VITAFIT - portal za zdravo in aktivno življenje

Namig za zajtrk

Zdrav zajtrk nam pomaga, da ostanemo zdravi in srečni

Študija z univerze v Cardiff-u  je pokazala, da so ljudje, ki redno zajtrkujejo, bolj redko prehlajeni ali zbolijo za gripo.
V študiji na univerzi v Bristol-u so preiskovali zajtrkovalne navade 126 prostovoljcev, starih med 20 in 79 let. Rezultati so pokazali, da imajo jedci zajtrka bolj zdrav način življenja. Tisti, ki so zajtrkovali vsak dan, so bili manj depresivni, manj so bili v čustveni stiski in so imeli nižjo zaznano raven stresa v primerjavi s tistimi, ki so preskočili prvi obrok dneva.

Sendvič z mandljevim maslom, rozinami in sadno mleko

Čas pri­prave: 1 minuta

  • 2 žlici man­dlje­vega masla
  • 50 g posnete skute
  • 5 hrus­tlja­vih rezin iz 4 žit
  • 1 žlica rozin
  • 1 pla­stenka nemast­nega sad­nega mleka (330 ml)

Man­dljevo maslo zme­šajte s skuto in raz­ma­žite po žit­nih rezi­nah. Potre­site z rozi­nami in poma­li­cajte sku­paj z mleč­nim napit­kom.

Pred­no­sti: Pol­no­zr­nate rezine poma­gajo zni­že­vati hole­ste­rol in krvni tlak, hkrati pa izbolj­šu­jejo tele­sno pre­tvorbo glu­koze in tvorbo inzu­lina. Od sled­njih dveh imate lahko le kori­sti: zmanj­ša­nje tve­ga­nja, da bi postali dia­be­tik.

Dober tek Vam želi ekipa Vitafita.

VITAFIT – SOCIALNA OMREŽJA

Prijava na novice