VITAFIT - portal za zdravo in aktivno življenje

Trg eko živil v Sloveniji

Vljudno vas vabimo na predstavitev za medije in javnost

“Trg ekoživil v Sloveniji in
potenciali za rast slovenske ekološke tržne pridelave”

v torek, 23. 11. 2010 ob 13:30 v Centru Evropa, Dalmatinova 4, v Ljubljani.

Vsebina predstavitve:
1. Značilnosti trga ekoživil v Sloveniji (značilnosti tržnih akterjev in ponudbe; obseg in dinamika razvoja; vloga in značilnosti slovenskih pridelovalcev – ponudnikov ekoloških pridelkov oziroma živil)
2. Značilnosti slovenskih tržno usmerjenih ekoloških kmetij (stanje, načrti)
3. Nekatere ovire za preusmerjanje slovenskih kmetij v ekološko pridelavo
4. Priporočila za ukrepe za doseganje ciljev Akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmetijstva v Sloveniji do leta 2015
Sodelujejo:
Anamarija Slabe, Ariana-Lucija Tratar-Supan, Inštitut za trajnostni razvoj
dr. Aleš Kuhar, dr. Luka Juvančič, dr. Jurij Pohar, Biotehniška fakulteta, Odd. za zootehniko
Zaključna predstavitev raziskovalnega projekta “Analiza stanja in potencialov za rast ponudbe ekoloških proizvodov v luči doseganja ciljev Akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmetijstva v Sloveniji do leta 2015”, v okviru CRP Konkurenčnost Slovenije 2006-2013 (V4-0514-09), izvajalci Inštituta za trajnostni razvoj in Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko.

Vljudno vabljeni!

Prof. dr. Jurij Pohar, Biotehniška fakulteta, Odd. za zootehniko, vodja projekta
Anamarija Slabe, strokovni vodja Inštituta za trajnostni razvoj,

Iz organizacijskih razlogov prosimo za potrditev udeležbe na naslov: info@itr.si.

Izvedbo dogodka v Centru Evropa sta omogočila Urad vlade za komuniciranje in Predstavništvo Evropske komisije v RS.

VITAFIT – SOCIALNA OMREŽJA

Prijava na novice