VITAFIT - portal za zdravo in aktivno življenje

Svetovni dan voda – voda in energija sta soodvisni

Voda in energija sta tesno povezani in soodvisni. Pridobivanje energije zahteva uporabo vodnih virov, zlasti v hidroelektrarnah, jedrskih in termoelektrarnah. Nasprotno se približno 8 odstotkov proizvedene svetovne energije uporabi za črpanje, obdelavo in prevoz vode do končnih potrošnikov.

 

logotip_2014

 

Letos organizacija Združenih narodov tesno sodeluje s svojimi državami članicami in drugimi zainteresiranimi stranmi – pozornost polagajo predvsem navezavi voda – energija, še posebej pa obravnavajo neenakosti, predvsem pri ljudeh, ki živijo v revnih četrtih in revnih podeželskih območjih, kjer morajo preživeti brez dostopa do varne pitne vode, ustreznih sanitarij, zadostne količine hrane in energetskih storitev. Prav tako si želijo presekati okvirje in zagotoviti energetsko varnost in trajnostno rabo vode v »zelenem gospodarstvu«, katerega cilj je zmanjšati vodni in ogljikov odtis.

 

vodni odtis

 

Ključna sporočila Svetovnega dneva voda 2014

  • Voda potrebuje energijo in energija potrebuje vodo

Voda je potrebna za proizvodnjo praktično vseh oblik energije. Energija pa je potrebna v vseh fazah pridobivanja in čiščenja vode.

  • Zaloge so omejene, povpraševanje pa narašča

Povpraševanje po pitni vodi se bo v prihodnjih desetletjih samo še stopnjevalo. To povečano povpraševanje bo predstavljalo velik izziv in breme v skoraj vseh regijah, predvsem pa v tistih v razvoju.

  • Varčevanje z energijo je varčevanje z vodo. Varčevanje z vodo je varčevanje z energijo

Odločitve vezane na oskrbo, distribucijo, ceno in uporabo z vodo in energijo vplivajo ene na drugo.

  • Ljudje nujno potrebujejo dostop do vode, sanitarij in energije

V svetovnem merilu 1,3 milijarde ljudi trenutno živi brez elektrike, 780 milijonov brez dostopa do pitne vode in 2,5 milijarde brez primernih sanitarij. Voda in energija imata bistvene učinke na zmanjševanje revščine.

  • Izboljšanje razmer na področju vode in energije je tako pomembno kot usklajevanje in doslednost v politiki

Boljše razumevanje in usklajevanje med sektorjema vode in energije vodi k zmanjšanju neučinkovitosti. Inovativna in pragmatična nacionalna politika lahko privede do bolj učinkovitejših in stroškovno ugodnejših vodnih in energetskih storitev.

 

Za pridobivanje vode se porabi ogromno energije, po drugi strani pa so za pridobivanje energije potrebni vodni viri.
Za pridobivanje vode se porabi ogromno energije, po drugi strani pa so za pridobivanje energije potrebni vodni viri.

 

Mariborski vodovod prvi med komunalnimi podjetji v Sloveniji z lastno sončno elektrarno

Mariborski vodovod spada med večje porabnike električne energije, saj  črpalke in prečrpalne postaje za transport vode do višje ležečih območij potrebujejo veliko energije, kar se opravičuje z dejstvom, da želijo svojim uporabnikom v vsakem trenutku zagotavljati zadostne količine pitne vode.

Ker pa želijo kljub temu vztrajno zmanjševati obremenjevanje okolja, so na sedežu družbe namestili sončno elektrarno in s tem postali prvo komunalno podjetje v Sloveniji, ki energijo pridobiva na tak način.

 

Sončna elektrarna na sedežu podjetja. Sončne elektrarne predstavljajo neizčrpen vir energije
Sončna elektrarna na sedežu podjetja. Sončne elektrarne predstavljajo neizčrpen vir energije

 

WWD

 

VITAFIT – SOCIALNA OMREŽJA

Prijava na novice