekomu omogoča spremeniti svojo lastno polarnost, kot tudi polarnost drugih, če bo posvetil čas in potreben študij, da bo obvladal umetnost.

5. Načelo ritma

»Vse teče ven in noter; vse ima svoje plimovanje; vse stvari rastejo in padajo; Nihaj nihala se odraža v vsem; merilo nihaja na desno je merilo nihaja v levo; ritem se kompenzira.

To načelo uteleša RES, da se v sem pojavlja merjeno gibanje; sem ter tja; odtok in dotok; nihaj nazaj in naprej; gibanja kot pri nihalu; plima in oseka; med dvema poloma, ki obstajata v skladu z načelom polarnosti, ki smo ga maloprej opisali. Vedno obstaja akcija in reakcija; napredovanje in umik; dviganje in spuščanje. To velja v primeru vesolja, sonca, svetov, človeka, živali, uma, energije in materije. Ta zakon se pojavlja pri stvaritvi in uničenju svetov; pri vstajenju in padcu narodov; v življenju vseh stvari; in na koncu v umskem stanju človeka (in v tem smislu so hermetiki smatrali razumevanje tega načela kot najpomembnejšega). Hermetiki so dojeli to načelo in našli njegovo univerzalno uporabnost in so prav tako odkrili določena sredstva za preseganje njegovih učinkov na sebi, kar so počeli s pomočjo primernih formul in metod. Uporabili so umski zakon nevtralizacije. Ne morejo namreč izničiti načela ali povzročiti, da izgine delovanje, vendar so se naučili, kako se izmakniti njegovim učinkom na sebi do določene mere, odvisno od mojstrstva glede tega načela. Naučili so se, kako ga uporabiti, namesto biti izrabljeni. Iz te in podobnih metod je sestavljena umetnost hermitistov. Mojstri hermitizma se polarizirajo na točki, kjer si želijo biti, in nato nevtralizirajo ritmični nihaj nihala, ki bi jih zvlekel na drugi pol. Vsi posamezniki, ki so dosegli katerokoli stopnjo samo-mojstrstva, znajo to do določene stopnje bolj ali manj podzavestno. Vendarle pa mojster to počne zavestno in s pomočjo svoje volje in doseže stopnjo ravnovesja in trdnosti, ki je skoraj neverjetna za mase ljudi, ki nihajo nazaj in naprej kot nihalo. Hermetiki so natančno preučevali to načelo in tisto o polarnosti in metode preprečevanja, nevtralizacije in uporabe le-teh oblikujejo pomemben del hermetične umske alkimije.

6. Načelo vzroka in učinka/posledice

»Vsak vzrok ima svoj učinek; vsak učinek ima svoj vzrok; vse se zgodi v skladu s tem zakonom; verjetnost je samo ime za zakon, ki ni prepoznan; obstaja mnogo nivojev vzročnosti, vendar nič ne uide Zakonu.”

To načelo uteleša dejstvo, da obstaja vzrok za vsak učinek; in učinek od vsakega vzroka. Pojasni da: »Vse se zgodi v skladu z Zakonom«; Nič se nikoli »zgolj ne zgodi«; stvari – kot je naključje – ne obstajajo; medtem ko so različni nivoji vzroka in učinka, višji prevladuje nižji nivo,vendar še vedno nič ne more popolnoma ubežati Zakonu. Hermetiki razumejo umetnost in metode vzpenjanja nad običajni nivo vzroka in učinka do določene mere in s pomočjo umskega vzpenjanja na višji nivo postanejo »vzročniki« in ne »učinkarji«. Mase poslušnih ljudi – izvrševalcev ukazov od drugih – to načelo nosi s seboj; želje in strasti drugih, ki so močnejši od njih; dedna zasnova; sugestija in drugi zunanji vzroki jih pomikajo kot kmete na šahovnici življenja. Vendar gospodarji, ki so se dvignili na nivo višje dominirajo njihovemu razpoloženju, značaju, kvaliteti in moči kot tudi okolju, ki jih obdaja in postanejo povzročitelji/gonilne sile namesto kmetov. Pomagajo IGRATI-IGRO-ŽIVLJENJA, namesto da bi igrali z njimi drugi in jih premikali preko volje nekoga drugega in preko okolja. UPORABLJAJO to načelo, namesto da so njegovo orodje.

Mojstri ubogajo vzročnost višjih nivojev, vendar pomagajo vladati na svojem lastnem nivoju. V tej izjavi je zgoščeno bogastvo hermetičnega znanja – naj ga bere, kdor lahko.

7. Načelo spola

»Spol je v vsem; vse ima svoje moško in žensko načelo; Spol se manifestira na vseh nivojih.« Kybalion.

