fbpx
VITAFIT - portal za zdravo in aktivno življenje

24.3.2018 prireditev ob svetovnem dnevu vode

Letos Vitafit (Etika d.o.o.) in javno podjetje Mariborski vodovod že četrtič zapored ob svetovnem dnevu vode prirejamo zabavno-ozaveščevalno prireditev, tokrat v nakupovalnem središču Europark Maribor. Letos bo program potekal v soboto, 24.3.2018 od 10. do 12. ure. Uvodni nagovor direktorja Mariborskega vodovoda g, Danila Burnača se bo nadaljeval s podelitvijo nagrad sodelujočim na fotografskem natečaju z naslovom “Voda za naravo” s strani župana Andreja Fištravca, z vmesnimi nastopi mladih še neuveljavljenih pevcev in plesalcev.

Tema letošnjega svetovnega dneva voda je »Voda za naravo« (Nature for water). Voda je narava. Voda v naravi je bistvenega pomena za delovanje ekosistemov, npr. mokrišč, gozdov, travnikov. Uničeni ekosistemi vplivajo na količino in kakovost vode, ki je na razpolago kot pitna voda. Kar 2,1 milijarde ljudi danes nima dostopa do varne pitne vode. Zato je zelo pomembno krepiti zavedanje prebivalstva o tem, da je prav vsak posameznik odgovoren za gospodarno ravnanje z ekosistemi, pitno vodo in odpadno vodo in s tem posledično za svojo prihodnost in prihodnost naslednjih rodov. Spremeniti je treba način razmišljanja in potem tudi način življenja.

Voda je življenje, je hrana, je enakost. Enim je dano, da le odprejo pipo v kuhinji ali kopalnici in priteče pitna voda, drugi jo morajo prinašati iz bližnjega vodnjaka, tretji jo hodijo iskat ure hoda daleč. Vlaganje v vodno infrastrukturo (gradnja vodovodov) zmanjšuje neenakost. Vodni viri in storitve, ki jih zagotavlja voda, so temelj za preživetje ljudi, za zmanjševanje revščine, za gospodarsko rast in okoljsko trajnost. Voda prispeva k izboljšanju socialnega blagostanja. (vir: SURS)

Slovenija je bogata z vodnimi viri in po količini vode ena najbogatejših evropskih držav, vendar ta količina prostorsko ni enakomerno porazdeljena. Letno se po ozemlju Slovenije, v rekah in potokih, pretoči okoli 34 milijard m3 vode, to je na prebivalca skoraj štirikrat več od evropskega povprečja. Vodno bogastvo Slovenije so tudi izviri, naravna in umetna jezera ter del Jadranskega morja. (vir: SURS)

V javnem podjetju Mariborski vodovod so prepričani, da je ozaveščanje o okoljski problematiki potrebno izvajati pri vseh deležnikih in čim več različnih načinov. Zaradi omenjenega ob svetovnem dnevu voda, dne 24.03.2018, letos za spremembo organizirajo fotografski natečaj.

Tema letošnjega svetovnega dneva voda in prav tako fotografskega natečaja je »Voda za naravo«.

Izbrane fotografije bodo nagrajene in razstavljene ob dogodku, ki ga organiziramo ob svetovnem dnevu voda. O vseh podrobnosti bomo prijavljene obveščali preko elektronske pošte.

Pokrovitelj prireditve ob Svetovnem dnevu vode 24.3.2018 v Europarku je javno podjetje Mariborski vodovod.

PROGRAM

 • 10:00 uvod voditeljice
 • 10:05 nagovor Danilo Burnač, direktorja javnega podjetja Mariborski vodovod, d.d.
 • 10:10 nagovor Andrej Fištravec, župan mestne občine Maribor
 • 10:15 pesem – pevka Patricija Rataj in vidra Vida – “Voda, naša H20”
 • 10:20 voditeljica – nagradni kviz
 • 10:25 plesna točka – Plesna izba TEMNI OBLAK, skupina Š.I.K. (Študijski izbin kolektiv) + Sodobna (koreografinja April Veselko) – cca 7 min, 10 plesalcev
 • 10:30 voditeljica in podelitev nagrad s strani D. Burnača in župana A. Fištravca
 • 10:45 ples Plesna izba – SOMETHING YOU WERE MISSING, skupina Modern jazz mladina 2 (koreografinja Monja Lorenčič) – cca 3 min, 10 plesalcev
 • 10:50 voditeljica
 • 10:50 pesem – pevka Mojca Mihec
 • 10:55 voditeljica
 • 11:00 pesem Slavc L. Kovačič, od Bitlsof do penzije
 • 11:05 voditeljica – kviz
 • 11:10 pesem Eva Teršek – Tajni profil
 • 11:15 voditeljica
 • 11:20 pesem Mojca Mihec
 • 11:25 voditeljica
 • 11:25 pesem – Nastja Rataj
 • 11:30 voditeljica
 • 11:30 pesem Eva Teršek
 • 11:35 voditeljica
 • 11:35 pesem Slavc L. Kovačič, od Bitlsof do penzije
 • 11:45 voditeljica – zaključek

Na prireditvi bo nastopila Plesna izba. Na Plesni izbi Maribor mlade že 31. leto uvajajo v izobraževalni proces sodobnega umetniškega ustvarjanja in jim z vrhunsko izdelanimi plesnimi predstavami omogočajo odrsko produkcijo ter delovanje znotraj uprizoritvene umetnosti. Pred več kot desetletjem se je plesu pridružilo še poučevanje tolkal.

 

Vir: Vitafit, javno podjetje Mariborski vodovod, Plesna izba

 

vitaFIT

Prijava na novice

[recaptcha]