fbpx
VITAFIT - portal za zdravo in aktivno življenje

Odgovorno ravnanje z odpadki preprečuje tudi negativne vplive na zdravje ljudi


Sistemi ravnanja z odpadnimi produkti Interseroh

Ali veste, kaj morate storiti z različnimi vrstami odpadkov, ki jih proizvedete doma ali pri vašem delu? Kam oddajate odpadno embalažo, kako ravnate z odsluženimi mobilniki, televizorji, gospodinjskimi aparati, sijalkami, odpadnimi baterijami, pa tudi svečami, zdravili in drugimi vrstami odpadkov? Ali veste, kateri med njimi so škodljivi za okolje in za zdravje človeka, če niso ustrezno zbrani in predelani? V družbi Interseroh razvijajo sisteme za celovito in okoljsko odgovorno zbiranje, odvoz, pripravo in predelavo različnih odpadnih produktov, kar omogoča, da reciklirane odpadke in odpadne produkte ponovno uporabimo kot vstopno surovino v številnih industrijskih dejavnostih. S tem pa zmanjšamo tudi obremenitve okolje in preprečujemo morebitne negativne vplive odpadnih snovi na zdravje ljudi.

Priprava kartonske odpadne embalaže za odvoz


Prvi korak, ki omogoča celovito in odgovorno ravnanje z odpadki in odpadnimi produkti, je njihovo ločevanje in pravilno odlaganje. Zavedati pa se moramo, da obstajajo različna pravila in obveznosti ravnanja za različne vrste odpadkov. Družba Interseroh je specializirana za ravnanje z odpadnimi produkti, ki vzpostavlja učinkovite in praktične rešitve pri ravnanju z:


Odpadna električna in elektronska oprema ne spada v zabojnik za mešane komunalne odpadke

Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO) vsebuje sestavne dele in  snovi, ki so nevarne za ljudi in okolje, npr. svinec, živo srebro, kadmij in krom. Če OEEO ne odložimo pravilno, lahko nevarne snovi nekontrolirano pronicajo v podtalnico ali se nabirajo v organizmih. Njihova razpolovna doba je dolga več desetletij, nekatere pa so še posebej nevarne, če jih zažgemo.


Zato smo za ustrezno ravnanje z OEEO odgovorni vsi, ki jo uporabljamo na kakršen koli način. Ločeno moramo zbirati in oddajati vso OEEO – ne glede na to, ali nastane v naših domovih (gospodinjstva) ali na delovnem mestu (v podjetjih). OEEO, ki nastane v naših domovih, lahko brezplačno oddamo:

  • na prodajnem mestu trgovca in distributerja ob nakupu nove opreme in
  • v zbirne centre komunalnih podjetij.

Glavne surovine, ki jih pridobimo z recikliranjem OEEO, so kovine, plastika in steklo, ki jih lahko ponovno uporabimo za proizvodnjo novih izdelkov.Vrni baterije brez energije


Baterije in akumulatorji prav tako vsebujejo snovi, večinoma težke kovine, ki zahtevajo posebno ravnanje po tem, ko jih uporabimo.

Odpadne baterije iz gospodinjstva prispevajo kar 88 % živega srebra in 50 % kadmija v skupni količini komunalnih odpadkov. Pri sežiganju baterij pa obstaja nevarnost, da težke kovine, kot je živo srebro, izhlapijo v zrak, kadmij in svinec pa lahko končata v pepelu.


Odpadne baterije in akumulatorje iz gospodinjstva moramo vsi uporabniki zbirati ločeno! Brezplačno jih lahko oddajamo v posebne zbirne zabojnike, ki so nameščeni:

  • v trgovskih centrih,
  • pri prodajalcih mobilnih aparatov in
  • na drugih posebej označenih zbirnih mestih.


Z namenom spodbujanja odgovornega ravnanja z odpadnimi baterijami in akumulatorji je družba Interseroh zasnovala posebno akcijo »Vrni baterije brez energije«, kjer so veliko pozornosti namenili zbiranju odpadnih baterij v gospodinjstvih. Poleti 2010 so gospodinjstvom razdelili kar 200.000 škatlic za zbiranje odpadnih baterij, s posebnimi škatlami pa so opremili tudi šole in občine v Sloveniji. Ravnajte odgovorno tudi vi in ločeno zbirajte in oddajajte odpadne baterije!


Če je izdelek označen s tem znakom, pomeni, da ga po uporabi ne smete oddati v zabojnik za mešane komunalne odpadke, ampak ga oddate na posebej določenih zbirnih mestih. S takšnim znakom je opremljena električna in elektronska oprema, pa tudi baterije in akumulatorji.


V družbi Interseroh skrbijo tudi za celovito ravnanje z odpadno embalažo, ki nastane v proizvodni, trgovinski in storitveni dejavnosti. Prav tako so razvili sistem za ravnanje z odpadnimi in neuporabljenimi zdravili. Na ustrezno ravnanje z naraščajočimi količinami odpadnih nagrobnih sveč pa opozarjajo s kampanjo »Spomni se (tudi) na okolje. Odpadne nagrobne sveče odloži v pravi zabojnik«.

Recikliranje odpadnih sveč

Na spletni strani družbe Interseroh preverite, kam lahko oddate različne vrste odpadnih produktov.

Ločeno zbiranje odpadnih nagrobnih sveč omogoča predelavo, da 75,4 % sestavnih materialov odpadnih nagrobnih sveč predelamo v surovine za nadaljnjo uporabo.

Interseroh, zbiranje in predelava odpadnih surovin, d.o.o.

Brnčičeva ulica 45

1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija


Tel.: +386 (0) 1 560 91 50
Faks: +386 (0) 1 560 91 61
E-pošta: info@interseroh-slovenija.com

Splet: www.interseroh.si


vitaFIT

Prijava na novice

[recaptcha]