fbpx
VITAFIT - portal za zdravo in aktivno življenje

Strateško načrtovanje družbene odgovornosti

Organizatorji 10. IRDO mednarodne konference 18. in 19. marca 2015 v Mariboru pričakujejo najmanj 200 udeležencev iz več držav.

(Maribor, 25. 2.2015) Inštitut za razvoj družbene odgovornosti – IRDO v sodelovanju s podpornimi partnerji 18. in 19. marca 2015 v prostorih Univerze v Mariboru organizira jubilejno, deseto IRDO mednarodno konferenco »Družbena odgovornost in izzivi časa 2015: Načrtovanje in poročanje o družbeni odgovornosti«. Častni pokrovitelj konference je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Na njej bo sodelovalo s 70 prispevki več kot 120 avtorjev iz sedmih držav. Znanstveni partner konference je Univerza v Mariboru, strokovni partner Visoka šola za računovodstvo, nacionalna partnerja pa sta SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS.

logo konference

Standard družbene odgovornosti ISO26000:2010 pravi, da je družbena odgovornost predvsem odgovornost organizacije za vplive njenih odločitev in dejavnosti na družbo in okolje. Zato mora sodobna organizacija s preglednim in etičnim ravnanjem prispevati k trajnostnemu razvoju, vključujoč zdravje in blaginjo družbe; upoštevati pričakovanja deležnikov; biti v skladu z veljavno zakonodajo in mednarodnimi normami ravnanja; biti integrirana v celotno organizacijo in se izvajati v vseh njenih odnosih. Ker organizacije in družbo sestavljamo posamezniki, to pomeni, da moramo družbeno odgovorno ravnati vsi. In prav družbena odgovornost teži k vzpostavljanju ravnovesja v družbi in s tem tudi k ravnovesju v življenju posameznika.  Zavedanje o pomembnosti družbeno odgovornega ravnanja posameznika in skupine (podjetja ali druge organizacije) tudi v Sloveniji pridobiva na pomenu.

Da pa bi družbeno odgovornost vključili v vse vidike delovanja, moramo razumeti koncept v celoti, ga znati strateško načrtovati in o njem tudi poročati. »Le tako bomo v polnosti videli vse koristi družbene odgovornosti, na kar bomo lahko ponosni in bo spodbuda za nadaljnje delo v smeri bolj trajnostne družbe,« meni zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, predsednik Programskega odbora konference in Strokovnega sveta inštituta IRDO.

IRDO-2015-SLO-banner-300x250

»Strateško načrtovanje družbene odgovornosti zahteva določeno stopnjo znanja in izkušenj, tako s področja družbene odgovornosti, kot okolja, v katerem delujemo, in je tako eden najpomembnejših korakov celotnega koncepta družbene odgovornosti,« dodaja Anita Hrast, predsednica Organizacijskega odbora konference, direktorica inštituta IRDO in svetovalka podjetjem za vključevanje družbene odgovornosti v prakso.  »Nekatera podjetja že strateško načrtujejo in poročajo o družbeni odgovornosti, mnoga pa še ne.  Družbena odgovornost prinaša konkurenčno prednost,zato je smiselno, da jo podjetja čim bolje vključujejo v svoje aktivnosti,« še dodaja Hrastova.

10. IRDO mednarodna konferenca Družbena odgovornost in izzivi časa 2015: »Načrtovanje in poročanje o družbeni odgovornosti – Najnovejši znanstveni in strokovni pogledi s primeri dobrih praks«  bo potekala 18. in 19. marca 2015 v prostorih rektorata Univerze v Mariboru. Predstavlja most med znanstvenimi in strokovnimi spoznanji ter prakso, izpostavlja prednosti in slabosti obstoječih teoretičnih in praktičnih vidikov strateškega načrtovanja in poročanja o družbeni odgovornosti z vidika različnih deležnikov, kot so lastniki, menedžerji, zaposleni, podjetniki, predstavniki medijev, vladnih in nevladnih organizacij. Spodbuja predstavljanje dobrih praks iz Slovenije in tujine, ki prikazujejo rezultate načrtovanja in poročanje o družbeni odgovornosti.

slika - zmanjšana

Vsako leto mednarodno konferenco obišče približno 200 udeležencev in več kot 70 avtorjev iz vsaj 10 držav sveta. Na konferenci v letu 2015 pričakujejo vsaj tolikšno udeležbo. Program konference in dodatne informacije so dosegljive na spletem mestu Inštituta za razvoj družbene odgovornosti IRDO, ki letos praznuje deset let obstoja.

Častni pokrovitelj konference je Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije. Konferenco organizira  IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti. Znanstveni partner konference je Univerza v Mariboru, strokovni partner pa Visoka šola za računovodstvo.  Nacionalna partnerja konference sta SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS.

učilnica

Konferenco organizirajo v sodelovanju s podpornimi partnerji: Mednarodno akademijo za sistemske in kibernetske znanosti, Dunaj (IASCYS), Evropsko akademijo znanosti in umetnosti, Salzburg, CSR Europe, Enterprise 2020, Združenjem delodajalcev Slovenije, Združenjem Manager, Štajersko gospodarsko zbornico, DOBA Fakulteto za uporabne poslovne in družbene študije Maribor, Združenjem CAAP, so.p., Fundacijo Prizma, Slovenskim inštitutom za standardizacijo (SIST), Slovenskim združenjem za kakovost in odličnost, Slovenskim društvom za odnose z javnostmi (PRSS),  Društvom za marketing Slovenije (DMS).

Partner klipinga je Press Clipping. Medijski partnerji so TSmedia d.o.o. (planet.siol.net, najdi.si),  Radio Marš, RTV Slovenija—TV Maribor in Med.Over.Net. Sponzorji konference so Prohit d.o.o.,  Medis-M d.o.o., Identiks, kartični sistemi d.o.o.. Donatorji konference so Lidl d.o.o. kd., Etika d.o.o., Tiko-Pro d.o.o..

irdo logo

Dodatne informacije: IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, WWW.IRDO.SI

 zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, predsednik Strokovnega sveta in RS ZRC IRDO ter predsednik Programskega odbora konference,

e-pošta: mulej@uni-mb.si, tel. 031 393 916;

 Anita Hrast, direktorica inštituta IRDO in predsednica Organizacijskega odbora konference,

e-pošta: anita.hrast@irdo.si, info@irdo.si, www.irdo.si , tel.: 031 344 883

vitaFIT

Prijava na novice

[recaptcha]