VITAFIT - portal za zdravo in aktivno življenje

Depresija in z alkoholom povezane motnje – največje zdravstvene težave v Evropi

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je 18. Septembra 2013 pozvala evropske vlade da podprejo Akcijski načrt za duševno zdravje, v katerem je velik poudarek namenjen ugotovitvam, da so različne duševne motnje najpogostejša kronična zdravstvena obolenja, ki prizadenejo Evropejce. Med vsemi duševnimi motnjami največje breme povzročata depresija in motnje povezane z alkoholom. Odvisnost od alkohola je tako prepoznana kot najbolj pomembna duševna motnja, alkohol pa pomemben faktor tveganja za duševne in druge telesne bolezni.

 

Depresija in z alkoholom povezane motnje - največje zdravstvene težave v Evropi.
Depresija in z alkoholom povezane motnje – največje zdravstvene težave v Evropi.

 

Poseben poudarek zdravljenju depresije in odvisnosti od alkohola je vključen tudi v poročilo ‘Priority medicines for Europe – an update 2013’, ki je bilo izdano julija letos. Prav tako je bila, na neformalnem srečanju zdravstvenih ministrov članic Evropske skupnosti, ki je potekalo 6. in 7. Julija, posebej izpostavljena potreba po večji pozornosti namenjeni preventivi in zdravljenju depresije in odvisnosti od alkohola.  Depresija in odvisnost od alkohola sta tudi glavni temi na Evropskem zdravstvenem forumu, ki pravkar poteka v avstrijskem Bad Gasteinu (2.- 4. oktober 2013).

 

O odvisnosti od alkohola;

Odvisnost od alkohola je bolezen možganov z visoko verjetnostjo, da pride do poslabšanja.Alkohol je toksičen za večino organov, količina zaužitega alkohola pa je močno povezana s tveganjem za dolgoročno obolevnost in smrtnost.Alkohol je vzročni dejavnik za več kot 200 vrst bolezni in poškodb. Genetski in okoljski dejavniki so pomembni pri razvoju odvisnosti od alkohola. Ocena je, da genetski dejavniki prispevajo 60 % tveganja za razvoj te bolezni. Osrednja značilnost odvisnosti od alkohola je pogosto nepremagljiva želja po uživanju alkohola. Bolniki imajo težave pri nadzorovanju količine zaužitega alkohola in nadaljujejo z uživanjem alkohola kljub škodljivim posledicam. Diagnoza odvisnosti od alkohola mora izpolnjevati vsaj 3 od 6 meril mednarodne klasifikacije zdravil Svetovne zdravstvene organizacije – MKB-10.

Prekomerno uživanje alkohola je pogosto v več delih sveta, predvsem v Evropi, kjer je več kot 14 milijonov ljudi odvisnih od alkohola. V Evropi je povprečna vrzel zdravljenja precej visoka, saj je samo 8 % bolnikov deležnih katere koli oblike zdravljenja.Kot del celovitega pristopa k zdravljenju bolnikov z odvisnostjo od alkohola se morajo upoštevati tako cilji vzdržnosti kot cilji zmanjšanja uživanja alkohola.

O zavodu;

Zavod 112, zavod za zdravo življenje, kulturo bivanja in dialoga,  je bil ustanovljen z namenom promocije in osveščanja zdravega načina življenja ter  izpostavljanja najbolj perečih družbenih tematik.

 

Več informacij:

info@zavod112.org

www.zavod112.org

www.facebook.com/Zavod112

VITAFIT – SOCIALNA OMREŽJA

Prijava na novice