VITAFIT - portal za zdravo in aktivno življenje

Predstavitev projekta VITAfit

PROJEKT VITAFIT

Dobra polovica prebivalcev Slovenije je telesno nedejavna in skrbi za zdravo življenje posvečajo premalo pozornosti. Slab življenjski slog pa pušča pomembne posledice na zdravju.

Zaradi množice informacij o negativnih okoljskih spremembah, o neprimerni izbiri hrane, vse pogostejši in prekomerni rabi zdravil, … postajajo ljudje zbegani in se pogosto odločijo nadaljevati z utečenim, starim življenjskim slogom, saj bi kakršnokoli uvajanje sprememb od njih terjalo preveč truda in angažiranja.

S pomočjo projekta VITAFIT želimo s TV oddajami VITAfit in spletno stranjo www.vitafit.si ljudem na enem mestu ponuditi preverjene in strokovne prispevke o skrbi za zdravje in večjo kakovost življenja, vključno z  zdravim prehranjevanjem in telesno dejavnostjo. Z aktivnostmi projekta VITAFIT želimo ljudi spodbuditi k uvedbi pozitivnih sprememb življenjskega sloga ter jim tako pomagati varovati in krepiti njihovo zdravje.

Strokovna izhodišča pri izvedbi projekta VITAFIT

Iz leta v leto se na številnih strokovnih srečanjih ugotavlja, da dobra polovica Slovencev živi nezdravo -se ne gibajo, uživajo preveč maščob in soli, zaužijejo preveč alkohola, kadijo, živijo stresno, prepogosto lajšajo številne tegobe z različnimi zdravili,…-  zaradi česar umirajo prej in mlajši kot drugod po Evropi.

Dokazano je, da zgodnje pojavljanje najpogostejših kroničnih bolezni lahko preprečimo, njihov razvoj potisnemo v kasnejše življenjsko obdobje, potek bolezni pa omilimo.

Z izboljšanjem zdravja izboljšamo tudi kakovost življenja in podaljšujemo zdravo pričakovano življenjsko dobo. Ne nazadnje s povečevanjem števila zdravih, aktivnih prebivalcev zmanjšujemo stroške za zdravljenje kroničnih bolezni in njihovih posledic,

Z aktivnim in zdravim načinom življenja pa lahko človek za svoje zdravje naredi največ, vendar ga mora najprej dobro spoznati, nato  pa pridobljeno znanje in informacije implementirati v svoj vsakdan (dovolj gibanja, uživanje raznolike hrane z veliko zelenjave in sadja, manj živalskih maščob in soli, izogibanje tobaku in alkoholu, uživanje v življenju in s tem skrbeti za zdrav življenjski slog).

Z izvajanjem projekta  VITAFIT želimo:

  • izboljšati motiviranost za spremembo življenjskega sloga iz neaktivnega in nezdravega v aktivnega in zdravega;
  • informirati ljudi o zdravi prehrani in prehranskih navadah, o pomenu rekreacije in pravilni izbiri telesne dejavnosti ter o za zdravju škodljivimi posledicami nezdravega življenjskega sloga oziroma slabih prehranskih navad in telesne nedejavnosti;
  • izboljšati splošno ozaveščenost o zdravju in skrbi zanj, o boleznih, zdravilih, samozaščitnih ukrepih,…
  • izboljšati motiviranost za iskanje novih poti za varovanje in krepitev zdravja, prevzemanje bolj zdravih navad in življenjskega sloga;
  • ljudem predstaviti kakovostno, zdravo in aktivno življenje s primeri dobre prakse;
  • interaktivno sodelovanje med gledalci TV oddaje, uporabniki spletne strani in strokovnimi delavci na področju zdravja, s čimer lahko uporabniki projekta dobivajo informacije oziroma odgovore na konkretna vprašanj.

Vsebina projekta

Ugotovljeno je, da nezdrav in neaktiven življenjski slog v primerjavi z najbolj razvpitimi škodljivimi dejavniki kot so kajenje, visok krvni tlak ali zvišan holesterol kar 2-krat bolj poveča tveganje za nastanek in napredovanje številnih nenalezljivih kroničnih bolezni, med katerimi gre izpostaviti zlasti bolezni srca in ožilja. Sicer pa je tudi Svetovna zdravstven organizacija potrdila, da je aktivni življenjski slog pomemben in učinkovit varovalni dejavnik zdravja – oziroma lahko rečemo, da je aktivno življenje neke vrste »preventivna medicina«.

Ljudje se še vedno ne zavedajo dejstva, da za bolj zdravo in aktivno življenje ni treba vsak drugi dan »viseti« na fitnesu. Veliko lahko zase napravimo sami, bodisi doma, bodisi zunaj. Drobne začetne spremembe, ki jih želimo spodbuditi tako pri gledalcih pred malimi zasloni kakor uporabnikih spletne strani www.vitafit.si , bodo botrovale k postopnim premikom in s pozitivnimi spremembami varovale in krepile zdravje prebivalcev Slovenije.

Zakaj projekt VITAFIT?

Ker ljudem manjka predvsem znanja oziroma zavedanja, kako je zdrav in aktiven način življenja pomemben. Ker jim manjka motivacija, vodenje, spodbuda, občutek varnosti, pa tudi ideje, kako se lotiti sprememb, želimo ljudem ponuditi roko in na enem mestu ponuditi vse.

Z oddajo VITAfit želimo skozi pogovor z gosti strokovnjaki in raznolikimi rubrikami skrbeti za informiranje in ozaveščanje gledalcev pred malimi zasloni ter jih spodbujati k zdravemu, bolj aktivnemu življenju. Ker smo v dobi modernizirane in informacijsko naravnane družbe, smo se odločili, da poleg svetovanja preko malih zaslonov projekt razširimo še na sodobnejši pristop do uporabnika – interaktivnega informiranja in izobraževanja, pa tudi vodenja telesne vadbe, preko spletne strani www.vitafit.si, na kateri bodo lahko prebivalci širom Slovenije popolnoma brezplačno dobivali informacije, pa tudi aktivno sodelovali z zastavljanjem vprašanj strokovnjakom in delili svoje izkušnje z drugimi.

Pomembno je, da ljudje dobijo prave informacije – torej znanje, da začnejo drugače razmišljati, da se začnejo zavedati pomena zdravega in aktivnega življenjskega sloga, hkrati pa tudi zdravju škodljivih življenjskih navad in razvad.

Projekt  “VITAFIT -TV oddaja in spletna stran za zdravo in aktivno življenje” je na podlagi javnega razpisa (Uradni list  RS, št. 9/2009 z dne 06.02.2009) finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

VITAFIT – SOCIALNA OMREŽJA

Prijava na novice