fbpx
VITAFIT - portal za zdravo in aktivno življenje

2-4 Namen, Hipoteze, Metodologija (Oblikovanje odnosa do narave)

2 Namen

V diplomski seminarski nalogi želimo:

 • predstaviti glavne značilnosti waldorfske pedagogike v predšolskem obdobju;
 • prikazati, na kakšen način v Waldorfskem vrtcu Maribor – Mavrična dežela oblikujejo odnos do narave:
  • pri mlajših predšolskih otrocih (starostno obdobje od 1 leta do 3 let) in
  • pri starejših predšolskih otrocih (starostno obdobje od 3 let do vstopa v šolo).

Pri tem nas zanima, kakšno vlogo imajo pri oblikovanju pozitivnega odnosa do narave naslednji dejavniki:

 • vzgojiteljice kot model za otrokovo posnemanje,
 • dejavnosti, ki jih vodi vzgojiteljica,
 • urejenost igralnic in igralni material ter igrače,
 • prosta igra na vrtu,
 • upoštevanje dnevnega, tedenskega in letnega ritma,
 • prazniki, ki jih praznujejo v vrtcu,
 • prehrana v vrtcu,
 • sodelovanje s starši.

 

Igralnica-2-Waldorfski-vrtec-Maribor-–-Mavrična-dežela5

 

3 Raziskovalne hipoteze

 

Oblikovali smo naslednje splošne raziskovalne hipoteze:

 • V waldorfskem vrtcu vzgojiteljice pri delu z otroki upoštevajo značilnosti predšolskega obdobja, ki jih je izpostavil Rudolf Steiner.
 • V jaslih vzgojiteljice upoštevajo še posebnosti otroka v starostnem obdobju od rojstva do treh let in jim prilagajajo pedagoški proces.
 • Za vrtec so značilne starostno mešane skupine otrok – gre za model vrtca, ki je osnovan kot družina.
 • Vzgojiteljice v vrtcu opravljajo smiselne dejavnosti, ki jih otroci posnemajo, to pa vpliva tudi na oblikovanje njihovega odnosa do narave.
 • V rajanju in prstnih igrah, pravljicah in lutkovnih predstavah so prisotni številni motivi iz narave.
 • Pri izvajanju umetniških dejavnosti v vrtcu uporabljajo okolju prijazne pripomočke (voščenke, barve, vosek).
 • Urejenost igralnic ter igrače in igralni material iz naravnih materialov prav tako oblikujejo pozitiven odnos do narave pri otrocih.
 • Vsakodnevna prosta igra na vrtu otrokom omogoča doživljanje narave v vseh letnih časih in v različnem vremenu.
 • Na oblikovanje pozitivnega odnosa do narave v vrtcu vpliva upoštevanje dnevnega, tedenskega in letnega ritma pri oblikovanju pedagoškega procesa.
 • Prazniki, ki jih praznujejo v vrtcu, pri otrocih poglobijo razumevanje dogajanja v naravi.
 • Uporaba kvalitetnih polnovrednih živil pri pripravi obrokov za otroke in negovanje odnosa do prehrane dodatno vpliva na oblikovanje pozitivnega odnosa do narave pri otrocih.
 • Sodelovanje s starši je za waldorfske vzgojitelje zelo pomembno.

 

4 Metodologija

 

4.1 raziskovalne metode

 

V diplomski seminarski nalogi smo uporabili naslednje splošne teoretične metode:

 • deskriptivno metodo za opisovanje dejstev, odnosov in procesov brez vzročnega razlaganja;
 • komparativno metodo za primerjanje dejstev, odnosov in procesov z namenom odkrivanja podobnosti in razlik;
 • metodo analize in sinteze pri proučevanju na nivoju razčlenjevanja sestavljenih pojavov in pri obravnavi posameznih delov glede na druge oziroma celoto ter na nivoju združevanja enostavnih miselnih sestavin v sestavljene.

 

4.2 Uporabljeni  viri

 

Pri oblikovanju seminarske naloge smo  uporabljali pretežno primarne vire in le v manjši meri sekundarne vire.

 

SE NADALJUJE

Iz dipomske naloge “Oblikovanje odnosa do narave v Waldorfskem vrtcu Maribor – Mavrična dežela”

Avtorica Jasna Potisk, Maribor 2012

Mentorica izr. prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec

vitaFIT

Prijava na novice

[recaptcha]