fbpx
VITAFIT - portal za zdravo in aktivno življenje

Aktualno na prodročju ekološkega kmetijstva 2016 na vaši spletni strani

Inštitut za ekološko kmetijstvo in Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline v sodelovanju z IKC-Inštitutom za kontrolo in certifikacijo UM

vabimo na 9. strokovno konferenco z mednarodno udeležbo

AKTUALNO NA PODROČJU EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA 2016, ki bo v torek, 19. 1. 2016

v prostorih Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede (FKBV) Univerze v Mariboru, v gradu Hompoš v Pivoli 10 , Hoče pri Mariboru

ekolosko

Okvirni program:

8.00 – 8.45 Registracija in prihod udeležencev

8.45 – 9.00 Ogled predstavitvenega filma in razstavljavcev

2016-01-07

11.30 – 14.00 1. sklop strokovne konference: NOVI KONCEPTI IN PRIMERI DOBRIH PRAKS VZPOSTAVLJANJA KRATKIH PRESKRBNIH VERIG Z EKOLOŠKIMI PRIDELKI OZ. ŽIVILI

11.30 – 12.00 Novi koncepti organiziranja potrošnikov in ekoloških kmetov dr. Friedrich Leitgeb, Kmetijska univerza Dunaj (BOKU), Avstrija

12.00 – 12.30 Ekološka živila v javnih ustanovah in gastronomski ponudbi v turizmu v Avstriji Elisabeth Kain in Philipp Maier, Bio Ernte Steiermark, Avstrija

12.30 – 13.00 Ekološka živila v certificirani ponudbi slovenske gastronomije – izziv za prihodnost mag. Martina Robačer in prof. dr. Martina Bavec, UM FKBV

13.00 – 14.00 OKROGLA MIZA z odgovori na vprašanja:

– Ali kmetijska politika resnično podpira kratke preskrbne poti za ekološka živila? (MKGP)

– Pozicioniranje ekološke hrane in ekološkega kmetijstva v konceptu razvoja »zelenega« turizma v Sloveniji (STO in MGTR)

– Ekološka kmetija in turizem na ekološki kmetiji (Zveza turističnih kmetij Slovenije)

– Ekološka živila v obratih javne prehrane – kje smo in kaj

lahko pričakujemo od sprememb zakonodaje o zelenem javnem naročanju? (MKGP, MF in MŠZŠ)

14.00 – 14.30 Odmor za kosilo

11_c82cc4e14a1d2c8c8ffff9840d24b558_m

14.30 – 17.00 2. sklop strokovne konference IZBRANI AKTUALNI REZULTATI RAZISKAV NA PODROČJU EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA

14.30 – 15.30 Mednarodni projekti CORE ORGANIC 2/plus s slovenskimi partnerji:

– COBRA – žlahtnjenje za ekološko kmetijstvo

– SoilVeg – pokrovne rastline v pridelavi zelenjave in poljščin (»roller crimper«)

– InterVeg (film) – podsevki v ekološki pridelavi zelenjave (»živi mulch«)

– 2-ORG-COWS – ekološka živinoreja

– FERTILCROP – ekološka pridelava na njivah

– HealthyGrowth – dodana vrednost verig ekoloških pridelovalcev –

ReSolVe – ekološko vinogradništvo

15.30 – 17.00 Nacionalni raziskovalni projekti in predstavitve raziskovalnega dela študentov

– Soja v različnih pridelovalnih sistemih – Ostanki pesticidov v solati v odvisnosti od pridelovalnega sistema

– Kakovost in senzorične lastnosti zelenjave v odvisnosti od pridelovalnega sistema

– Populacija deževnikov v ekološko oskrbovanih tleh v primerjavi s konvencionalno

– Možnosti trženja na ekoloških kmetijah na Gorenjskem

– Ekološka živila v wellness ponudbi slovenskih zdravilišč

– Interes za preusmeritev v ekološko kmetijstvo kmetij na VVO1 in VVO2 na Apaškem polju

8.00 – 17.30 Predstavitve v avli gradu Hompoš:

– »Seneno mleko/meso« nov standard na IKC-UM,

– standard »Pridelano/proizvedeno brez GSO« , »Podonovska soja« in druge sheme (več na http://www.ikc-um.si/ikc-um/).

– Predstavitve mojstrskih ekoloških kmetij, ekoloških kmetij študentov FKBV in ekoloških živil certificiranih predelovalnih obratov in distributerjev.

– Ekološka pridelava na posestvu FKBV in predstavitev študijskih programov FKBV.

Za vse prijavljene do 15. 1. 2016 s prijavo preko spleta FKBV na http://fkbv.um.si/ je udeležba brez kotizacije (strošek kosila iz ekoloških sestavin vsak plača sam na kraju dogodka – obrok označite na elektronski prijavnici). Vse dodatne informacije in spremembe bodo objavljene na spletu FKBV. Organizatorji si pridržujemo pravico do morebitnih sprememb programa!

vitaFIT

Prijava na novice

[recaptcha]