To načelo uteleša RES, da se spol manifestira v vsem – moško in ženko načelo sta vedno na delu. To ne velja samo za zemeljsko kraljestvo bivanja, ampak tudi za umsko in celo duhovno kraljestvo bivanja. Na fizičnem nivoju se to načelo manifestira kot moški ali ženska, na višjih nivojih pa prevzame višje oblike, vendar je načelo vedno isto. Nobena stvaritev, fizična, umska ali duhovna, ni možna brez tega načela. Razumevanje njegovih zakonov bo razsvetlilo mnoge tematike, ki so zmedle človekov um. Načelo spola vedno deluje v smeri ustvarjanja in poustvarjanja. Vse in vsak človek vsebuje oba elementa ali načeli ali to veliko načelo. Vsaka moška stvar ima tudi ženki element; vsaka ženska stvar vsebuje tudi moško načelo. Če boste razumeli filozofijo umske in duhovne stvaritve, ustvarjanja in poustvarjanja, morate razumeti in se učiti tega hermetičnega načela. Vsebuje rešitve za mnoge skrivnosti življenja. Svarimo vas, da se to načelo ne sklicuje na mnoge osnove, pogubne in ponižujoče pohotne teorije, učenja in prakse, ki jih učijo pod krinko sanjavih nazivov in ki so prostituiranje tega velikega načela spola. Namen takšnih osnov oživljanja starodavnih zloglasnih oblik falicizma (falus) je uničiti um, telo in dušo in hermetična filozofija je vedno znova naglašala opozorilo nasproti tem degradiranim učenjem, ki težijo k poželenju, razuzdanosti in izprijenosti naravnih načel. Če iščete takšna učenja, morate po njih drugam – hermeticizem med temi vrsticami ne vsebuje za vas ničesar.

Povzetek napisanega o Naravnem Zakonu ali Zakonu Zraka

Večina ljudi bi to filozofsko razpravo o zakonu najraje preskočila. Vem, da jo bo tudi marsikateri med vami. To je velika škoda, saj brez teh temeljev in razumevanja hierarhije zakona ne boste mogli napredovati v doumevanju teh idejnih zamisli/konceptov/pojmov in posledično doumevanju nevzdržne situacije v katerih se je znašlo človeštvo. Brez tega znanja ne bomo mogli nikoli izgraditi utopične rajske družbe obilja za vse.

Naraven Zakon ali Zakon Zraka je torej v hierarhiji zakona vodilna dinamika delovanja celotnega Vesolja. Ti zakoni, ki jih lahko strnemo v 7. + 1. načelo Naravnega Zakona, delujejo tako v makrokozmosu/Velika arkana in mikrokozmosu/človekova psiha. To so torej zakoni, ki so nadrejeni vsem oblikam zakona, ki jih je vzpostavil človek kot skrbnik vsega živega in neživega na Zemlji tako, da jih je zapisal v obliki naravnih pravic in dolžnosti.

Zato človekovo tolmačenje in zapisovanje Naravnega Zakona ali Zakona Zraka imenujemo NARAVNO PRAVO. Če je izvorni Stvarnik utemeljil Naraven Zakon, potem lahko človek utemelji samo OBLIKO NARAVNEGA ZAKONA, ki se imenuje NARAVNO PRAVO.

O naravnem pravu lahko danes najdemo zelo malo kakovostne literature. Zato za bližnjo prihodnost napovedujem izobraževalno delavnico za to izjemno pomembno temo

Pri naravnem pravu človek razpravlja o svojih naravnih pravicah in dolžnostih. V poglavju Trust ali zaupanje boste videli, da je človek od izvornega Stvarnika pridobil skrbništvo nad vso živo in neživo naravo na Zemlji, zato ima iz tega naslova/titule neke dolžnosti in tudi neke pravice.

Ne bo vam tuje, če opozorim, da spisek pravic in spisek dolžnosti VEDNO izhaja iz veljavne pogodbe. To pomeni: Človek torej preko naravnega prava tolmači in zapisuje svoje pravice in dolžnosti iz SKRBNIŠKE POGODBE, ki jo je sklenil, še preden se je utelesil v to fizično kraljestvo bivanja.

Kaj je pravo?

Lahko bi rekli, da je pravo človekov poizkus oblikovanja Zakona. Človek torej poizkuša Zakon spraviti v obliko. To pomeni, da človek poizkuša Naraven Zakon, ki je izven njegove pristojnosti in je objektivno nadrejen vsem oblikam človekovega delovanja in obnašanja, prenesti v zemeljsko kraljestvo bivanja preko prava.

Zato kadar govorimo o pravu, govorimo o oblikah Zakona, ki so delo človeka in so zato na vsak način podrejene Naravnemu Zakonu ali Zakonu Zraka.

Naslednjič sledi…

Naslednjič bom poizkušal opisati zakon zemlje. Torej vrste prava, ki pod »budnim očesom« Zakona Zraka oblikujejo pravila obnašanja ljudi v medsebojni izmenjavi življenjske energije.

Človek je od nekdaj poizkušal interpretirati/tolmačiti Zakon Zraka. Vztrajen raziskovalec lahko ugotovi, da je celotna zgodovina človeštva prepletena s temi poizkusi. Spodaj vam v PDF obliki zato dajem dva primera.

Dejstvo je, da v današnjih »čudnih« časih nihče več ne govori o teh zakonih. Živimo namreč v distopični satanistični družbi, ki jo pravila izvornega Stvarnika ne zanimajo. Kakšna zabloda! Zato je še toliko bolj logično, da bo izgradnja utopične rajske družbe obilja za vse temeljila prav na natančni oživitvi teh starodavnih modrosti.

Primož via Prasindikat

Viri slik: Instagram

vitaFIT

Dodaj komentar

Prijava na novice

[recaptcha]