fbpx
VITAFIT - portal za zdravo in aktivno življenje

Utrinki iz Pomladnega sejma in sejma Green

 

ZAČETEK OŽIVLJANJA GRADBENIŠTVA Z ZELENIM PREDZNAKOM IN TRAJNOSTNIM ODNOSOM DO OKOLJA

»Pomladni sejem in sejem GREEN sta usmerjena v prihodnost, zato sta nagovarjala razstavljavce in obiskovalce, ki to prihodnost vidijo v trajnostnem razvoju. Institucije, kot so Ministrstvo za okolje in prostor, Gradbeni inštitut ZRMK, ENSVET, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije z obrtno-podjetniškimi zbornicami Pomurja, Zavod za zaposlovanje Murska Sobota, Inštitut za javne službe, Inštitut Jožef Stefan, Mariborska razvojna agencija – Evropska podjetniška mreža, srednje poklicne in strokovne šole ter visokošolske in univerzitetne izobraževalne ustanove, Zveza ekoloških gibanj Slovenije in druge nevladne organizacije, ter številni inovativni ponudniki iz vrst gospodarstva so dali temu sejmu veliko strokovnih in praktičnih vsebin, ki bodo že jutri rodile sadove. Mladi so dobili iztočnice za razmišljanje o svojem poklicu, starejši pa o prihodnjem načinu bivanja in ustvarjanja.Če smo s sejmom dosegli še komercialni učinek pri prodaji gradbene mehanizacije in drugih izdelkov pa tudi storitev, bodo pokazale analize. Sejem pa je vsekakor pomenil začetek oživljanja gradbeništva z zelenim predznakom in trajnostnim odnosom do okolja.«

Janez Erjavec, predsednik uprave Pomurskega sejma ob zaključku Pomladnega sejma in sejma GREEN

green1

POMLADNI SEJEM GRADBENIŠTVA, ENERGETIKE, KOMUNALE IN OBRTI

Na Pomladnem sejmu se je glede na povprečje zadnjih let predstavila največja bera vrhunskih blagovnih znamk gradbene mehanizacije. Dobro zastopana so bila področja gradbene opreme, orodij za obrt in gradbeništvo, kritin in stavbnega pohištva. Pomen lesa za bivanje je poudarila razstava Čar lesa. K izkoriščanju nepovratnih finančnih spodbud občanom v naložbe učinkovite rabe in v uvajanje obnovljivih virov energije so vabili ponudniki toplotnih črpalk, fotovoltaike, geotermalne energije, kotlov na biomaso, izolacij ter klimatizacije stavb. Predstavitev komunalne mehanizacije in opreme je dopolnjevala ponudba čistilnih naprav in sodobnega ravnanja z odpadki. Za urejanje okolice doma so poskrbeli ponudniki kosilnic ter različnega orodja in opreme. Obrtna ulica je nudila nasvete, izdelke in storitve članov območnih obrtno-podjetniških zbornic Pomurja ter v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje Murska Sobota učencem višjih razredov devetletke predstavila različne obrtne poklice. Z zanimivimi izdelki in dejavnostmi so se predstavile srednje poklicne in strokovne šole ter visokošolske in univerzitetne izobraževalne ustanove.

pomladni1

 SEJEM TRAJNOSTNIH TEHNOLOGIJ IN ZELENEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA GREEN

GREEN je drugič zapovrstjo povezal inovativne snovalce, ponudnike, gospodarske družbe, znanstvene institucije, vladne in nevladne ustanove ter uporabnike človeku, družbi in naravi prijaznih tehnologij, znanja, izdelkov in storitev.

