VITAFIT - portal za zdravo in aktivno življenje

Zakaj izbrati Marlesovo pasivno hišo?

Marlesova Pasivna hiša je za uporabnika enostavna za upravljanje, z nizkimi stroški obratovanja. Nudi pa nadstandardno bivalno ugodje. Poleti prijetno ne prevroče in pozimi toplo bivalno mikro klimo s svežim, čistim in ravno prav vlažnim zrakom.

Zanje se zanimajo predvsem ljudje, ki so ekološko osveščeni in tisti, ki za svoj denar želijo najboljše kar se trenutno dobi z namenom učinkovite rabe energije.

Za  stavbe grajene v Marles  pasivni tehnologiji je značilno, da v celotnem življenjskem ciklu zaradi ekološke neoporečnosti, ne obremenjujejo okolja.

 Kdaj govorimo o Marlesovi  pasivni hiši?

  • Ko so stroški ogrevanja nižji ali enaki 15 kWh/m2a (to je 1,5 litra kurilnega olja na m2 stanovanjske površine v enem letu)
  • Ko ima vgrajeno kontrolirano prezračevanje
  • Ko ima veterno neprepustnost nižjo od 0,6 m3 izmenjave zraka na uro
  • Ko je gradnja brez toplotnih mostov
  • Ko je lega hiše taka, da se lahko izkorišča sončni vir
  • Ko v celotnem življenjskem ciklu zaradi ekološke neoporečnosti, ne obremenjujejo okolja

Prednosti bivanja v Marlesovi pasivni hiši 

Zaradi izjemne energetske varčnosti zagotavljajo velik prihranek energije in nižje stroške udobnega bivanja.

Večji nadzor nad rabo energije in njena učinkovita raba se izražata v višji ravni toplotnega ugodja v prostorih in boljšemu počutju, saj pasivna hiša nudi uporabnikom nadstandardno bivalno klimo. Zrak je čist, brez škodljivih snovi in neprijetnih vonjav. To se zagotovi s prezračevalnim sistemom. Kajti z odpiranjem oken za to ni zagotovila. Zrak iz okolice je onesnažen; razne vonjave, cvetni prah, hrup, …

Sredi poletja smo stranko naše pasivne hiše vprašali, če ima vklopljen rekuperator, to je prezračevanje, saj v poletnih mesecih ni nujno njegovo delovanje. Povedal nam je, da so ga res izklopili, saj so menili, da bodo zračili  z odpiranjem oken. Toda hitro so ga vklopili spet nazaj, saj so se razvadili, da imajo v hiši ves čas svež in čist zrak.

 

Stroški za vzdrževanja pasivnih hiš so zelo nizki.
Stroški za vzdrževanja pasivnih hiš so zelo nizki.

 Kakovost Marlesovih pasivnih hiš

Marles  pasivne stavbe v standardni osnovni izvedbi dosegajo visok standard zrakotesnosti poleg vrhunske toplotne izolacije, kar je izrednega pomena pri doseganju čim manjše porabe energije za ogrevanje. Zaradi velike zrakotesnosti postaja prezračevanje prostorov zelo pomembno za zagotavljanje zdravega bivalnega okolja.  Ker je zračenje z odpiranjem oken neudobno in povezano z velikimi toplotnimi izgubami (pri dobro izoliranih hišah to lahko predstavlja polovico vseh toplotnih izgub) načrtujemo prezračevanje objekta z napravo za prezračevanje z vračanjem (rekuperacijo) energije. Gradnja Marles pasivne stavbe je izvedena  s sodobnimi izolacijskimi materiali prav tako je zelo  pomembna orientacija objekta, da se lahko izkorišča  sončni vir. Obvezno je to gradnja brez toplotnih mostov in  z zagotavljanjem zrakotesnosti pod 0,6  izmenjave zraka na uro. Za ogrevanje takšne stavbe se uporabljajo alternativni ogrevalni  sistemi. Poraba za pasivno hišo mora biti 15 kWh/m2a, kar ekvivalentno pomeni približno 1,5 l kurilnega olja na m2 stanovanjske površine v enem letu. Marles v svoje pasivne objekte vgrajuje vrhunske naprave, ki vračajo do 90 % energije, kar pomeni, da s toplim zavrženim zrakom grejemo sveži hladen zrak.

