fbpx
VITAFIT - portal za zdravo in aktivno življenje

Svetovni dan voda letos na temo trajnostnega razvoja

Letos Generalna skupščina Združenih narodov postavlja v ospredje povezavo med vodo in trajnostnim razvojem oziroma med dejavniki, ki so z vodo v pomembni relaciji. Tudi v Mariborskem vodovodu dajejo trajnostnemu razvoju velik pomen, kar dokazujejo predvsem z vpeljevanjem elektronskega poslovanja, s čimer želijo okolje razbremeniti obremenjujočih pojavov. Čistilna akcija, ki jo vsako leto izvedejo na območju največjega črpališča Vrbanski plato ter program, ki ga pripravijo vsako leto ob Svetovnem dnevu voda in ko širšo javnost še intenzivneje spominjajo na to kako pomembno je varčevanje in smotrno ravnanje s pitno vodo, so samo še nadgradnja njihovega poslanstva.

Voda je v osnovi del vsakega od nas, po drugi strani pa je potrebna praktično pri proizvodnji vsega kar potrebujemo za preživetje. Sicer je res, da bi naj človek brez hrane zdržal nekaj tednov, brez vode pa le nekaj dni, vendar se za proizvodnjo vsega kar pojemo, porabijo enormne količine vode. V nasprotju z večino industrijskih obratov, v svetovnem merilu, ki jim je malo mar za okolje, pa obstajajo tudi svetle izjeme, kot so nekateri proizvajalci tekstila, ki poskrbijo celo za to, da je voda po prečiščenju čistejša kot tista, ki priteče iz pipe.

Svetovni dan voda

Voda je v pomembni povezavi z:

– energijo

Gre za »naravna partnerja«, saj je za pridobivanje energije potrebna voda, za zagotavljanje vode pa je potrebna energija. Danes se več kot 80 odstotkov električne energije sicer proizvede s pomočjo termoelektrarn. Voda se ogreva za ustvarjanje pare za pogon električnih generatorjev, potrebne pa so tudi ogromne količine vode za hlajenje. Energija iz hidroelektrarn predstavlja 16 odstotkov svetovne proizvodnje električne energije, vendar strokovnjaki pričakujejo, da se bo v naslednjih dveh desetletjih kapaciteta električne energije pridobljena iz hidroelektrarn podvojila.

Uporaba alternativnih vodnih virov, kot sta morje ali odpadne vode, ponuja velike možnosti za zmanjšanje pritiskov na sladkovodne vire. Obnovljiva energija prihaja iz virov, ki so naravno polnijo, kot so sončna svetloba, veter, dež, plimovanje, valovi in ​​geotermalne toplote.

hrano

V svetovnem merilu je kmetijstvo največji porabnik vode, saj predstavlja kar 70 odstotkov celotne porabe. Gospodarska rast in potrebe posameznikov terjajo vse večjo porabo vode, saj je za, na primer, proizvodnjo enega kilogram riža potrebnih kar okoli 3500 litrov vode.

Pitnik

Trenutna stopnja pritiska kmetijske rasti na vire sladke vode, na svetovni ravni so nevzdržni. Neučinkovita poraba vode za pridelavo poljščin izčrpava vodonosnike, zmanjšuje rečne tokove in uničuje habitate prostoživečih živali.

industrijo

Nekatere panoge v industriji potrebujejo več vode kot druge. Za list papirja je tako potrebnih deset litrov vode, za izdelavo 500 gramov plastike pa 91 litrov. Prednostna naloga industrije bi morala biti uvajanje učinkovite rabe vode in s tem zmanjševanje vodnega odtisa. Dogaja pa se prav nasprotno, saj predvidevanja kažejo, da se bo v proizvodnji poraba vode od leta 2000 do leta 2050 povečala za neverjetnih 400 odstotkov. Obstajajo pa tudi svetle izjeme. Nekateri napredni proizvajalci tekstila so uvedli tehnologijo, ki omogoča, da je odpadna voda po prečiščenju čistejša kot tista, ki priteče iz pipe.

Mariborski vodovod

V Mariborskem vodovodu se, tako kot ostali upravljavci javnega vodovodnega sistema, spopadajo z velikimi izzivi, vendar jih s pomočjo usposobljenega kadra tudi uspešno premagujejo.

 

 

 

vitaFIT

Prijava na novice

[recaptcha]