fbpx
VITAFIT - portal za zdravo in aktivno življenje

Celiakija

Projekt CD Skills obravnava nekaj vidikov celiakije.

V Podonavju bi lahko imel celiakijo več kot 1 % prebivalstva (približno 1,2 milijona), pri čemer bi bilo posredno prizadetega še veliko več prebivalstva, saj ima bolezen vpliv tako na družinsko in socialno življenje, pa tudi na ustanove za varstvo otrok, proizvajalce hrane, gostinske storitve in še posebej na zdravstveni sektor.

Približno 80 % bolnikom celiakijo diagnosticirajo pozno. Raziskave so pokazale, da so diagnostične zamude dolge, veliko bolnikov ostane tudi nediagnosticiranih, kar povečuje tveganje za zaplete in vodi v višjo obolevnost in umrljivost, slabšo šolsko uspešnost in pogostejšo odsotnost z dela. Vse to ima pomemben negativni vpliv na zdravstveni sektor in družbo na splošno. Možni razlogi za dolge zamude so nizka ozaveščenost in znanje o bolezni, omejen dostop do diagnostičnih orodij, omejene možnosti za inovativno učenje in neučinkovita izmenjava informacij.

Več informacij:

file:///C:/Users/MIHEC/Downloads/POVZETEK%20RAZISKAVE.pdf

file:///C:/Users/MIHEC/Downloads/OBRAZEC%20PROSTOVOLJNE%20IN%20ZAVESTNE%20PRIVOLITVE%20PO%20POU%C4%8CITVI_CD%20SKILLS%20Raziskovalna%20naloga-1.pdf

VABILO

vitaFIT

Dodaj komentar

Prijava na novice

[recaptcha]