VITAFIT - portal za zdravo in aktivno življenje

Spet na trim steze

Trim steze so zdrava zabava za vsakega uporabnika. S prihodom v naravo se človek osvobodi pritiska vsakodnevnih delovnih obveznosti in napetosti. Petje ptic, šumenje listja, čist zrak, sonce… vse to prispeva k čarobnosti že skoraj pozabljene oblike rekreacije na prostem.

Trim steze so zdrava zabava za vsakega uporabnika. S prihodom v naravo se človek osvobodi pritiska vsakodnevnih delovnih obveznosti in napetosti. Petje ptic, šumenje listja, čist zrak, sonce… vse to prispeva k čarobnosti že skoraj pozabljene oblike rekreacije na prostem.

sprehod-po-gozdu

Kako se je začelo?
Konec sedemdesetih let so se pri iskanju novih oblik, metod in vsebin dela na področju telesne dejavnosti pojavile »trim steze«, ki so bile rezultat potreb sodobnega človeka zahodnega sveta. V takratno Jugoslavijo so prenesli nekaj tipov stez, žal pa pri tem niso dovolj upoštevali potreb domačega prebivalstva. Vsaka steza ima svoje posebnosti, vse pa imajo marsikaj skupnega. Žal smo jim v zadnjih letih namenjamo premalo časa in denarja, vendar se stanje počasi spreminja na bolje, saj so marsikje spet ponovno odkrili pomen trim stez in jih začeli obnavljati.

Trim steze so bile ob prihodu v Jugoslavijo popolnoma nova oblika telesne dejavnosti. Informativne table z navodili za vadbo niso mogle v celoti zamenjati strokovne literature in razlag strokovnjakov s področja telesne vzgoje. Tako so ljudje uporabo trim stez zelo poenostavili; čez čas je postala improvizirana oblika športne rekreacije. Vemo pa, da improvizacija dolgoročno ni učinkovita.

Prednosti trim steze

Pomembna prednost vadbe na trim stezah je njihov raztegljiv »delovni čas«, saj so dostopne ves dan in vsem prebivalcem, vendar pod enim pogojem, da so redno in ustrezno vzdrževane.
Ob njihovem nastajanju je bila prisotna celo želja po uvedbi garderob, sanitarij in zlasti občasni strokovni pomoči.

Glavno vodilo pri oblikovanju trim stez oziroma izboru vaj je njihov prispevek k vsestranskemu razvoju psihofizičnih lastnosti uporabnikov vseh starostnih skupin z različnimi stopnjami telesne pripravljenosti.

Trim steze imajo posebno zdravstveno in vzgojno vrednost, saj ponujajo gibanje na svežem zraku in vaje, ki pomagajo izboljšati ali ohranjati telesne sposobnosti. Vsaka vaja, zlasti vadba na celotni stezi, ugodno vpliva na zdravje in počutje uporabnika.

Vsak uporabnik ali manjša skupina si lahko samostojno oblikuje program vadbe. Popolna svoboda glede časa vadbe, izbire bremena in zahtevnostne stopnje, tekmovanje »s samim seboj«, s časom in morda tudi drugimi, vse to so prednosti te že skoraj pozabljene oblike rekreacije.

Svojevrstna zasnova vadbe
V Sloveniji še vedno obstaja precej trim stez, ki pa po svoji vsebini niso identične. Obstaja več tipov trim stez, katerih skupna lastnost so  različno dolge steze za hojo ali tek, ob katerih so razvrščene trim postaje.

Trim postaje so improvizirane ovire, izdelane iz naravnih materialov in oblikovane tako, da je na njih mogoče izvajati različne vaje: vaje za krepitev, preskakovanje, vaje za ravnotežje… Razdalje med postajami so različne, običajno pa znašajo od 70 do 400 metrov.

Vadba na trim stezah je zasnovana na temelju praktične uporabnosti. Skoraj vse vaje, ki jih ponujajo trim steze, imajo uporabno vrednost v vsakdanjem življenju.

trim-steza_info-tablaNa trim stezi tečemo, skačemo, se vzpenjamo, dvigujemo bremena, se urimo v gibčnosti in spretnosti, pridobivamo ravnotežje… Za vse, ki živimo v civilizirani družbi, so še posebno potrebne in koristne vaje, ki nas pripravijo za ustrezno ravnanje v nepredvidljivih situacijah, saj krepijo in ohranjajo naše psihofizične in motorične sposobnosti.

Trim steze so oblikovane tako, da jih lahko uporabljamo brez predhodnega znanja, nadzora ali vodenja, čeprav se je koristno o vajah, njihovi izvedbi in priporočilih posvetovati s strokovnjaki. Na vsaki postaji stojijo informativne table, na katerih so s sliko in besedo podana osnovna navodila za izvedbo vaje.

Avtorica besedila:

Manuela Pendl Žalek, inštruktorica fitnesa in aerobike, FŠ, AFA in ACE

Center za promocijo zdravja, tel: 070/730-166; e-mail: manuela.zalek@siol.net

VITAFIT – SOCIALNA OMREŽJA

Prijava na novice