fbpx
VITAFIT - portal za zdravo in aktivno življenje

Pridobite certifikat STRATEG za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja

Družbena odgovornost ni strošek ampak nastajanje stroškov preprečuje!

11. marca se znova začne virtualno usposabljanje za pridobitev IRDO certifikata na področju strateškega upravljanja družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja podjetja. Od leta 2021 ima Slovenija že šest usposobljenih strategov na tem področju.

Strategi so glavni čutilci in misleci v podjetju, saj morajo znati povezovati različne funkcije, komunicirati navznoter in navzven in opravljati svetovalno vlogo vodstvu podjetja.

Usposabljanje, ki je namenjeno menedžerjem v majhnih in srednje velikih podjetjih ter strokovnjakom za kakovost, kadre, marketing in razvoj v velikih podjetjih, traja dva meseca v okviru sedmih modulov pa udeleženci pridobijo ključne kompetence za strateško upravljanje tega področja. Gre za usposabljanje na 2. zahtevnostni stopnji. Na prvi pa je IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti že leta 2016 pričel usposabljati vodje in strokovnjake za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj. Na osnovni stopnji je v petih letih IRDO certifikat pridobilo že 223 strokovnjakov, podjetnikov, mladih, za stratega pa je novembra 2021 prvih šest oseb prejelo certifikate druge stopnje.

Področje trajnosti in družbene odgovornosti izjemno raste, prav tako spremembe EU direktiv in posledično nacionalnih zakonodaj. Podjetja morajo biti vse bolj pripravljena vključevati okoljske, družbene in upravljalske (ESG) vidike v svoje poslovanje, zlasti podjetja iz finančne panoge. V ta namen je potrebno imeti usposobljen kader, s katerim lahko vodstvo ustvarja nove poslovne modele v smeri zelenega in digitalnega prehoda, kot so trenutne svetovne in evropske usmeritve.

Da bi ta proces čim lažje izpeljala podjetja vseh velikosti, potrebujejo ozaveščeno vodstvo o tem področju in usposobljen kader za ustvarjanje poslovnih transformacij v zeleno in digitalno.Strateg za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj oz. CSO ima temeljno vlogo pri upravljanju trajnosti z vzpostavitvijo struktur upravljanja ESG za zagotovitev ustreznega upoštevanja tveganj, z zagotavljanjem nadzora in ravnovesja pri odločanju, tako da so interesi deležnikov ustrezno zastopani navzgor, navzdol in v celotni organizaciji ter s prispevanjem k upravnim organom v njihovih organizacijah – od svetovanja upravnemu odboru, predsedovanja pododborom ESG, sodelovanja v delovnih skupinah in pomoči pri oblikovanju dnevnega reda o odborih za tveganje, revizijo, odškodnine in večje spremembe.

V EU in mednarodno se namreč pripravljajo številne spremembe, tudi zakonodaje na temo trajnosti in družbene odgovornosti. Če podjetje ni v koraku s tem, svojih poslovnih modelov ne bo zmoglo prenoviti, prilagoditi novim zahtevam tako zakonodaje, kot trga.

Dodatne informacije:

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti mag. Anita Hrast, direktorica, gsm: 031 344 883, E-pošta: info@irdo.si Spletna stran: Inštitut za razvoj družbene odgovornosti – IRDO#IRDOhttps://www.irdo.si/vabilo-na-usposabljanje-za…/

vitaFIT

Dodaj komentar

Prijava na novice

[recaptcha]