fbpx
VITAFIT - portal za zdravo in aktivno življenje

Mariborski vodovod priporoča: nazdravite z vodo iz pipe

Mariborska voda – najboljša že od leta 1901

Kako zelo pomembna je pitna voda, se prevečkrat začnemo zavedati šele, ko voda ne priteče iz pipe. V Mariborskem vodovodu se zato že od leta 1901, ko so po vodovodnih ceveh pritekle prve kapljice pitne vode, trudijo zagotavljati kakovostno pitno vodo v zadostni količini za vse odjemalce. Teh je danes že dvesto tisoč, kar predstavlja enajst odstotkov vseh prebivalcev Slovenije.

Mariborski vodovod ima 1400 kilometrov dolg vodovodni sistem, 221 objektov, letno načrpajo 14,7 milijonov kubičnih metrov pitne vode. Vodno oskrbo zagotavlja osem vodnih virov in nekaj manjši zajetij. Skladnost pitne vode zagotavljajo z izvajanjem notranjega nadzora po sistemu HACCP, ki omogoča pravočasno prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih sprememb. Skladnost pitne vode spremljajo na črpališčih, v vodnih zbiralnikih, na omrežju in pri končnih uporabnikih – v osnovnih šolah, vrtcih, kjer je pretočnost ljudi večja.

 

Vsako leto na Mariborskem vodovodu odprejo svoja vrata in obiskovalcem predstavijo postopek pridobivanja pitne vode.
Vsako leto na Mariborskem vodovodu odprejo svoja vrata in obiskovalcem predstavijo postopek pridobivanja pitne vode.

 

Vrbanski plato – neprecenljiv vodni vir

Reka Drava, ki je nekoč tekla čez Vrbanski plato, je za seboj pustila bogato podtalnico. Danes je tam največje in najpomembnejše črpališče pitne vode v severovzhodni Sloveniji. Naravna izdatnost 450 litrov načrpane vode na sekundo je namreč povečana na 760 litrov načrpane vode na sekundo.

 

Vrbanski plato
Vrbanski plato – biser med črpališči, kjer se načrpa 760 litrov vode v sekundi.

 

Družbeno odgovorni, poslovno odlični, družini prijazni

Trud se zmeraj poplača in zato so v Mariborskem vodovodu v zadnjih letih prejeli kar nekaj odmevnih nagrad in priznanj. Pridobili so certifikat Družini prijazno podjetje, evropski certifikat EFQM za poslovno odličnost, trikrat zapored nagrado HORUS za družbeno odgovornost, priznanje Zlata vrtnica za urejeno okolico sedeža podjetja in ostalih objektov in kot prvi tudi nagrado za najboljše komunalno podjetje v Sloveniji, njihovo letno poročilo je v kategoriji Najboljše letno poročilo med drugimi organizacijami v letu 2012 v Sloveniji, ocenjeno kot drugo najboljše.

Odgovorni v podjetju poudarjajo, da so ponosni na svoje zaposlene, saj so prav oni v veliki meri zaslužni za uspehe podjetja, njihova motiviranost in angažiranost pa sta ob tem vse višja.

Nagrade in priznanja so podeljena na podlagi ukrepov, ki jih podjetje uvaja. Njihovi zaposleni imajo namreč možnost izbire časa prihoda v službo, možnost koriščenje viška ur, staršem otrok do 3. razreda pripada dodaten prost dan, ob vstopu v vrtec deset delovnih ur, otroci so za Božič tudi obdarjeni. Zaposlenim omogočajo tudi razna testiranja, meritve, cepljenja, predavanja, delavnice. Anketa, ki jo izvajajo vsaki dve leti med svojimi zaposlenimi kaže, da je zadovoljstvo zaposlenih v porastu.

 

Med drugim so prejemniki priznanja Zlata vrtnica za urejenost okolice podjetja in ostalih objektov.
Med drugim so prejemniki priznanja Zlata vrtnica za urejenost okolice podjetja in ostalih objektov.

 

Okoljski management

Mariborski vodovod v poslovne odločitve podjetja vse intenzivneje vključuje upravljanje z okoljem in želi s tem obremenjevanje okolja zmanjšati na minimum. Hkrati s prilagajanjem elektronskemu poslovanju dosegajo, poleg prijaznosti do narave, tudi udobnejše poslovaje za uporabnike in učinkovitejše poslovanje za podjetja in poslovne partnerje.

Uporabnikom omogočajo, v skladu z vpeljevanjem elektronskega poslovanje, tudi možnost prejemanja elektronskega računa, ki ga lahko poravnajo v svoji spletni banki. Navodilo kako se prijaviti na prejemanje elektronskega računa najdete na povezavi http://www.mb-vodovod.si/elektronski-racun.

 

vitaFIT

Prijava na novice

[recaptcha]