fbpx
VITAFIT - portal za zdravo in aktivno življenje

Vpis neodtuljive pravice do vode v ustavo

Pozivamo vas, da na strani

 http://www.pravapeticija.com/vpis_neodtujljive_pravice_do_vode_v_ustavo podpišete peticijo za vpis neodtujljive pravice do vode v ustavo.2016-02-19

V Ustavi ta pravica ni dovolj dobro definirana, hkrati pa smo priča pritiskom korporativnega kapitala na privatiziranje vseh virov, ki imajo potencial zaslužka. 

Nekaj strašljivega se v Evropi in Sloveniji dogaja na področju oskrbe z vodo in vodnimi viri.  

Spodnji zapis je nastal na osnovi članka Dejana Ogrinca iz revije Zarja in interakcijo s poslancem bivšega sklica državnega zbora RS Branetom Golubovićem, ki se je tem problemom v času svojega mandata intenzivno ukvarjal. S tem v zvezi so se nam oglasili tudi iz pisarne Tanje Fajon in Milana Zvera, poslancev v EU parlamentu.

PRAVICA DO VODE: TEMELJNA PRAVICA ČLOVEKA

Pobuda je bila dana že maja 2013 in marca 2014 je skupina 35 koalicijskih poslancev, s pobudnikom Branetom Golubovićem, vložila predlog za spremembo 70.člena Slovenske ustave, v katero bi se zapisalo, da ima vsakdo pravico do pitne vode, in da se oskrba s pitno vodo za prebivalstvo opravlja kot neprofitna javna služba. Na žalost so se pred odločanje zgodile predčasne volitve.

MINEVA ŽE SKORAJ TRI LETA OD POBUDE IN USTAVA ŠE NI SPREMENJENA!

Aprila 2015 je bil identičen predlog z drugimi podpisniki za spremembo Ustave RS ponovno vložen. Mineva eno leto od vložitve predloga, a javnost ne ve kaj se z njim dogaja. Kdo ga podpira, kaj se dela, kdaj se pričakuje odločanje, ipd. To je neodgovorno.

Ravno tako pravica do vode v evropski zakonodaji še vedno ni opredeljena kot temeljna človekova pravica. In tudi v naprej ne bo, saj je odločanje o tem preneseno na države članice. Privatizacija vodnih virov Sloveniji s strani EU ni zapovedana. Na nas samih je, da preprečujemo zlorabe in ustrezno gospodarimo z dobrinami, ki so nam na voljo.

voda

Zakaj v Civilni iniciativi za Slovenijo in svobodo zbiramo podpise?

Če smo se zavzemali za vpis Zlatega pravila v ustavo, ki niti ni tako pomemben človeško gledano, zakaj se v ustavo ne bi vpisala tudi Pravica do vode, kar bi to pravico pravno dovolj močno zavarovalo, da nam ta pravica kot državljanom Slovenije ne bi bila nikoli odvzeta niti s strani določil EU parlamenta.

Priča smo tudi vse pogostejšim pritiskom po privatizaciji vode v Evropi. EU parlament se očitno načrtno izogiba temu problemu in državljanom Evrope s tem povzroča neprijetnosti. Vse bolj je prisoten tudi strah pred sporazumi (TTIPCETATISA), ki bi lahko krepko posegli v pravice do črpanja in distribucije vode, ker bi korporacije lahko pohodile ljudsko voljo.

Če ne bomo dopolnili Ustavo, lahko zaradi njihovega pritiska izgubimo pravico do črpanja pitne vode kot javnega dobra.

Iniciativa RIGHT2Water

Resničen odnos do pobude glede vode je pokazalo glasovanje 8.septembra 2015, saj Pravica do vode še vedno ni vpisana v EU zakonodajo, kar je bila osnovna zahteva gibanja RIGHT2Water, ki je zbrala skoraj 1,9 milijona podpisov.

EU parlament je sprejel resolucijo »Pravica do vode« s 363 glasovi (50,4%)  za in 96 glasovi (13,3%) proti, 261 (36,3%) se jih je glasovanja vzdržalo. ZASTRAŠUJOČE. Poročilo o rezultatih je dostopno na strani http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1401540&t=e&l=en.

Kdo nam lahko garantira, da se ob naslednjem glasovanju to procentualno razmerje ne bo spremenilo? Izid glasovanja bi moral biti 100% za Pravico do vode.

Podrobnosti o glasovanju si lahko preberete v prispevku O glasovanju poslancev glede tega, da voda ni več predmet manipulacij.

Podeljevanje koncesij v Sloveniji

V Sloveniji se koncesije za oskrbo prebivalstva s pitno vodo in rabo vode za živilsko/prehrambno industrijo podeljujejo tudi tujim multinacionalkam.

Verjetno je malo vas zasledilo, da so na predzadnji dan 2015, na ministrstvu podelili 30 koncesij za črpanje vode. Ponovno so si dovolili razpolagati z naravnimi viri vode, ki so last vseh državljanov, ne pa samo njihova lastnina. Te koncesije se podeljujejo že več let. Da ne bo pomote, to ni povezano z delom slovenskih EU poslancev, gre za lokalne odločitve.

