fbpx
VITAFIT - portal za zdravo in aktivno življenje

Ozaveščanje ljudi o pomembnosti vode in vodnih virov v Sloveniji kot družbena odgovornost

V petek 21. junija 2019, smo se v sklopu mednarodne konference IRDO udeležili aktivnega predavanja o ozaveščanje ljudi o pomembnosti vode in vodnih virov v Sloveniji in po svetu kot družbena odgovornost. Predavanje sta izvedli Mag. Marjetka Kastner in Polona Bohorič, univ. dipl. arh.

Voda je sestavni del zemlje, od nje smo odvisna vsa živa bitja. Znanstveniki so leta 2000 napovedali, da 1/3 svetovnega prebivalstva bo do leta 2025 imela resne težave z oskrbo pitne vode. Vendar se že dan danes pojavlja, da ima vse več držav težave s pitno vodo (Indija, Kitajska ZDA,…). Vsi smo z vodo ravnali preveč razsipno, reke in morja so onesnažena, nekatera države so privatizirale naravne vire vode.

Kot vemo človeški organizem sestavlja pretežno voda v približno enakem razmerju kot površje Zemlje (2/3). Voda vpliva na našo produktivnost in koncentracijo in sodeluje pri biokemični razgradnji hrane, ki jo pojemo – ter odstranjuje odpadne snovi.

Vodni krog je pot vode z Zemlje v zrak in spet nazaj na Zemljo. Pri tem se voda pojavlja v različnih oblikah ali agregatnih stanjih. Voda v naravi nenehno kroži in tako ohranja življenje na Zemlji.

Vodni viri so vode, ki so na zemeljski površini ali pod njo. Zaradi negativne vodne bilance je ogrožena varnost posameznih držav. Skupni izviri med sosedskimi državami predstavljajo dolgoročno zagotavljanje kakovosti zalog podzemne vode na obeh straneh meja.

Vode na površini Zemlje so:

 • padavinska voda,
 • ledeniška voda,
 • izvirska voda,
 • rečna voda,
 • jezerska voda,
 • morska voda.

Zaščite vodnih virov opredeluje Zakon o vodah in podzakonski akti, na območju občin pa jih urejajo občinski odloki. Zavarovani so le vodni viri, ki so aktivni.

Zaloge in glavni viri sveže vode, ki jo svetovno prebivalstvo uporablja za svoje potrebe in koristi prihajajo iz razsežnosti pod zemljo. Podzemna voda je najpomembnejši vir pitne vode, uporabljamo pa jo tudi za namakanje na kmetijskih površinah. V svetovnem merilu črpamo vodo iz podzemnih virov hitreje, kot so se sposobni obnavljat.

Zdravje našega planeta je odvisno od ravnovesja med sistemi, ki delujejo neodvisni, naše spreminjanje atmosfere spreminja tudi način kroženja vode med oceani in kopnim in obratno.

Slovenija je v stresu s pojavljanjem poplav, suše in upadom nivoja podtalnice. Zaradi negativne vodne bilance je ogrožena vodna varnost države. Zaradi povečanega števila prebivalstva se je v zadnjem stoletju voda začela hitreje porabljati kot se lahko obnavlja.

Glavni viri onesnaževanja vodnih virov:

 • predelovalna industrija – onesnažuje s strupenimi snovmi in s težkimi kovinami, kislinami in organskimi snovmi;
 • kmetijstvo – onesnažuje z ostanki mineralnih gnojil, pesticidov in naravnega gnoja;
 • gospodinjstva – onesnažuje z odpadki čistil in pralnimi praški.

Največji porabniki so:

 • kmetijstvo,
 • vode v gospodarstvu,
 • industrija.

Odgovornost do vod se moramo poleg družb zavedati tudi posamezniki. S svojimi dejanji in načinom življena lahko spremenimo stanje ogroženosti pomankanja pitne vode in njeno onesnaževanje.

Valerija Visočnik


vitaFIT

Dodaj komentar

Prijava na novice

[recaptcha]