fbpx
VITAFIT - portal za zdravo in aktivno življenje

NADARJENOST IN INTELIGENCA

NADARJENOST IN INTELIGENCA

Vsak otrok je za nekaj nadarjen. In vsak otrok je rojen genij. Zakaj?

Beseda genij pomeni tudi »nastati«, »roditi se«. In vsak od nas se rodi. Torej je vsak genij.

Otroci se rodijo z željo po učenju, ki pa kasneje izgine.

Profesor Howard Gardner trdi, da obstaja vsaj sedem vrst inteligence, na nas, starših, pa je, da prepoznamo vsaj eno, saj s tem omogočimo otroku lažje učenje.

Sedem vrst inteligence je prof. Gardner  razdelil na: jezikovno, prostorsko, telesno-gibalno, glasbeno, socialno, logično-matematično in osebno.

Otroci, ki so jezikovno nadarjeni, dobro obvladajo jezik. Najbolje se učijo s poslušanjem, gledanjem besed ter izgovarjanjem. Motiviramo jih z vključevanjem v pogovor, neformalnim pisanjem, da jim priskrbimo knjige, CD-je in kasete.

Prostorsko nadarjeni otroci se učijo s pomočjo slik, prispodob, barv in so vizualni tipi. Motiviramo jih s slikovitim pripovedovanjem zgodb, z igračami, ki jih morajo sestavljati, z uporabo zemljevidov, skic, različnimi likovnimi tehnikami, z gledanjem poučnih filmov.

Otroci s telesno – gibalno nadarjenostjo se učijo z gibanjem telesa in ročnimi deli. Motiviramo jih  z vsemi vrstami športa, igranjem vlog, izkustvenim učenjem, uprizarjanjem in ustvarjalnimi gibi ter  plesom.

Glasbeno nadarjeni otroci se najbolje učijo z ritmom in melodijo.  Motiviramo jih s petjem, ploskanjem,  ritmičnimi dejavnostmi in  poučevanjem inštrumenta.

Socialno nadarjeni otroci se najbolje učijo s sodelovanjem z ljudmi. Motiviramo jih z vključevanjem v šolske krožke, igranjem iger, kjer spoznavajo pomembne zamisli ter razvijajo socialne veščine in poučujejo druge otroke.

Otroci, nadarjeni  na logično-matematičnem področju običajno iščejo abstraktne odnose in vzorce. Motiviramo jih z logičnimi ugankami, igrami, raznimi znanstvenimi pripomočki, ki jih priskrbimo za igro ter z raziskovanjem.

Otroci , ki so nadarjeni na osebnem področju se najbolje počutijo, če jih prepustimo same sebi. Motiviramo jih, če jim priskrbimo materiale, ki jih lahko sami uporabljajo in razvijajo svoje lastne učne dejavnosti.

Vsak otrok je za nekaj nadarjen in prav je, da nadarjenost  v otroku prepoznamo in razvijamo.

vitaFIT

Prijava na novice

[recaptcha]