fbpx
VITAFIT - portal za zdravo in aktivno življenje

OKROGLA MIZA NA MEDNARODNEM PEDAGOŠKEM KONGRESU

Vas kot starša ali pedagoškega delavca zanimajo teme o otrocih, individualnosti in različnosti. Se velikokrat vprašate ali ravnate prav. Potem za vse vas Inštitut Sofijin izzvir prireja mednarodni kongres z zanimivo tematiko o otrocih, individualnosti in različnosti.

institut sofijin izvir maribor


OTROK – INDIVIDUALNOST – RAZLIČNOST

  Ali so otroci resnično težavni, zahtevni in imajo motnje vedenja; ali so nove generacije res tako “nemogoče”; kaj je narobe z družbo – z okoljem; kakšen je naš pogled na življenje, kakšna so pričakovanja pedagogov, staršev …? Kje se skrivajo resnični izzivi za pedagoge, starše, gospodarstvenike, znanstvenike, politike …?

  Waldorfska pedagogika deluje skozi več področij in različnih načinov, preko katerih pedagogi usmerjamo svoj pogled na otroka. V središču opazovanja vseh pedagogov in staršev naj bo otrokovo bitje in skupno vodilo: »Pravica do otroštva je človekova pravica.«

  Vsebina Kongresa se nanaša na pogled zdravilnega pedagoga Henninga Köhlerja, ki prihaja iz Janusz Korczak Institut-a, Nürtingen/Nemčija (www.janusz-korczak-institut.de). Na petih predavanjih bo predstavil svoj pogled na pedagogiko skozi bogate praktične terapevtske izkušnje.

  Njegova predavanja bomo skušali poglobljeno doživeti s pomočjo umetniških in metodičnih delavnic, ki jih bodo izvajali izkušeni waldorfski pedagogi iz tujine in Slovenije.

  Ideali so pomembni in so naše vodilo. Videti otroka, videti človeka, videti stvarnost, je bistveno za odnose – odnose, ki so zdravilni, ki dajejo moč in energijo. Zato govorimo o intuitivni pedagogiki, o pedagogiki,

  ki temelji na odnosu, o pedagogiki v kateri je prostor za različne otroke in za vse nas.

  Na kongres ste vabljeni pedagogi in starši, psihologi, specialni pedagogi, waldorfski pedagogi in vsi, ki iščete odgovore na nove vzgojne izzive, ki stojijo pred sodobnim človekom.

  Poskrbljeno bo za simultano tolmačenje v slovenski in angleški jezik.

  OKROGLA MIZA
  z gospodom Henningom Köhlerjem in vabljenimi gosti:

  prof. dr. Danijelom Rebolj, rektorjem Univerze v Mariboru
  mag. Francetom Prosnik, varuhom bolnikovih pravic
  doc. dr. Zdenko Zalokar Divjak, specialistko logoterapije
  dr. Andrejem Fištravec, višjim svetovalcem ZRSĹ
  go. Brigitte Goldmann, predstavnico IASWECE
  go. Vero Grobelšek, učiteljico in vodjo waldorfskega izobraževalnega seminarja v Ljubljani
  go. Branko Strmole Ukmar, učiteljico Waldorfske gimnazije Ljubljana.

  Dogodek se bo odvijal v soboto, 30. 6. 2012 od 16.15 do 19.00 ure v Amfiteatru Filozofske fakultete, Univerze v Mariboru.

  Gosti bodo odgovarjali na vprašanja:
  Ali vzgojno-izobraževalni sistem pri nas in širše v Evropi dopušča prepoznavanje in spoštovanje individualnosti in različnosti in v kateri smeri bi morali izboljševati vzgojno-izobraževalni  sistem?

  Udeležba na okrogli mizi je za vas brezplačna. Poskrbljeno bo za prevod.

  Zaradi zanimanja po udeležbi na posameznih predavanjih gospoda Henninga Köhlerja s strani javnosti smo omogočili možnost udeležbe po ceni 20 EUR za posamezno predavanje.
  Program predavanj si lahko preberete na spletni strani kongresa . Prijavo in plačilo lahko uredite na dan predavanja v avli Filozofske fakultete pri informativni mizi  kongresa.
  želimo vam lepe dni in se veselimo snidenja.

  Program prireditve


  Urnik

  Četrtek
  28. 6. 2012

  Petek
  29. 6. 2012

  Sobota
  30. 6. 2012

  8.45 – 9.00

   

  Skupno petje:

  Igor Velepič

  Skupno petje:

  Igor Velepič

  9.00 – 10.30

   

  2. PREDAVANJE

  Henning Köhler:

  Svoboda in

  avtoriteta

  4. PREDAVANJE

  Henning

  Köhler: Kaj je

  »normalno«?