Prednost Marlesovih pasivnih hiš

 Družba Marles hiše ima med slovenskimi ponudniki montažnih hiš  največji projektivni biro. S tem kompetentno in strokovno na najvišji ravni lahko kupcem svetuje in jih vodi skozi obdobje odločanja. Marlesovi strokovnjaki  prisluhnejo željam in potrebam graditelja pasivne hiše in mu ob upoštevanju osnovnih kriterijev pasivne hiše pomagajo  sprojektirati hišo po želji. Ob tem imajo  ves čas na voljo arhitekta in ostale strokovnjake, ki mu svetujejo in ga usmerjajo.

Pasivni sistemi obsegajo predvsem izrabo naravnih danosti okolja (teren, osenčenost, meteorološke posebnosti…) in primerno arhitekturno zasnovo (oblika zgardnbe, optimalna debelina toplotne izolacije, vgradnja energijsko učinkovitih oken,…).Najpomembnejši dejavniki pri zasnovi pasivne hiše so: toplotni ovoj, ki ga v Marlesu zagotovimo že z debelino stene 40 cm, orientacija objekta, osončenost, ustrezna izvedba prezračevanja z vračanjem toplote (rekuperacija) ter primerna zrakotesnost. Pasivna hiša je postala standard v ponudbi MARLES HIŠE.

 

Kako individualne so lahko Vaše želje?

Kupcem glede na njihove želje Marles lahko hišo izvede v celoti na ključ od projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, do vključno z gradbenimi deli.

 

 Pri snovanju te pasivne hiše smo se popolnoma podredili željam kupca.
Pri snovanju te pasivne hiše smo se popolnoma podredili željam kupca.

Pa bomo kar predstavili eno  od izgrajenih pasivnih hiš iz okolice Maribora, ki je nekoliko drugačna. Po zunanjem videzu  nikakor ne spominja na pasivno hišo. Pri snovanju te pasivne hiše smo se popolnoma podredili željam kupca, ki je želel po videzu klasično hišo, ki pa bi naj imela vse lastnosti pasivne hiše.

Hiša ima namreč klasično dvokapno streho, balkon, nadstrešnico nad vhodom in nima velikih steklenih površin. Izvedba pasivne hiše je sicer nekaj  posebnega, saj razen okenskih in vratnih odprtin noben drug gradbeni element ne sme posegati v obodne površine. Pri tej hiši je vstopni nadstrešek popolnoma samostojna konstrukcija, ki nosi manjšo streho nad vhodnimi vrati, pritrjen pa je samo v tla in na del strešne konstrukcije, ki sega preko roba zunanje stene. Zunanjega ovoja stavbe se ne dotakne niti z enim vijakom.

Gradnjo balkonov v pasivnih hišah odsvetujejo, saj so pritrditev, statične zahteve in toplotno izolacijski problemi tako veliki, da cena izvedbe ni v sorazmerju s koristjo.  Kljub temu se lastniku Marlesove hiše balkonu ni bilo potrebno odpovedati. Marlesovi strokovnjaki so  projektanti našli neoporečno rešitev. Dve steni na južnem delu so podaljšali in v njiju pustili dve vodoravni odprtini. Na nastali ploskvi se naslanja nekaj prečno postavljenih lepljenih lesenih nosilcev, na katere smo položili še pohodno leseno oblogo in pritrdili ograjo. Tako je nastal balkon (ki je popolnoma samostojen element  in z nobenim delom ne posega v toplotni ovoj hiše), ki v poletnem času daje senco steklenim površinam v pritličju, pozimi pa lahko sonce neovirano posveti v vse prostore.

Več o naši ponudbi si lahko ogledate v našem videu.

Marles d.o.o.

 

VITAFIT – SOCIALNA OMREŽJA

Prijava na novice