VITAFIT - portal za zdravo in aktivno življenje

Namig za današnji zajtrk

Zaj­trk izboljša  spo­min in tudi kon­cen­tra­cijo. Raz­is­kava, v kateri so sode­lo­vali otroci, je poka­zala, da so se tisti, ki so zaj­tr­ko­vali, bolje odre­zali na testu in so jih veliko red­keje pestile depre­sija, tes­nob­nost in hiper­ak­tiv­nost. Ver­je­mite, da ne deluje dobro le na otroke, mar­več tudi na vas in vaše delo v pisarni.

In če zjutraj radi poležite do zadnje minute, bo današnji namig kot nalašč za vas.

Zajtrk “primi in teci”

Čas pri­prave: 1 minuta

  • 1 sred­nje veliko jabolko
  • 2, 5 dcl mleka z malo maš­čobe
  • 4 bio­ pi­škoti iz pol­no­zr­nate moke, bogati z vlak­ni­nami
  • 1 paket (25 g) kiki­ri­ki­je­vega masla

Jabolko nare­žite na krh­lje, spijte mleko, pogra­bite piškote in maslo ter pot pod noge. Med potjo lahko v maslo izme­nično poma­kate jabolčne krh­lje in piškote. Če so sled­nji slad­kani z medom, izredno tek­nejo s kiki­ri­ki­je­vim mas­lom.

Pred­no­sti: Piškoti iz pol­no­vredne moke v zavid­lji­vih koli­či­nah vse­bu­jejo ogromno hran­lji­vih snovi, ki jih potre­bu­jete vsak dan – vita­mine A, B6, B12, C, D in E. Živila, ki imajo veliko enkrat nena­si­če­nih maš­čob, kot je na pri­mer kiki­ri­ki­jevo maslo, naj bi vpli­vala na pove­ča­nje vse­bno­sti testo­ste­rona. S takim obro­kom boste učin­ko­vi­teje kurili ener­gijo in dvig­nili večjo težo v telo­vad­nici.

Energije poln dan vam želi ekipa Vitafita.

VITAFIT – SOCIALNA OMREŽJA

Prijava na novice