fbpx
VITAFIT - portal za zdravo in aktivno življenje

Kako bi obuditev mestnega spečega velikana »KPD« lahko prispevala k trajnostnem razvoju mesta Maribor?

(Maribor, 19. junij 2017) Velike opuščene stavbe, ki so izgubile svoj prvotni namen in so v slabem fizičnem stanju, predstavljajo velik potencial za trajnostni razvoj sosesk in mest. Da ga izkoristimo, je potrebna celovita revitalizacija. Priložnost za njo prinaša projekt URBACT III – 2nd Chance, ki poteka v desetih evropskih partnerskih mestih. Vanj je vključena tudi Mestna občina Maribor. S tem se mestu ponuja priložnost, da s pomočjo evropskih sredstev oživi in v prihodnje tudi sanira enega izmed velikih degradiranih stavbnih kompleksov – kulturni spomenik, stavbo nekdanjega zapora KPD.

 KPD 1

Kako lahko s ponovno uporabo KPD postane lokalno središče celotnega območja na katerem se nahaja, raziskuje projektna skupina projekta 2nd Chance, ki je začela z delovanjem že na koncu leta 2015. V letih 2016 in 2017 se je projektna skupina širila od osnovnih članov iz različnih uradov Mestne občine Maribor na zunanje člane iz različnih tematsko povezanih institucij, in sicer Zavoda za varovanje kulturne dediščine,  Univerze v Mariboru in s predstavniki podjetij ter nevladnih organizacij. Princip delovanja projekta je ‘od spodaj navzgor’ s posebnim poudarkom na vključevanju in sodelovanju. Iz širokega nabora večjih degradiranih stavb v Mariboru, se je že na koncu leta 2015, s pomočjo uradnega 2nd Chance URBACT strokovnjaka in drugih partnerjev iz evropskih mest, za Maribor izoblikovala ideja revitalizacije stavbe KPD. Razlog za to je njena specifika. Je kulturni spomenik, stavba je velika in pestra z zanimivo zgodovino, njeno lastništvo je razdrobljeno.

KPD 5

Na temo oživitve tega ‘spečega velikana’ je bilo v Mariboru organiziranih že nekaj javnih delavnic, pa tudi delavnica z mentorji in študenti Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru. Na njih so, ob prepoznavanju problemov povezanih s KPD-jem in okolico ter iskanju potencialov razvoja za naprej, nastajali prvi idejni koncepti. Sledilo je iskanje konkretnih idejnih rešitev, za kar so se na občini povezali s Fakulteto za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru. Tam so v okviru rednega študijskega programa arhitekture, pod mentorstvom arhitekta Nussmullerja iz Gradca, izpeljali študentski projekt na temo trajnostne regeneracije tega objekta. Po intenzivni analizi in razpravi so bile raznolike ideje rešitev, ki so jih pridobili, združene v tri različne usmeritve: ‘Otok prebujenja’, ‘KPD kultura’ in ‘Tržna pot’. Vsem sta skupna celostni pristop k oživitvi degradirane stavbe ter intenziviranje povezave prenovljenega območja z okoliškim mestnim tkivom, s čimer se projekti odzivajo na širšo problematiko nepovezanosti in neprepoznavnosti območja in stavbe KPD v prostoru mesta.

»Vse, ki si želijo podrobneje izvedeti, kakšni so študentski idejni projektni koncepti revitalizacije stavbe KPD in okolja, prisrčno vabimo, da se udeležijo 3. javne delavnice, ki bo 21.6.2017 od 15. do 18. ure v prostorih Mariborske razvojne agencije. Vabimo tudi na odprtje razstave študentskih projektnih idej s kulturnim programom, istega dne, s pričetkom ob 18. uri na platoju med severnim krakom KPD in Europarkom. Takrat si boste vsi lahko ogledali trenutno stanje prostorov severnega dela KPD, preko razstave študentskih projektov pa tudi spoznali, kakšne dolgoročne možnosti so za prihodnost stavbe in območja identificirali mladi ustvarjalci,« je o naslednjem prihajajočem dogodku v sklopu URBACT – 2nd Chance povedala vodja projekta Andreja Budar iz Službe za razvojne projekte in investicije MOM. Poudarila je tudi, da je stavba sicer zaprta za obiskovalce, zato velja priložnost, ko bo ta dan odprta za obiskovalce, resnično izkoristiti. Na dogodku bo poleg zanimivega kulturnega programa tudi možnost in priložnost, da obiskovalci predstavijo svoje ideje in pobude za oživitev stavbe ali pa se zgolj podrobneje seznanijo s projektom.

 

DODATNE IINFORMACIJE O PROJEKTU IN DOGODKU:

Andreja BUDAR, univ. dipl. ekon.

andreja.budar@maribor.si

 

Več o projektu URBACT III – 2nd Chance najdete na Facebook profilu projekta (www.facebook.com/URBACT2ndChance/) in spletni strani projekta za Slovenijo, Urbact Slovenija (www.urbact.eu/urbact-slovenija).

Za več novic o razvojnih projektih in investicijah MOM pa spremljajte: www.projekti-maribor.si/.

 

 

                                                                                                 Odnosi z javnostmi

                                                                                                                                            Mestna občina Maribor

logotipi

 

 

 

vitaFIT

Prijava na novice

[recaptcha]