Predstavil je konopljo, volno, glino in druge naravne gradbene materiale, električne avtomobile in vozila ter varčne elektromotorje, bio barve, pasivno klimatizacijo, semena in sadike iz slovenske ekološke pridelave, inovacije za trajnostno vrtičkarstvo in kmetijstvo ter zelena Start-Up podjetja. Ozaveščal je za varovanje okolja, za humane ekonomske odnose in odgovorno potrošnjo.

green2

STROKOVNI POSVETI 

Ministrstvo za okolje in prostor je organiziralo strokovne posvete o povezovanju potencialov za prehod v zeleno gospodarstvo, o elektro-mobilnosti ter o celoviti prenovi stavb v kontekstu trajnostne gradnje. Inštitut za javne službe v sodelovanju z Zbornico komunalnega gospodarstva, Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije in Združenjem mestnih občin je pripravil tradicionalni komunalni posvet KOGRA 2015: Povezujemo za razvoj komunale. Gradbeni Inštitut ZRMK in Obrtno-podjetniška zbornica sta pripravila strokovni posvet z naslovom Kontrola kakovosti – pogoji za dobro izvedena dela. Predstavilo se je Slovensko združenje za informacijsko modeliranje v gradbeništvu. Društvo zeliščarjev Pomurje je obravnavalo zelišča v bio ekonomiji v zeleni ekonomiji z inovativnimi sistemi, tehnologijami in socialnimi pristopi. Strokovni posvet: Karierna rehabilitacija, vključujoča družba v smeri krožnega gospodarstva in zelenih delovnih mest – izziv vsakega podjetja prihodnosti je organizirala Razvojna zadruga Etri. Mariborska razvojna agencija – Evropska podjetniška mreža je pripravila mednarodno kooperacijsko srečanje »MEET4BUSINESS«. Problemska konferenca Zveze ekoloških gibanj Slovenije je spregovorila o tem, “Kakšen zrak dihamo – kakovost zraka v Pomurju in Sloveniji”. Območne obrtno-podjetniške zbornice Pomurja so pripravile strokovno srečanje obrtnikov in podjetnikov s področja gradbeništva. Amarant in društva Ajda pa so spregovorili o reševanju problemov na ekološki način pri pridelavi zelenjave.

cover-green6pomladni

BREZPLAČNI NASVETI IN USTVARJALNE DELAVNICE

Obiskovalci so lahko pridobili številne praktične in strokovne nasvete na brezplačnih energetskih, gradbenih in okoljskih svetovanjih Gradbenega inštituta ZRMK, energetskega svetovanja ENSVET in Zveze ekoloških gibanj Slovenije.

Kulturno ekološko društvo Smetumet je namenilo najmlajšim ustvarjalno delavnico pOSEBNI prijatelji. Klub Gaia je predstavil aplikacijo »naredivrt.si«. Zadruga Konopko je predstavila inovacije iz konoplje. Umanotera je organizirala Eko podjetniško jutro z metodo proaktivne kavarne. Pravična zadruga Odjuga je predstavila pravično čokolado, kakav, kavo in izdelke iz bombaža. Ekovas Mokri Potok na kočevskem ter Trajnostni Park Istra iz primorske sta s primeroma svoje dobre prakse povabila k trajnostnem bivanju v ekoloških vaseh.

cnn

DOBRODELNOST IN VARSTVO OKOLJA

Sejem je za dobrodelne namene zbiral star papir in rabljena oblačila. Društvo Obsidian je izvajalo dobrodelno akcijo Daj najprej in podari Sonce. Letos je 100% od prodaje rdečih vrečk s sončnico namenjeno organizaciji Debra Slovenija za otroke z bulozno Epidermolizo.

dajnaprej

OSEBNA IZKAZNICA POMLADNEGA SEJMA

• Število razstavljavcev 200

• 9 sodelujočih držav (Avstrija, Italija, Luxemburg, Madžarska, Nemčija, Slovaška, Slovenija, Švedska in ZDA)

• Razstavni prostor 9.000 m2

OSEBNA IZKAZNICA SEJMA GREEN

• Število razstavljavcev 70

• 3 sodelujočih držav (Slovenija, Avstrija in Makedonija)

• Razstavni prostor 1300 m2

Sejem je skupaj obiskalo 9.000 obiskovalcev-

 

 

vitaFIT

Prijava na novice

[recaptcha]