V Sloveniji je že nekaj primerov (Laško, Sevnica, Brežice, Ptuj), kjer državljani Slovenije plačujejo cca. 30% višji  prispevek za vodo, kot v ostalih mestih. Za čiščenje voda pa plačujejo korporaciji WTE 2,8 krat več kot občani Ljubljane.

ribiska-druzina-lasko-savinja-terme-naslovnica

Kaj se dogaja po svetu in v Evropi

Nekatere države so privatizacijo vode zakonsko prepovedale. Nekatere je niso in je ponekod prišlo do privatizacije. V nekaterih državah so bile oziroma so posledice tega katastrofalne, od tega, da so se cene vode povišale, da se je kakovost vode poslabšala, da so začeli vodo še bolj klorirati, da so začeli aretirati ljudi, ki so hoteli napojiti živino, do tega, da so se pojavili siloviti upori in vojne, in da nekatere multinacionalke v želji po moči in dobičku financirajo vojne, na račun katerih umirajo nedolžni staroselci. Podrobnosti o tem razlagamo v članku Nevarnosti privatizacije vode, vodnih virov, oskrbe z vodo.

Kako je pa v Sloveniji?

Ta moment je še vse po starem. Toda kako dolgo še?

Slovenija ima zaščitne mehanizme – zakon o vodah in zaščiti vodnih virov ter državno reguliran mehanizem določanja najvišje cene vode, kar vse državljanom omogoča pravico do vode kot javnega dobra (glej stran Zakoni, pravilniki, uredbe glede pitne vode). Ampak te stvari se lahko na račun močnih lobijev sčasoma spremenijo (več v članku Voda nima alternative. Podpiši peticijo in postani varuh pitne vode v Sloveniji!).

Če se ne zbudimo pravočasno, potem dovolimo, da se zgodi privatizacija oskrbe z vodo in vodnih virov. Če se to zgodi, se v naprej sprašujemo:

  • Bomo žejni, umazani in lačni?
  • Se bodo revnejši prebivalci tuširali le enkrat tedensko, ker bo cena vode tako visoka, da si marsikdo ne bo mogel privoščit vsakodnevnega tuširanja?
  • Kakšna bo kvaliteta oskrbe vode?
  • Kaj pa gašenje požarov, če voda ne bo dostopna?

Če ne bo prostega dostopa do vode, tudi hrane ne bo, oz. bo še dražja.

Črni scenarij, ki se ne sme zgoditi.

Kaj predlagamo

Rešitev je v hitrem in odločnem ukrepanju Državnega zbora. Razprava o predlogu spremembe Ustave o pravici do pitne vode po dostopni ceni in o nujnosti, da oskrbo s pitno vodo za prebivalstvo opravlja neprofitna javna služba, poteka že od marca 2013. V tem času se je že večkrat pokazalo, da ima predlagana sprememba Ustave veliko podporo ljudi in stroke.

Zato v Civilni iniciativi za Slovenijo in svobodo pozivamo poslanke in poslance, da pospešijo že začeti postopke za spremembo 70. člena Ustave RS na področju pravice do pitne vode po dostopni ceni in zaščite vodooskrbe pred podeljevanjem koncesij ter o svojih korakih ažurno obveščajo javnost. Voda je javna dobrina, dobrina vseh nas, in dolžnost naših predstavnikov je, da nas obveščajo, kaj si mislijo in kaj delajo glede njene zaščite.

Vas, drage državljanke in državljani, pa pozivamo, da podpišete peticijo in da do 29. februarja 2016, torej v mesecu dni, skupaj zberemo 40.000 podpisov, kar je ekvivalent številu, ki je potreben za razpis referenduma. Na ta način bomo jasno pokazali, da je potrebno pravico do pitne vode po ceni, dostopni za vsakogar ter da oskrbo s pitno vodo lahko opravljajo samo neprofitne javne službe, še letos zapisati v ustavo. Mudi se zaradi pritiskov s strani čezoceanskih sporazumov CETA, TTIP, ki potekajo netransparentno/tajno in narodu predstavljajo potencialno resno nevarnost.

V civilni iniciativi Za Slovenijo in svobodo smo prepričani, da mora biti ena izmed glavnih prioritet Slovenije, da z vsemi dovoljenimi ukrepi ohrani univerzalno pravico do oskrbe s pitno vodo za vsakogar po dostopni ceni in da se oskrba s pitno vodo izvaja samo preko neprofitnih javnih služb.

Naša dolžnost in odgovornost je, da ne glede na čas ali razmere v družbi, vodo, poleg lesa, kmetijskih zemljišč, semen in naše narave prepoznamo kot resničen nacionalni interes ter jo trajno zaščitimo, s ciljem, da privilegij javnega dostopa do čiste pitne vode zagotovimo tudi našim zanamcem.

Pozivamo vas, da se pridružite naši civilni pobudi, da s skupnimi močmi dosežemo vpis “Pravice do vode” v našo ustavo. Pozivamo vas, da na strani http://www.pravapeticija.com/vpis_neodtujljive_pravice_do_vode_v_ustavopodpišete peticijo za vpis neodtujljive pravice do vode v ustavo.

Podrobnosti o tem, zakaj je pomembno, da se neodtujljiva pravica do vode vpiše ravno v Ustavo, si lahko preberete v prispevku Voda nima alternative. Podpiši peticijo in postani varuh pitne vode v Sloveniji!

NAJ SLOVENSKE VODE ŠE NAPREJ PROSTO TEČEJO ZA NAS,  NAŠO UPORABO IN UPORABO ZANAMCEM.

vitaFIT

Prijava na novice

[recaptcha]