  »Normalno« je

  različnost

  10.30 – 11.00

   

  Odmor

  Odmor

  11.00 – 12.30

   

  Delavnica,

  termin A

  Delavnica,

  termin C

  12.30 – 14.00

  13.30

  Sprejem udeležencev

  kongresa

  Kosilo

  Kosilo

  14.00 – 15.30

   

  Delavnica,

  termin B

  5. PREDAVANJE

  Henning

  Köhler: Otroci

  z izstopajočim

  obnašanjem

   

  15.15

  Pozdrav in otvoritveni

  protokol,

  predstava učencev

  7.r WŠ MB

  Odmor

  Odmor

  16.00 – 16.15

  Skupno petje:

  Igor Velepič

  Skupno petje:

  Igor Velepič

  Skupno petje:

  Igor Velepič

  16.15 – 17.45

  1. PREDAVANJE

  Henning Köhler:

  Socialne

  kompetence in

  razvoj čutov

  3. PREDAVANJE

  Henning Köhler:

  Dednost, okolje

  in tretji faktor

  6. ZAKLJUCNI

  PLENUM s

  Henningom

  Köhlerjem:

  – predstavitev

  nekaterih delavnic,

  – Henning Köhler

  odgovarja na vprašanja

  udeležencev

  – izražanje misli,

  spoznaj in zaključkov

  – kratek protokol ob

  zaključku

  17.45 – 20.00

  Večerja

  Večerja

  Večerja

  20.00 – 21.00

  Predstava

  učencev

  8.r WŠ MB

  Slavnostni sprejem

  za vse udeležence,

  sponzorje

  in častne goste v

  hotelu City

  s pogostitvijo

  in kratkim

  programom

  Povabilo

  udeležencem na

  bogato večerno

  dogajanje v

  okviru

  Festivala Lent

     Kraj prireditve

  Pedagoška in Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru

  http://www.pfmb.uni-mb.si/

  Koroška cesta 160, Maribor, Slovenija


  Pogoji prijave in placila

  Prijava za kongres je možna le za kongres kot celoto. Zadnji rok za prijavo je

  14. 6. 2012. V ceno kongresa je všteta udeležba na vseh predavanjih, delavnicah

  in predstavah. Udeleženci prejmejo izvod brošure »Motnje vedenja ali vedenjska

  izvirnost« avtorja Henninga Köhlerja.

  Cena kongresa

  – cena kongresa je 100 €

  – za prijavljene do 31. 5. 2012 je cena 90 €

  – cena za posebne kategorije (študente, seminariste, upokojence …) je 80 €

  Placilo

  Ob prejemu izpolnjene prijavnice vam bomo izstavili predracun, na osnovi katerega

  poravnate znesek v roku 5 dni na TRR organizatorja. Na podlagi prejetega

  placila kotizacije vam pošljemo racun in s tem ste prijavljeni na Kongres. Stroške

  bancnih storitev, ki ob tem postopku placila nastanejo nosijo udeleženci.

  Kongresna vstopnica

  Po izvedenem bancnem nakazilu, ste prijavljeni na kongres in boste ob prihodu

  na recepcijo kongresa z osebnim dokumentom dvignili kongresno vstopnico in

  brezplacno knjižico »Motnje vedenja ali vedenjska izvirnost«. Reklamacije, javite

  najkasneje do 15. 6. 2012. Kasnejših reklamacij ne bomo upoštevali.

  Pogoji vracila placila

  Odpoved udeležbe na kongresu po opravljenem placilnem postopku se mora

  opraviti v pisni obliki. Ce ste že prejeli potrdilo o placilu, ga morate vrniti skupaj

  z odpovedjo. Pri odpovedi do 5. 6. 2012 vam povrnemo denar, pri tem zadržimo

  25 € za stroške pristojbine in druge stroške. Pri kasnejši odpovedi ali neudeležbi

  placila ne vracamo, lahko pa imenujete nadomestnega udeleženca. Ob tem je za

  spreminjanje podatkov in postopka potrebno doplacati 5 €. Ti pogoji veljajo tudi

  v primeru bolezni in nesrece. V kolikor bi bil kongres s strani organizatorja odpovedan,

  vam v celoti povrnemo stroške placila. Dodatne zahteve do organizatorja

  so izkljucene.


  Organizator:

  Inštitut So&ijin Izvir Maribor

  Valvasorjeva ulica 94

  2000 Maribor

  Tel. in fax: +386 2 620 0608

  W: www.waldorfska-pedagogika.si

  E: kongres12@so&ijinizvir.si

  Davcna številka: 47062509

  IBAN koda: SI56045150001789770

  SWIFT koda banke: KBMASI2X


  S strokovnim sodelovanjem Waldorfskih šol Ljubljana, Maribor in Celje.


  Veselimo se vašega obiska!

vitaFIT

Prijava na novice

[recaptcha]